Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kouzlo rovnováhy a pirozeného vývoje
 
Z definice (encyklopedie wikipedie) je rovnováha stav, kdy je psobení všemi smry vzájemn vyrovnané, dále pak  se uvádí, e je to schopnost udrovat vzpímenou polohu.
 
Ve své úvaze se omezím na laický popis rovnováhy v ivot lovka mezi duševní a fyzickou inností.
Jsou známé pípady, kdy vynikající vdec s hlavou plnou vdomostí ml však ruce se kterými si sotva dokázal  zavázat tkaniku u bot. Handicap s tkanikou nic neubral na pínosu vdce pro lidstvo jeho objevem.
 
Stejn tak vynikající hudebník, skladatel, malí svým profesionálním výkonem rozdává radost a proitky ad lidí bez ohledu na to, e doma si nkterý není schopný pitlouci hebík na zavšení obrázku, zahrát si s míem s vlastními dtmi, nato je nauit plavat i jezdit na kole.
 
Sloitjší se však jeví odpov na otázku, do jaké míry se tato nerovnováha promítá do celkové kvality ivota daného jedince. Copak komentá typu: „…on je sice vynikající vdec, vynikající umlec, …ale jinak…???…“  není nco, co jsem si vymyslel, ale je to vyjádení, které lze nkdy slyšet?
 
Vybavují se mi vzpomínky z mládí, kdy jsem obdivoval sportovce,  atlety, hokejisty, fotbalisty za jejich výkony, ale nejvíce jsem obdivoval ty, kteí vedle sportu ješt studovali i ji vystudovali. Do jisté míry mne motivovali, e zkoušku musím udlat, e není omluva, kdy to oni dokazují i dokázali pi sportu na vysoké úrovni. Tím jsem se dostal k tomu, e je sice moná nerovnováha, ale pro ivot podle mých pedstav je lepší rovnováha, pokud není pímo ideální stav.
 
U ani nevím zda to byla ddinost nebo njaká infekce „kutilbacilem“ v dospívání co m pivedlo ke kombinaci duševní práce jako obivy, s kutilstvím, fyzickou prací ve volném ase. Nakonec mi tato kombinace umonila i bezproblémový pechod do dchodu a nepoznal jsem nevyplnný as a nudu.
 
Kdy se podívám na vývoj vztahu mezi duševní a fyzickou prací jen bhem generací ddy a babiky, rodi a našeho ivota je zcela jasný pesun od fyzické práce jako zdroje obivy k práci duševní. Zdá se mi však, e je tak rychlý, e se lidský organizmus nestaí té zmn  pizpsobit, e úbytek fyzické práce chybí a ani lenství ve fitku to nezachrání. A jsem zase u té rovnováhy. I kdy obdivuji pokrok a zmny, tak mám nkdy obavy z té rychlosti zmn.
 
Ilustroval bych to na fousatém vtipu :
Dda pijde do nemocnice, sestika íká, ddo pjdete do 1. patra na odbr krve, ve 2 p. Vám vezmou mo, ve 3. p vzorek stolice. Dda: Sestiko, já Vám tady nechám trenýrky, tam je všechno…
 
No a díky pokroku u to není vtip, není se emu zasmát, není to škoda?
 
Ale ješt horší je pedstava, e zatímco po narození se do inkubátor dávaly jen dti s nedostatenou váhou, tak se tam budou dávat všechny s tím, e po pár msících z inkubátor vyskáou jako hotový lovíek, bezpohlavní, pln dle kriterií generových poadavk souasnosti a pln pipraveni k zapojentgí do globální ekonomiky, tj. nmecké montovny, nebo do parlamentu nebo zahraniní mise. K detailnímu roztídní bude stait rozpoitadlo :en ten tyky dva špalíky. e to nebude dobré, e to nebude rovnováha vyplývá i z té druhé ásti definice-nebude splnna podmínka udrovat vzpímenou polohu, oni toti budou pedklonní, civíce do chytrého telefonu, nedílné souásti lovíka budoucnosti.
 
Poznámka: Pokud by se zdálo, e to není moné, tak práv dnes jsem se pesvdil, e všechno je moné. Za poslání 180 K z útu na úet u eské spoitelny, tedy rakouské spolenosti,  jsem platil poplatek 80 K.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.01.2019  13:29
 Datum
Jmno
Tma
 18.01.  13:29 ferbl
 17.01.  12:34 Vendula
 17.01.  07:15 Karla I.