Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ÍJNOVÍ  PATRONI
 
SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI  * 1181-9  + 1226;  svátek 4.íjna
 
František, syn z bohaté italské rodiny, se jako mladý a vzdlaný mladík vzdal všeho majetku a zvolil ivot v chudob; dva roky poustevniil. Kdy mu po ase benediktini svili kostelík Panny Marie Andlské s kouskem pdy  (porciuncola), zídil tam dm, zárodek prvního kláštera. Pro nho se stala klíovými slova z evangelia sv.Matouše (Mt 10,9.10) "Neobstarávejte si do opasku ani zlaté, ani stíbrné, ani mdné peníze, neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani opánky, ani hl, protoe dlník má právo na svou obivu." Tato slova se stala principem mnišského ádu, který zvolna vznikal ve Františkov mysli. Františkánský ád se po zaloení rychle rozrostl a na pt tisíc len (r.1219) a František pak spolu s pozdjší svatou Klárou (inspirátorkou naší sv.Aneky), zaloil druhý ád jeptišek, pozdji ješt tetí, laický ád.
František byl prvním lovkem, u nho se objevila autentická stigmata, take, kdy zemel, vypadalo jeho tlo jako saté z kíe.
Slova, jimi František zaínal svá kázání, zní: "Pán udl vám pokoj."
 
Patron
František z Assisi je patronem chudých, sociálních pracovník, kupc, krejích, soukeník, tkalc, lná, tapetá. Je patronem Assisi i celé Italie.
František z Assisi je ochráncem zvíat, pírody a  pírodního prostedí vbec.
Je pomocníkem proti bolestem hlavy a také proti moru.
 
Pranostiky
Svatý František zahání lidi do chýšek. Svatý František, ani léto ani koíšek. Svatý František, v poledne košile, ráno koíšek.
Výsev ita se má dokonit nejpozdji mezi Františkama (František z Assisi a František Borgia, mezi 4 a 10.íjnem).
 
Dovtek, citát z knihy Axel Munthe, Kniha o ivot a smrti
Pál bych si ho spatit /sv.Františka/,touím po tom, dát mu otázku, kterou jsem si dával  po celý svj ivot. Me-li nkdo tuto otázku zodpovdt, je to jedin on.
Kam pijde duše dobrých zvíat? Kde je jejich Nebe? …
… V dom mého otce je mnoho bydliš, ekl Pán. Bh, který stvoil zvíata, se o to postará. Nebe je prostorné, je v nm i pro n dost místa.
 
 

SVATÁ  TEREZIE  * 1515 + 1582;  svátek 15.íjna
 
Terezie z
Ávily (od Jeíše) je pokládána za nejvtší mystiku všech as. Patila k bosým karmelitánkám, k nejpísnjšímu ádu vbec. Ve Španlsku postupn zaloila mnoho enských i muských klášter ádu bosých karmelitán a iniciovala jeho písnou reformu, posvcenou nakonec papeem. Psala knihy o ivot a proitcích a jen dopis se dochovalo na 400. Její dílo je pokládáno za duchovní klasiku a byla prohlášena za uitelku církve, co je zcela mimoádné ocenní.
 
Patronka
Svatá Terezie je patronkou Španlska,
Neapole a Ávily. Je patronkou všech karmelitán a jejich spoleenství, té spisovatel a také prýmka. Pomáhá proti nemocem srdce a hlavy. Terezie je pímluvkyní v duchovní nouzi, za milost moci se modlit, za vnitní ivot.
 
Pranostiky
Svatá Terezie z rosiky nadlává perliky. Po svaté Tereze mráz po stechách leze. Svatá Terezie šedivá louky svým vlasem zdobívá. Na svatou Terezii ji kadý obírá, nebo nepibude cukru do vína. Svatá Terezie krávy uvazuje. Svatá Terezie zasazuje zimní okna. Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.10.2018  13:53
 Datum
Jmno
Tma
 06.10.  13:53 ferbl
 06.10.  02:59 olga jankov
 05.10.  09:33 Von