Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oldika,
ztra Lada.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak se Soa Pospíšilová zklamala v teoretikovi sexu
 
Jana Hulíka povaovali sousedé z paneláku, kam se ped nedávnem pisthoval – po letech se vrátil do rodného msta, za vzor všech ctností. Pracoval v bance, do zamstnání chodil vdy peliv oholený a upravený, v erném obleku a bílé košili s temn modrou vázankou, ernou aktovku v ruce. Kadý podveer probhl v bílých teniskách sídlištm k Labi, aby se po hodince vracel s propoceným trikem. Pi pohledu do jeho nákupního vozíku v supermarketu kadý poznal, e se stravuje dost asketicky, s drazem na zdravou výivu. V dom, kdy na nj pišla ada, myl schody a uklízel spolené prostory. Jediné, co vrtalo sousedm v hlav, byla jeho osamlost.
 
„Nedávno se rozvedl, íkala to Vošvrdová ze zeleniny“ oznámila sousedka Juklíková po skonení domovní schze, z ní Jan, hned jak skonila, odešel. Na kus drbu, který se tu pravideln pstoval, se nezdrel.
 
„Ten dlouho svobodnej nevydrí,“ pravila stará panna Jarmila Koutná z druhého patra. „Vdycky, kdy m potká, tak na m kouká, jako kdy by m chtl svíknout voima!“ pizapnula si knoflíek na zplihlé blzce a hodila cudný kuku.
 
„Za hích by stál!“ zatváila se mlsn mladá vdova Soa Pospíšilová.
 
„Mohla byste to zkusit. Já si myslím, e by vám to nedalo moc práce, e on je hodn na baby. Kdy jsem mu byl zapojit novej sporák, vidl jsem, co má v kvartýru za vobrazy. Originály. To byste, chlapi, teprv umli! Samý nahotinky!“ vmísil se do hovoru elektriká Tomsa.
 
Ve stejnou chvíli práv Jan nastupoval s kamarády k rekreanímu zápasu v basketbalu, po nm, jako ostatn kadé pondlí a tvrtek, zašli „na dv“ ke Gregorm.
 
Tahle parta nkdejších spoluák z gymnázia, postupem doby doplnná o nkolik pátel, do ní se po ptileté pestávce Jan zase vrátil, zstává vrná svým sportovním zvyklostem u dobrých patnáct let. A celých tch patnáct let patí k hlavním tématm jejich debat u piva politika a sex, piem práv do druhého okruhu teoretických diskusí se Jan Hulík zapojil jako uznávaný expert. Ostatn takových je tu víc, co naplat, enskejm a politice rozumí u nás kadej.
 
Všichni ze skupinky, z valné vtšiny u otc od rodin, jsou takzvaní doláci. Pouze Jan vystupuje v diskusích jako zapisáhlý horák.
 
„Proto já jsem se ješt neoenil, protoe si nemu vybrat. Takových krásných poprsí na mne kouká skrz pepáku v bance, a oi pecházejí,“ argumentoval narákám tatík, pro u konen nevezme osud, a také nco poádn hmatatelného, do vlastních rukou.
 
„Dneska pišla, pánové, bruneta, ptadvacítka, uzavít si kontokorent… nádherný céka v hlubokým výstihu. eknu vám, jen moc tko jsem se soustedil na tabulku v poítai.“
 
„Jaký céka? Kolikátky mla?“ ozval se Karel.
 
„No vdy íkám: céka!“
 
„Céka… céka… Mla trojky nebo tyky?“
 
„iješ v hluboký nevdomosti! Od sametové revoluce u se neísluje. Pouívají se písmena! Áka – antiperle, béka – bobule, céka – cibule, déka – dudy, éka – extra dudy, efka – fuj, to jsem se lek, géka – giganty. Pak jsou taky elpéka – letištní plocha.“
 
Kolem stolu se rozvinula vzrušená diskuse. Kadý preferoval jinou velikost, pro kadého bylo práv to jeho písmeno nejlepší. Vtšinou ale výbr konil u písmene D, maximáln E. Jediný, kdo obhajoval vtší formát byl Jan.
 
„To u je o ivot!“ procedil mezi zuby Jarda.
 
„Máš pravdu!“ ozval se znalec Josef. „Z velikosti F u má normální chlap frustrace a u velikosti G se s tebe stává galejník!“

 
 
„Já bych s tím nesouhlasil. Víte, kdo byl Casanova?“ výstran zvedá prst Jan.
 
„To byl vyhlášenej dvka!“ smje se Jarda.
 
„Vidíš to moc zjednodušen. To byl jeden z nejvtších znalc en!“ nesouhlasí filosoficky Jan. „A ten ekl, e jarní poupátka jsou sice krásná, ale pravou rozkoš pinášejí teprve tké plody podzimu!“
 
„Tak m napadá, pro takové tké plody podzimu by mlo existovat oznaení PS!“ kiel Josef.
 
„To jako post scriptum, kdy u máš vypsaný péro!“ rozjaen zareagoval Petr.
 
„To je dobrý! Ale to jsem nemyslel. Bylo by to: psí slechy!“ vysvtluje Josef.
 
„To mi pipomíná vtip,“ zjednává si ticho Karel. „Tsn po revoluci pišla do tetovacího studia pedsedkyn svazu en Marie Kabrhelová, e by chtla pro zachování marx-leninských idejí na jedno adro vytetovat Lenina a na druhé Marxe. Tatér se zane dsn smát a na její otázku, co je mu k smíchu, íká: Já si jenom pedstavil, jak budou mít za pár let protáhlý drky!“
 
„A znáte ten, jak se zvtšují malá prsa?“ pidává další fór Jarda. „U doktora enská vyaduje njaký pilulky na svoje antiperle a on jí íká, e na to jsou lepší masáe. Tady bte za zástnu, masírujte, zespoda a ze strany, a poítejte si: jedna, dva, jedna, dva, jedna, dva. Ordinuje dál, zapomene na ni, odpoledne, kdy koní, tak slyší zezadu funní, hekání a poítání: Rrrráz, dvvva, ti, ttttyi, rrráz, dvvva, ti, ttttyi… Odhrne lajntuch a vidí, jak ta enská na celou dýlku ruky masíruje zespoda, ze strany, pak nadhodí pes rameno a patikou vrátí zpátky.“
 
Ne se partika rozcházela, pipomnl ješt Josef Bydovský: „Píští týden je na Vesláku turnaj. Mli bychom dát dohromady dva smíšené týmy. Jenome je nás málo. Mete nkdo pivést njakou posilu?“
 
„Já vezmu manelku a její kámošku. Je dobrá. A má pkný dudy. To by bylo nco pro tebe,“ obrátil se na Jana Zdenk.
 
Za nkolik dní potkala Soa Pospíšilová na schodech pkného, sportovn vyhlíejícího blonáka. Zvdav hledla, jak si odemyká dvee v prvním pate a pak, kadý den ráno, se smutným povzdechem sledovala, jak spolu s panem Hulíkem odchází do zamstnání.
 
Kdy se v následující sobotu scházeli borci na basketbalový turnaj smíšených drustev, pedstavil Jan vysokého blonatého chlapa, kterého pivedl jako posilu týmu: „To je mj partner Tomáš. Ped týdnem se ke mn pisthoval.“
 
Jan ehounek
* * *
Fotokolá © Jan ehounek
Fotokolá © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 30.09.2018  01:40
 Datum
Jmno
Tma
 30.09.  01:40 Ivan
 26.09.  11:13 Ivan
 24.09.  18:06 olga
 24.09.  10:15 Bobo -:)))