Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Roman,
ztra Vavinec.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Asi nejsem duševn zdráv
 
V poslední dob mám velké obavy o svoje duševní zdraví. Dokonce si chvílemi myslím, e nejsem normální. Tento pocit pramení z poznání, e oproti ostatním – normálním – lidem, a pedpokládám, e lidé kolem mne jsou normální, nebo neiji ani ve specializovaném ústavu v Kosmonosích i Bohnicích, ani v bájném Kocourkov, e v hromadných sdlovacích prostedcích není nco v poádku. Zatímco všichni moji známí, lenové rodiny, lidé v našem mst a, dá se íci, celý národ, hltají informace z televizních obrazovek, z asopis, novin, plakát a bilbord, já se na n dívám skepticky, bez nadšení, chmurn, ba dokonce zoufale. Pedevším se to týká reklam.
 
Dovolte, abych pro ilustraci svého klinického duševního rozpoloení uvedl nkolik konkrétních píklad:
1. Pohledná, hezky ustrojená a inteligentn vyhlíející maminka dává na obrazovce svým okouzlujícím dtem pamlsek a zasvcen vykládá, e je v nm skvlá a zaruen zdravá okoláda a sklenice mléka. „Inu, pro ne, pro svainku na výlet to nemusí být k zahození,“ myslím si a onu vychvalovanou tyinku si kupuji. Jaké bylo ale moje pekvapení – ádná sklenice, nato pak plná mléka, se ve alumíniovém, barevn potištném obalu nenacházela, jen dvoubarevná peslazená hmota, po ní se ubohým dtem zcela jist kazí zuby.
 
2. Krásná „dvacítka“ se usmívá z obrazovky, natírá si obliej krémem a tvrdí, e stoprocentn a bhem tyiadvaceti hodin funguje proti vráskám. Kupuji tedy onen krém za pt stovek, aby si moje šedesátiletá manelka vyhladila tvá. Po tech týdnech, zatímco v ozdobné sklenné dózice, obrazn eeno, se z oné ptistovky krilo jen pár halé, na tváích mé eny zstaly vrásky beze zmn.
 
3. Z tvrzení reklam na desítky rzných intimek, tampón a vloek s kidélky, krajkovým designem, hemánkem a dalšími píchutmi jsem nabyl dojmu, e bez nich je ivot nemyslitelný, neplnohodnotný, zkrátka nestojí za nic.
 
Teba mi nkdo poradí, ale já jsem doposud nezjistil, jak by mj ivot obohatily.
 
4. Reklamy na pivo jsou vytvoeny tak rozmanit a výmluvn, e snad není nikdo, kdo by odolal. Ani já ne, akoliv pivo nepiji. Jeden z výrobc toti v reklam tvrdí, e s jejich pivem je o stupe lepší zábava. Protoe se rád bavím, koupil jsem si basu onch piv. Strávil jsem s nimi veer a musím, bohuel, konstatovat, e jsem se vbec nebavil.
 
5. U deset, moná dvacet let – utíká to neskuten – slýchám, e nové prostedky na mytí nádobí jsou koncentrovanjší a úinnjší. Kdyby tomu tak skuten bylo, u by se dávno musely prodávat nikoli v lahvích, ale v kostkách o tvrdosti diamantu a jejich pouitím by slézala z porcelánových talí glazura a z hrnc smalt. Navíc veskrze sympatická hospodyka v televizní studiové kuchyni vezme houbiku navlhenou nkolika kapkami onoho kouzelného prostedku a z pekáe i pánve se siln zapeenými usazeninami tuku udlá jedním lehounkým setením opt se lesknoucí nádobí. Zkusil jsem to mnohokrát. Zejm jsem niemnej, nebo já musel svoje kastroly drhnout drátnkou a pískem, a to i kdy jsem na n vylil tvrt lahve inzerovaného koncentrovaného a úinnjšího prostedku.
 
To je jen nkolik málo píklad zapíiujících mé duševní rozpolcení.
 
Rozhodl jsem se navštívit odborníka, který by mi poradil, jak se svých paranoidních stav zbavit. Telefonicky jsem si dohodl návštvu a následující den zazvonil u dveí s cedulkou MUDr. PhDr. Arnošt Kodýtek, MBA, PhD. Otevela mi blondýna jako vystiená z reklamy na jogurty, pozvala mne dál. Vešel jsem do pedsín. Otevenými dvemi jsem nahlédl do velké psychoterapeutovy pracovny. Sedl v pohodlném kesle ze známého obchodního etzce a jeho oi se vpíjely do obrovské plazmové obrazovky, na ní ve Full HD rozlišení na módní pehlídce mladý mu vytahuje z pod saka plastovou láhev s barevnou etiketou a tvrdí, e modeliny rudé šaty byly vyprány práv touto znakou pracího prostedku.
 
Práskl jsem dvemi a zbable utekl. Cestou dom jsem si koupil v elezáství obyejnou sekyru, na kterou jsem nikdy nevidl ádnou reklamu. Doufám, e na kousíky rozsekaná televize bude tím pravým lékem na mj problém.
 
Jan ehounek
 
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.10.2018  12:06
 Datum
Jmno
Tma
 18.10.  12:06 ferbl
 18.10.  11:20 Von
 18.10.  07:52 Bobo -:)))