Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahomra,
ztra enk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak se z eska stává pouš
 
Jsem ještrka a bn teplo potebuji k tomu, abych udrovala svoji tlesnou teplotu. Poslední dobou je mi ale ván docela horko. Taková vedra nepamatuji! A navíc mám íze.
 
Jsem sýkorka a ráda létám. Z té výšky jsem si všimla, e se krajina poslední dobou njak divn zmnila – tam, kde díve rostla zelená tráva, je dnes hndá, suchá planina. A navíc mám íze.
 
Jsem krtek a spoustu lidí štvu tím, e jim rozrývám zahrádky. Jene jak si tak lezu pod tou zemí, zjistil jsem, e ubylo velké mnoství podzemní vody. A navíc mám íze.
 
eská republika má z hlediska vodních zdroj nevýhodnou polohu. Nejene je celé naše území závislé na úhrnu sráek, ale vtšina vody, která spadne, odtee vodními toky a do moe. Donedávna se mohl náš stát tšit z pravidelného písunu dlouhodobých sráek. Nkolikadenní trvalé dešt dovolily, aby se uloilo velké mnoství podzemní vody. Klima se ovšem zaalo mnit a s ním také distribuce sráek. Všimli jste si toho, e dlouhodobé dešt u nejsou tak pravidelným úkazem a jejich místo nahradily krátkodobé prudké lijáky doprovázející bouky? V horším pípad pak nkolik msíc na nkterých místech nespadla ani kapka. Zem usychá, hlína tvrdne, a kdy pak konen nco málo spadne, vlhkost se nevstebá. V horším pípad spadne v krátkém ase bhem letní bouky tolik sráek, e kombinace ztvrdlé zem a velkého mnoství vody zpsobí bleskové záplavy.
 
Pokud jste si tchto zmn nevšimli, pak jsem vám to práv ekla. A pokud jste si všimli, jist vás nepotší zpráva, e velice pravdpodobn bude h. Léto, které zaíváme letos – tedy suché léto s úmornými vedry – zejm nebude pro následující roky ádnou výjimkou. Mli bychom tedy naše chování pizpsobit tomu, e vody ubývá a v pírod zavládlo sucho. Jak?

Zbyten nezakládejte ohn – nebezpeí poár platí v suchém období celou dobu, nikoliv jen ve chvíli, kdy eský hydrometeorologický ústav vydá výstrahu.
 
Šetete vodou – zahradu si zalít mete, ale nenechávejte vodu zbyten téct. Pokud si ván (opravdu ván!) potebujete nutn umýt auto, uite tak alespo s kýblem v ruce a ne s puštnou hadicí.
 
Pomozte zvíatm a tvote oázy – staí dát k oknu misku s vodou a obas kouknout, zda není poteba doplnit. Pokud chcete pomoci menším savcm, pak zvolte vtší misku nejlépe z materiálu, který se nepevrhne, a umístte ji nkam na zem blízko kovin.

lovk není oddlený od pírody. Poád jsme souástí jednoho velkého ekosystému. Spousta z nás ije v mylné pedstav, e jsme páni tvorstva. Jene co se stane pírod, stane se i lovku. Proto bychom mli pírod pomáhat. Potebujeme zvíata a rostliny stejn tak jako ony nás.
 
Zdroj fotografie: pixabay.com
Adriana Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 05.09.2018  09:22
 Datum
Jmno
Tma
 05.09.  09:22 Adriana Podkovn
 03.09.  08:35 Vclav
 02.09.  14:56 Vesuvjana dky
 02.09.  11:58 ferbl
 02.09.  11:18 Von