Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libue,Amlie,
ztra Olga.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Satan a systém

Systém. Slovíko, které meme kolem sebe slyšet stále astji a astji v nejrznjších souvislostech. S jeho zvyšující se frekvencí a rozmanitostí pouití by se mohlo zdát, e disponuje a jakousi nadpirozenou (chcete-li kouzelnou) mocí, s kterou me vše ovlivovat. Pokadé, kdy se nco pokazí, nese na tom vinu práv on. Schváln si vzpomete, kolikrát u vám pekazilo plány, e „systém“ (a te nemyslím pouze ten operaní) zrovna nefungoval? A co rozumt pod tímhle slovíkem, na které jde svalit takka všechno? Kouknme se na jednoduchý pípad z kadodenního trápení.
 
Webová aplikace se naítá podezele dlouho. Pomalu zaínám být netrplivý, prsty nervózn klepou do stolu. Po ase, který mi pipadá jako vnost, i kdy ve skutenosti netrvá snad ani ne minutu, prohlíe na bílém pozadí ukáe jen pár erných písmenek, jejich význam je struný a zdrcující: chyba systému. Co se stalo s mým poadavkem? Zkouším akci opakovat, le marn. Ani tam, ani zpátky, systém si postavil hlavu a moje píkazy vytrvale ignoruje. Hmm…
 
Tak to teda ne, íkám si a na tvái se mi zraí výraz krajního roztrpení. Tohle ti nedaruju, ty jeden…! Rychle mrknu na hodinky. Zbývají necelé ti hodiny. Do té doby musí být všechno vyízené. Ti hodiny… To je dost asu. Skrz monitor m systém (laskav) informuje, e se na jeho oprav pracuje. Fajn, pokám, snad se zase rychle rozebhne. Jasn, neml jsem si to nechávat na poslední chvíli, ale kdo mohl tušit, e se zrovna zhroutí „systém“?
 
Tik tak. Tik tak. Minutová ruika se pomalu, zato vytrvale pohybuje kupedu a míra mého zneklidnní stoupá na kritické hodnoty. Nakonec zanu ve zmti všemoných dokument a tištných zpráv hledat telefonní íslo na nkoho, kdo by mi objasnil záhadu „chyby systému“.
 
Ne hned, ale pece jen jsem se dovolal. Sláva! chce se mi vykiknout. Telefonní operátorka naladí svj dokonale nauený tón, který m má pesvdit o zájmu jejího zamstnavatele o mou malikost. Okamit jí zanu vysvtlovat svj problém a snaím se, aby pochopila, jakou dleitost celé situaci pikládám. Naštstí mi poskytne vcné a vyerpávající odpovdi, které ukojí mou zvdavost a otupí ostí mé zoufalosti.
 
„Ano, víme o tom problému.“
(Rozumjte: u nám volaly stovky dalších naštvaných klient)
 
„Na odstranní problému pracují naši nejlepší lidé.“
(Ti, které se nám podailo zrovna sehnat.)

„Práv lokalizujeme píinu problému.“
(Nemáme vbec tušení, co se sakra stalo.)
 
„Systém znovu spustíme v nejbliší moné dob.“
(Asi tak za sto let.)
 
„Zpsobené potíe nás velice mrzí.“
(Abyste se nezbláznil.)
 
„Píjemný den.“
(U otravují další.)
 
Kdy vše opt zaalo fungovat, oddechl jsem si, e skonil další díl nekoneného seriálu „Za všechno me systém“. Ve stedovku a v raném novovku se vše zlé a špatné svádlo na Satana a jeho pomocníky. Dneska u není tak populární, svádt chybu na nj by nebylo „in“ a jen málokdo by na to skoil. A tak ábla muselo vystídat nco modernjšího, stejn abstraktního, nepostiitelného a nadmíru univerzálního: „systém“! Ale jak se íká v jednom krásném vtipu, e nejvíc problém s poítaem vzniká mezi klávesnicí a idlí, nezapomeme na to, kde se skuten skrývá chyba (a pokud i nadále chcete všechno tvrdošíjn svalovat na systém, zamyslete se, kdo ho uvedl v ivot). 

 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma