Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dalibor,
ztra Dobroslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

„PRINC LEONARD“ A JEHO „HUT RIVER PROVINCE.”
 
aneb
 
Z klokaní kapsy na peskáku

 
etli jsme o nm v eském asopise. Takový kratiký lánek. Nkolik let jsme pemýšleli, e extravagantního farmáe a nyní ji prince Leonarda v jeho provincii navštívíme.
 
Farmá Leonard Casley se odtrhl od Austrálie 21. dubna 1970 a vyhlásil svojí farmu „HUT RIVER PROVINCE”. S 18 500 akr má farma piblin rozlohu Hongkongu. Leonardo odvádl Austrálii uritá procenta ze své úrody obilí. Australská vláda pijala jenom uritý pídl, na víc nechtla pistoupit. Mimo obilí Leonardo exportoval sušené kvtiny do Asie.


Pístup australské vlády se mu nelíbil, a tak jí jednoduše vyhlásil válku. Vláda však na jeho výzvu nereagovala. Leonarda Casley urit povaovali za psychicky vyšinutého a tak pešli vc mlením. Leonard, znalý práv, se tím pádem od Austrálie odtrhl a vznikla takzvaná „HUT RIVER PROVINCE”.


Korunoval se na prince a jeho ena Shirley se stala princeznou. Od té doby, se toto místo v západní Austrálii 600 km severn od Perthu a 20km od Northamptonu stalo turisty velmi navštvovaným místem.

S rodinou (7 dtí) se podílel na vytištní své vlastní mny, poštovních známek a rzných emblém. Hymnu mu sloil a nazpíval známý australský umlec, zpvák „John English”.


 
        

 
Tak tohoto zajímavého lovka a jeho provincii jsme zatouili navštívit. Pidali se kamarádi, kteí mají podobné smýšlení a stejnou touhu poznávat nco neobvyklého.
Byla to zvdavost i co, ale kdo by nechtl poznat odváného lovka takového kalibru.

V listopadu roku 2006 jsme se my tyi kamarádi vypravili za Leonardem. Zakoupili jsme letenky z Canberry do Perthu. Tam jsme si pjili auto a hurá pes Geraldton do Northamptonu. Ubytovali jsme se ve staré usedlosti po zlatokopech (old mines cottage). Bylo to krásné romantické místo a vlastnili ho zajímaví lidé. Partnei Rakušanka Haidi a Amerian David. Oba dva jsou umlci pes hudbu.
David uil hrát na hudební nástroje v nedaleké hudební škole. Haidi je uitelka teorie.

 

 

Kdy jsme se jim ohlásili na ubytování ( bed, and breakfast) David navrhl, e a pijedeme, oteveme chaloupku (která nebyla zamená) a ubytujeme se, a zavítáme do obchodu s hudebními nástroji v Northampton. Ml tam ten veer vystoupení. Skládá si hudbu i texty, tak pro ne? Byli jsme pipraveni na dobrodruství.
 
Na koncert sedlo pár místních a Haidi s Davidem do programu všechny zapojili. Potom jsme se navzájem pedstavili a jeli zpt k nim do chaloupky.
 
Tam pi dobrém vínku nám partnei vyprávli úasné píbhy o Leonardovi i o neviditelných záhadných vcech, které nás moc zajímají. Tam u nich jsme se dovdli o svtelných bytostech (orbech). Haidi mla s nimi urité zkušenosti a ráda nám tyto vci piblíila. Doposud jsme o tom nikdy neslyšeli a po návratu z výletu jsme zakoupili nkolik knih s touto tématikou. „Tady se vbec dji vci!“ upozornil David.

U z Canberry jsme princi napsali dopis. Ptali jsme se, jestli nás pijme a bude-li monost udlat s ním v jeho provincii filmový dokument? Odepsal, e jsme vítáni.

Ten samý den, co jsme dorazili, Vladimír Leonardovi zatelefonoval, abychom se mu pipomnli a dohodli se na setkání. Na druhý den hned ráno po snídani jsme vyrazili smr „HUT RIVER PROVINCE”.

 

Pi cest z Perthu pes Geraldton jsem koupila od pouliních umlc CD s takovou spirituální muzikou. Tu jsme v aut nasadili do pehrávae, aby nám tch 20 km k Leonardovi lépe ubíhalo. V informaním stedisku jsme dostali pesnou mapu, jak se nejlépe do provincie dostat.

Kamarád ídil, kamarádka se mnou sledovala mapu. Za Northampton jsme mli podle mapy odboit tvrtou odbokou doleva a pokraovat prašnou cestou do provincie.  Jedeme asi 20 minut, mapa na mém klín s vyznaenými odbokami, ale na silnici, po které jsme se pohybovali, ani doleva ani doprava ádná odboka. Bylo nám to divné. Podstrila jsem mapu Vladimírovi, a se laskav podívá, e odboky u tu mly být a tak kde jsou?

Kamarád po plhodinové jízd usoudil, e toto nemá cenu, otáí se a jedeme nazpt. Po celou dobu, co jsme hledali odboky, nejela po silnici ádná auta. Nevidli jsme ani ádné ukazatele. Prost naše pjené vozidlo, silnice, my tyi a doblba hrála mystická muzika.

Jakmile jsme se otoili, najednou nás míjelo spousta aut, všude na nás uely cedule s nápisy a byly tam odboky, které jsme ped tím nevidli. Vše souhlasilo pesn podle mapy. e bychom se pehoupli do jiné dimenze? Byli jsme z toho rozladni a hlavn nás pepadl stres, co na to zpodní ekne princ Leonard, hlava provincie.

Po velkém hledání jsme na farmu konen dorazili.

 
    

Prince Leonarda jsme zahlédli, jak pobíhá po provincii se školním zájezdem. Bavil svým humorem moná dvacet dtí s paní uitelkou. Nezávisle na nich se tam promenádovalo nkolik individuálních turist. ekali jsme, a princ dokoní prohlídku s dtmi.  Zatím ho Vladimír zpovzdálí filmoval.

Hned jak pišel za námi, na peskáku jsme se mu omlouvali, e jsme se zpozdili, nebo jsme k nmu zabloudili.  Mávl leérn rukou, e je to tam bné, prost normální.  Zavedl nás do své kanceláe a vrazil nám razítko se vstupním vízem do našich pas. Provedl nás celou usedlostí. Byl úasný spoleník. íkal, e má echa ambasadora, který propaguje jeho provincii v zahranií a rozšiuje vdomí lidí, e On „Princ Leonard” existuje. Ukázal nám svoji sbírku obraz, mincí, papírových bankovek a zvláštních dárk od návštvník z celého svta, kteí jeho farmu navštívili.

Nádherné obrazy visely v kapli, kterou nás také provedl a podrobn vykládal, jak a kdo mu obrazy daroval. Budova Pošty nabízela k prodeji suvenýry a krásné známky, navrené jednou z jeho dcer. Mrzelo ho, e nám neme pedstavit princeznu Shirley. Momentáln byla na koncert „Johna Englishe” v Sydney. Jeho “One man Show” byl neobvyklý záitek. Kolik energie se skrývalo v 83letém Leonardovi, vitálním ddovi. Temperamentní princ ml úasný smysl pro humor. Napíklad: „Vidíte tu hvzdu v erveném krouku? Ta se jmenuje po mn „Leonard”. Uhádli jste, upeli jsme zraky na denní oblohu bez hvzdiek.

Po návratu k Haidi a Davidovi jsme jim vyprávli, co se nám cestou pihodilo. Vbec je náš píbh o ztracení nepekvapil. íkali nám pece, e se tam dji zvláštní vci…!

Po návratu, jsem doma hledala zakoupené CD. Nenašla jsem je, i kdy vím, e jsem ho z pehrávae vyndala a balila. Mám na to ti svdky. Muzika se vytratila z reality tak jako odboky k princi Leonardovi. Vte nebo nevte !!!
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.03.2019  06:55
 Datum
Jmno
Tma
 18.03.  06:55 Vladimir a Jana dekujeme
 17.03.  18:11 Jarek Glckner
 17.03.  10:20 miluna
 17.03.  08:48 Von
 17.03.  07:48 Mara
 17.03.  06:06 zdenekJ