Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Roman,
ztra Vavinec.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak jsem nasazoval ivot za kamaráda
 
Poprvé v ivot v lázních. Tváím se vyjukan, bhám od jednch dveí ke druhým, potkávám desítky neznámých lidí. Nutno poznamenat, e všichni jsou milí a snaí se nováka navigovat a pomoci mu.

Najednou mne ísi ruka plácne pátelsky po zádech. „Nazdar, ty vole! Kde se tady bereš?“ Vedle mne se objevuje obliej s placatým nosem a drzýma oima. Ty oi ml Petr takové u na základce, pozdji, v uilišti, na n lovil holky. Loví i dnes, jak se ukázalo pi jeho dalších slovech.

„Je to tu senzaní! Hned druhej den jsem si tady nabrnk super krásnou babu! Uinnej bombarák! Kdy jdu od ní, sotva pletu nohama. Urit t s ní seznámím, ale te u musím lett, nebo pijdu pozd na bahýnko. Tak se mj!“

U za dv hodiny jsem rovn zaal pospíchat, abych obhal naordinované procedury, druhý, tetí, tvrtý den taky... a tak se stalo, e jsme se s Petrem míjeli. Teprve v pátek mi v kavárn pedstavil tu svoji Jarušku. Jeho štstí: doma má taky jednu, alespo se nesplete v oslovení, a se píští týden vrátí. Trochu jsem zaal pochybovat o jeho úsudku, krásná moc nebyla. Pravda, bombardování jsem naštstí neokusil. V tom ml asi pravdu, protoe kdy Pánbu nadloval vnady, ona musela jít nejmén tikrát do fronty.

O víkendu jsem oba zahlédl pi procházce v Baantnici, pak v kavárn, pi obd, po veei, kdy jsem stoupal do schod, letmo v chodb, jak mizí ve dveích pokoje v prvním poschodí.

V pondlí jsem pivítal monost strávit volný veer v píjemné spolenosti blohradských literát a jejich fanoušk v mstské knihovn nad knihou U t vidím, Blohrade!
 
Na hotel jsem se vracel po jednadvacáté hodin. Padla mlha jako mlíko a teplota klesla nkam k pti stupm. Najednou vidím ped Grandem onou pouliními lucernami prosvícenou mlhou rozostenou postavu v triku s krátkými rukávy, jak se schovává za fontánou s andlíkem. I pes špatnou viditelnost poznávám Petra.
 
„Co tady blbneš?“ podivím se. „Kamaráde, ty bys m mohl zachránit!“ zadrkotal zubama.  „Tak poj dovnit!“ navrhuju. „To já práv nemu, v hale na m íhá Jaruš!“ „To hrajete njakou hru?“ civím nechápav. „Houby hru. Dy vona si m úpln zahákovala. ekla, e za mnou pijede dom, chce, abych se rozvedl! Chápeš to?!“
 

Chápal jsem to a velmi dobe. „Tak jsi zdrhnul a potebuješ se jí zbavit, co?“ „No jo... jenome nevím jak, a kdy tam srím frák, tak po mn zase skoí!“
 
Šel jsem tedy za kamaráda z dtství nasadit ivot. Vejdu do haly a ne se staím rozhlédnout, popadne m Jaruška v hodn peplnném svetíku za ruku a vyhrkne: „Nevidl jste Petra?“ „Jo, ped chvílí šel po zadním schodišti s njakou paní do tetího patra.“
 
Pro tuto chvíli bylo vyhráno. Zatváila se jako tejden starej guláš, sykla cosi o bídácích a odkráela k barovému pultu. Z povzdálí jsem stail zaregistrovat, e si cosi nalila do hlavy. Nejmén tikrát po sob.
 
Petr v úterý brzo ráno ukonil lázeský pobyt. Jestli se konaly nebo budou konat njaké dozvuky, u radji nechci vdt.
 
Jan ehounek
* * *
Kolá Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.01.2019  14:04
 Datum
Jmno
Tma
 09.01.  14:04 ferbl
 08.01.  03:00 Ivan