Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála li
 
Dnes se opt pustím bez bázn a hany do chvalby fenoménu moná velmi pochybného. Akoliv le není povaována za jeden ze sedmi smrtelných kesanských hích, pece jen je to hích, i kdy bez pívlastku. A to, e je vnímána pohíchu vtšinou negativn, se dlouhodob traduje v našich píslovích. Le má krátké nohy - co je mínno nejen jako neestetická záleitost, ale zejména pak kategorické – kdo le, ten krade! Le je prost bohuel tém vdy vnímána jako antonym, tedy pravý opak údajn bezproblémov pravdy, která je chvályhodná a priori. Moná bych ml také na tomto míst upozornit povrivé, e opravdu nestaí se bránit zkíenými prsty za zády, tak jako dva na obrázku! Má tedy cenu le chválit? Ale ano - a uvidíte, e to pjde!

 
 
Ovšem tentokrát si tu rehabilitaci li ulehím úpln nejvíc, nebo se bez sebemenšího studu zaštítím citáty známých i mn známých osobností. Mohlo by se zdát, e není teba le na úvod definovat, i kdy …
 
Zejména v souasné pohnuté dob vykloubené morálky je klidn moné, e si pod tímto jednoduchým típísmenným pojmem leckdo pedstavuje leccos, take „pro sichr“: „Le je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vdomým zámrem oklamat druhé za úelem získání njaké výhody i vyhnutí se trestu.“
 
V rzných kulturách ale i mezi jednotlivými lidmi se však asto velmi liší názory zejména na „rozptí“ li. Jedno indické písloví na píklad praví: „Lhát máš povoleno, kdy ti jde o ivot, majetek i dobré jméno.“ Le je pímo unikátní u tím, e – „ na svt jen jediný tvor le – lovk.“ A to prosím tvrdí známý filosof, který má schopnost vetknutou pímo do svého jména – A. Schopenhauer.
 
    
 
 A. Schopenhauer                                       Voltaire
                                                            
Li se zpravidla zcela intuitivn rozlišují na "velké" a "malé“ - podle toho, jakou škodu napáchají, ale jak napsal F. Vymazal – „malá le t dovede dál, ne velká pravda“. Jist existuje nechutná velká le jako v, ale také malá nicotná neškodná „leka“, „líka“ i „zalháníko“. Lhát se me i nevdomky a pak z toho bývá vtšinou velký malér. Tentý výrok me být nkdy oznaen za livý i pravdivý, dokonce i pi správné interpretaci! To se moná týká teba statistiky. Prost, jsou-li pravda a le stejn hodnotná antonyma, pak je zejmé, e jestlie tko poznáme absolutní pravdu, tak stejn tké je poznat absolutní le. To pak vede k zajímavému závru, e tak jako kadý má svou pravdu, tak zejm kadý má i svou le! Ano, nevím zda bohuel nebo bohudík, ale jak pravda, tak i le jsou asi vdy pouze relativní.
 
Plané filozofování mi vdycky sedlo a tak se domnívám, e pravda a le jsou spolu nerozlun svázány jako siamská dvojata a mohu to i doloit nkolika vybranými citáty:
A. P. echov - „Nové li se poslouchají lépe ne staré pravdy“ G. Orwell - „Le je vdy o krok ped pravdou. E. Hubbart - „Le je velmi nekvalitní náhrakou pravdy, avšak jedinou, kterou se a dosud podailo vynalézt“, co trochu pipomíná známý bonmot W. Churchilla o demokracii. Pímo pak záí výrok J. Fuchého -  „Le je lepší ne pravda. Umírá kvli ní mén lidí.“ Moná jsem píliš mnoho chvályhodných píklad nepinesl, ale ješt se budu snait:
S. J. Lec - „Li se za píznivých okolností stávají legendami.“ G. Burgess - „Pro mue je le poslední záchranou v nouzi, pro enu první pomocí.“
 
Po všem tomto rozjímání je jasné, e chvályhodné mohou být pouze li malé a neškodné, zejména tedy tak zvané li milosrdné. Ovšem i zde musíme hledat, nebo podle A. France -  „Jen eny a lékai vdí, kdy je le milosrdná.“
 
A na samý závr tentokrát trochu pochybného chválení jsem si nechal pozoruhodná slova dalšího velefilosofa Voltaira z roku 1735:
„Le jen tehdy je neestí, smuje-li k nemu zlému, je však velikou ctností, psobí-li se jí nco dobrého. Bute tedy ctnostnjší, ne kdy jindy. Je teba lhát jako ábel, nikoliv ostýchav a jen obas, ale hezky odván a poád. Lete tedy pátelé, lete, nkdy vám to vynahradím."
 
A v to doufám – váení a milí tenái i já.                
 
Foto: Wikipedie
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.02.2019  17:02
 Datum
Jmno
Tma
 13.02.  17:02 Von
 13.02.  09:57 Jana Reichova
 13.02.  09:01 Von Podkovn
 12.02.  23:04 Kvta :-)))
 12.02.  20:51 Vesuvjana dky
 12.02.  09:37 ferbl
 12.02.  07:24 Karla I.