Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Berta,
ztra Jaromr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

A píliš (ne)poádný fotograf

Ped pár dny jsem se vydal na dobrodrunou cestu napí harddiskem mého poítae. Za cíl si tato výprava zvolila nesnadný úkol. Zbavit se všech starých, nepouívaných a zbyten místo uírajících soubor a ulehit tak mému skromnému úloišti dat práci. Pi pohledu na statistiku ukazující u jen osamlé ostrvky volného místa jsem si uvdomil, e kapacita mého disku peci jen není nafukovací a ádné „vyištní“ u nelze odkládat ani den. 

Jak je mým zvykem, vrhl jsem se do práce s patinou vervou a elánem. Bohuel stejn tak je mým zvykem, e u po nkolika minutách jsem beznadjn „zamrzl“ v první otevené sloce. A aby ne! Nacházely se v ní fotky. Mnou vlastnorun poízené a samozejm nepojmenované a neroztídné ve sloce s názvem Nová sloka (3). Okamit jsem se nadchl pro nový úkol: udlám si poádek ve všech fotkách. Harddisk poká. 

Plán jist zásluný, provedení u ne tak zdailé. Nejprve jsem musel shromádit všechny své úlovky. Ty rozseté po pevných discích jsem brzy prohlásil za pohešované a radji jsem se zaal vnovat tm, o nich jsem vdl, e se snad nacházejí kdesi v záplav „cédéek“ ve stojanech k tomu urených. Ani tady m však neekala sláva. Stovky stejn vypadajících disk, mnohdy bez náleitých popisk, ve mn vyvolávaly pocity zoufalství. 

Zanedlouho se objevil další problém zpsobený – jak jinak – opt mou nepoádností. Urit znáte chvíle, kdy honem potebujete uklidit „cédéko“, jene v dosahu vašich rukou zrovna neleí ádná volná krabika a zvedat se z vyháté idle nepichází v úvahu. Co s tím, ne nechat váš výtvor voln se povalovat po stole a riskovat zniení, stríte ho do njaké ji obsazené krabiky. Asi víte, kam a tohle asem dospje. Ano, pesn tak. Desítky peplnných krabiek, asto i ti CD tísnící se v míst ureném pro jedno. A te si v tom hledejte… 

Otevít, vyndat, roztídit. Otevít, vyndat, roztídit. Otevít, vyndat, roztídit. Poád dokola. Za chvíli kolem vás vyroste pyramida lesklých disk, kterou by vám závidl nejeden egyptský faraon. Usilovná práce však nese výsledky nejen v podob tolik hledaných disk s fotkami, ale objevím i spoustu CD a DVD, které jsem u dávno oplakal, které jsem povaoval za nenávratn ztracené a dokonce i takové, o nich jsem netušil, e vbec existují. el tch, o jejich pítomnosti jsem byl skálopevn pesvden, se nemu dohledat… 

Heuréka! Mám svoje „cédéka“ s fotkami! Celý nedokavý vrazím disk do mechaniky a chvju se nedokavostí. Jene ouha… Nevícn sleduju další extrém. Zatímco ped chvílí jsem nadával na svou nepoádnost a proklínal den, kdy jsem drahé DVD s filmovým hitem roku stril pod laciné CD z cornflakes a našel ho a v okamiku tetí televizní reprízy, nyní se nestaím divit své preciznosti a mravení práci. Fotografie jsou patin pojmenovány, roztídny a zaazeny do správných sloek. Jen tch sloek je trošku víc… 

Strun eeno, první fotky m ekají v sedmé podsloce. To je ješt ten lepší pípad. Nkdy nestaí ani dvacet kliknutí a to je i na m moc. Marn vzpomínám, jak jsem mohl být takový šílenec a adit fotky kupíkladu podle dne fotografování, ani bych pouíval digitální album. Ona sloka pojmenovaná 16.4.05 hodn napoví o svém obsahu… A co teprve, chci-li tak najít konkrétní fotku, napíklad z letního výletu? Musím „rozklikat“ na šedesát sloek a tím moje úsilí zdaleka nekoní. Vybrat si dobré, podaené nebo málo povedené? Upravené ve fotoeditoru nebo ne? Interiéry nebo exteriéry? S bleskem nebo bez? 

Vzdávám to. Vyerpan vypínám poíta a házím „cédéko“ do první krabiky, která se mi namane. Vím, neml bych, ale zítra to uklidím. Stejn jako roztídím všechny fotky a poádn je vypálím. Tentokrát si dám záleet. A nesmím to donekonena odkládat. Dnes u je pozd, ale hnedka zítra se do toho pustím… a nebo pozítí…
Tomáš Záecký
Ilustrace © Mgr. Zuzana Šíblová
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.07.2019  15:51
 Datum
Jmno
Tma
 16.07.  15:51 ferbl
 15.07.  11:38 Von
 15.07.  10:30 Bobo -:)))
 15.07.  05:58 janaK loit fotek