Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Prosím neštkat!

Tohle povídání si dovolím vnovat jedné slen, kterou jsem potkala dnes ráno. Bylo krásn, procházka pes Palackého most mn píjemn naladila, protoe pohled na Hradany zalité sluncem se opravdu neookouká. Vltava plynula taky klidn, slunce posílalo do vln stíbité odlesky a rybái na svých lokách sedli jako vdy malebn a zaduman. 

Ve Václavské pasái jsem ze zalíbením a následn s povzdechem (ty si taky nekoupím…) chviliku obdivovala botiky jako pro Popelku a rozkvetlá stemcha v parku na Karlov námstí mi pipomenula, e moje „stemchová“ váza je zatím prázdná. 

Dobrá nálada mi petrvala do chvíle, ne jsem udlala zásadní chybu. Ne, e bych mla jít nakoupit jinam. Obchod, který kadý všední den ráno navštvuji, abych si poídila denní píjem kalorií, je úpravný, istý a prostorný. Ale – šla jsem zaplatit k pokladn, ve které slena, které toto povídání pipisuji, práv sedla. Podívala se na m úkosem a štkla: „Vedle!!!“ Znlo to jako prásknutí biem. Skoro jsem mla chu zeptat se, zda si do m nechce kousnout. Moná, e by jí pár kapek nevinné krve uspokojilo. Pešla jsem ke druhé pokladn a pooku ji sledovala. Zavírání kasy se podobalo výstelu a sloupec košík pesunula ke vchodu kopáním. Snad tak vybila všechnu negativní energii a v poledne bude u na zákazníky vlídná. Ale to mi není nic platné. Tou dobou tam nechodím. 

Mým snem je, aby první „cizí“ lovk, kterého ráno potkám, byl alespo trošku píjemný. Nemyslím tím, e by se lidé mli na sebe zubit, jako ti šastlivci z reklamy na blení chrupu. V ranních hodinách nezkoumám upímnost úsmvu, úpln mi staí ten profesionální. 

Ješt trochu otesená jsem nastoupila do tramvaje. Pede mnou se tam nahrnuli mládenci s batohy, spoustou eí, samá ruka, samá noha. Obsadili vítzn všechny volné sedaky, ale najednou jeden vyskoil jako bodnutý velou a s gestem gentlemana mi nabídl místo. Úasné. Moná, e nkterá z en v mém vku by se cítila dotená. Teba by jí vadilo, e je povaována za ubohou staenku, která se neudrí na nohou. Ale já jsem si v té chvíli pipadala jako opravdová dáma, která je hýkána pozorností pohledného mladíka. A tak jsem si uvdomila, jak zavádjící je první dojem a zevšeobecování. Slena v pokladn, pkn upravená, o které se pedpokládá, e bude, kdy ne milá, tak aspo zdvoilá, se projeví jako vnuka vlkodlaka. A mládenec, kterého by moralista oznail za nevychovance, má v sob noblesu Oldicha Nového.

Milá sleno, moná, e Vám práv dnes nkdo ublíil, nebylo Vám dobe, špatn jste se vyspala nebo Vás „dostal“ pohled na výplatní pásku. Ale penést svj vztek na druhé, problémy nevyeší. Take prosím neštkat. A kdy u byla e o reklamách, jedna z nich je skuten pravdivá. Slogan na ní zní: úsmv sluší kadému.

 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.07.2019  07:40
 Datum
Jmno
Tma
 11.07.  07:40 Karla I.