Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Našla jsem odpov
    Pár let ped dchodem jsem zmnila zamstnání a pešla  z nemocnice do ústavu sociální pée pro mentáln postiené eny. Byly to  eny vku od osmnácti let a také dvanáct mu.
      Ústav se nachází ve starém zámku obklopený krásným parkem. Zámek i park nechala paní editelka pkn zrekonstruovat, hlavn uvnit, aby obyvatelé ili v pkném prostedí. Pi malování se pišlo na krásné fresky na strop jídelny, tyto byly obnoveny a vbec jídelna, slouící i jako spoleenská místnost, je jako v opravdovém zámku. Ale i další dv jídelny jsou pkné a nesmím zapomenout pochválit i pokoje obyvatel ústavu.
       Paní editelka si brala vzor i ze zahranií, byla se podívat na podobné ústavy v Nmecku, Rakousku. U si moc nepamatuji, ale bylo to kolem roku 1993, mla jsem rovn tu píleitost, a to jsme se byli podívat dokonce i v Holandsku v Crayenburchu. Já jsem nmecké a rakouské ústavy nevidla, protoe jsem ješt v té dob v ústavu nepracovala, ale holandským ústavem jsem byla nadšena. Moc se nám tam líbilo! Samozejm, e všechno co se nám líbilo, jsme nemohli pouít u nás, ale nco pece. Byla to kavárna, tedy íkali jsme ji bar,  kterou mohli obyvatelé navštvovat a dát si nco dobrého.

       V našem ústavu, na jedné z noních slueb jsem proila i zvláštní píhodu, o které vám chci napsat. Musím se piznat, e mne zajímá tajemno, píhody mezi nebem a zemí. Kolikrát na noní slub, kdy jsem procházela spoe osvtlenou chodbou, s rznými výklenky a zvuky, jsem mla i strach a fantazie pracovala na plné pecky.
       Tehdy, v tu noc o které píši jsem ale na nic tajemného nemyslela, udlala jsem svoji práci a ješt obešla pokoje. Všichni  spali, na oddlení byl klid. Bylo asi jedenáct hodin veer, kdy jsem si uvaila kávu a uvelebila se v kesle. Najednou jsem uslyšela zvuk, který mi pipadal jakoby haluz od stromu pejela po skle okna a vzáptí ješt jednou. Bylo to dost hlasité. Strnula jsem, pohlédla rychle do okna, ale v okn jsem nic nevidla. Naše oddlení bylo ve druhém poschodí. Za chvíli se ozvalo ukání v konferenním stolku u kterého jsem sedla.
A tak to tam poukávalo stále, asi a do tí hodin nad ránem. Potom byl najednou klid.
       Ku podivu jsem se nebála, prost nco mi íkalo, e tomu nemám vnovat pozornost. Úzkost na  mne padla a poté, byl nastal klid. Zaala jsem mít obavy jestli se doma nco nestalo, jestli to nebylo pro mne njaké znamení.
       Bohudík, doma bylo vše v poádku, ani nikdo blízký nám nezemel. Pesto mi píhoda dlouho dobu nešla z hlavy. Stále jsem na to myslela a  pemýšlela, co to asi bylo.
      Jednou, opt kdy  jsem mla noní slubu a vzpomnla jsem si na to, najednou na mne padla tíse a obešel mne strach. Napsala jsem do asopisu Spirit, zda nkdo neví, co to mohlo znamenat. Bohuel, nikdo se z vysvtlením nepihlásil. A za njaký as jsem letmo listovala v knize, u nevím jak se jmenovala, ale byla to jedna ze série knih o rzných tajemných jevech, z vydavatelství Dialog. A v této knize jsem našla odpov!
       Bylo tam pesn popsáno vše tak, jak se to pihodilo stalo i mn. I hodiny souhlasily!
Jednalo se o zbloudilou duši, byl tam i název, jak se podobný jev jmenuje. Bohuel, u si ho také nepamatuji, jen vím, e zaínal na „e“.  Teba to ví nkdo z vás. 
       Dleité pro je, e jsem si vše vyjasnila, a i kdy na to nikdy nezapomenu, u mne tento záitek nestraší. Ješt musím íct, e nic podobného se u nikdy neopakovalo.
Jana Muchová
Kresba: Vlasta Vrlová


Komente
Posledn koment: 05.03.2006  10:47
 Datum
Jmno
Tma
 05.03.  10:47 Kamila
 04.03.  10:44 Ji
 04.03.  08:15 Marcela
 04.03.  07:39 Ludmila pocity
 04.03.  00:58 prababika odpov