Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

POVÍDAKY (8)
 
Kdysi jsem, ze smutku, psala po veerech, co m bhem dne potkalo. Pro potšení svých pátel jsem tch asi padesát povídaek nechala vlastním nákladem vydat. A m Marie Zieglerová (Mara) pobídla; dovolte mi, kdo rád nahlííte do SeniorTipu, nabídnout je i vám všem. To dobré potení!
 

EGYPTSKÁ KOKA
 
Poslyšte úvod k mému silnému záitku.
Bastet je staroegyptská bohyn koek, dcera boha slunce Ra. Jako koií bohyni se jí pisuzuje krása, plodnost a temperament. Byla oblíbena jak u faraon, tak u chudého lidu; je povaována za ochránkyni domova, thotných en a samozejm samotných koek. Koky zdomácnly nkdy ped osmi tisíci lety.
 
Kdy uhynula egyptská koka,  na výraz smutku si její majitelé oholili oboí. Na poest koek a Bastet byl kadoron uctíván svátek ve mst Bubastis ve východní delt Nilu, konaný na pelomu dubna a kvtna. asto byly koky mumifikovány i se svými pány, mly ovšem i svá vlastní pohebišt. Takových koek se zachovaly spousty. Vedle pohebiš koek se dodnes nachází nespoetné mnoství sošek vyrobených pedevším z bronzu a fajáns. Mnoho tchto sošek je ve tvaru „isté koky“, asto se vyskytují figurky s enským tlem a koií hlavou.
 
Tedy: pi svém krátkém pobytu v Londýn navštívila jsem Britské muzeum. Z celé té  úasné budovy si pamatuji jediné – egyptskou koku. V jednom z pízemních sál sedla, mohutná, nehnutá na podstavci, tmavá jako tuha, vznešená v  ladné kivce, fascinující.
 
Nkolikrát jsem od ní odešla a zase se vrátila. Pitahovala m tak, e jsem  ostatní prostory muzea  probhla jen s myšlenkou na ni, na vznešenou koku. Nemohla jsem se od ní odlouit. Proívala jsem nepopsatelný pocit neho dvrn známého, milovaného, dávno ztraceného. Velmi se to podobalo mé radosti z návrat do rodného domu, dokud ili moji rodie, ale toto bylo jiné.
 
U pokladny muzea mezi upomínkovými pedmty jsem ji našla, vrn zmenšenou kopii. Za tyiapl libry jsem ji získala a mám ji dodnes.
 
Kdybych se ješt nkdy ocitla v Londýn, pjdu do Britského muzea, protoe po mé velké koce se mi stýská.
 
A co se nestalo! Po mnoha letech jsem s úasem zjistila, e v eských Lnáích, v koiím muzeu, na mne eká úplná kopie mé egyptské koky.
 
Navštívila jsem ji, opravdu tam byla, ale kopie je jen kopie. To kouzlo, které m z pravé koky kdysi nezapomenuteln zasáhlo, ve Lnáích nebylo. Pece jsem se tam však potšila jinak; tch rzných koek, co tam bylo, jedna krásnjší ne druhá!
 
 

EGYPTSKÉ KORÁLKY
 
Jednou, vysypala jsem do mísy všechny svoje korálky. Velikosti pl hrášku, nabízely  se spoustou barev. Vybrala jsem tyi barvy a zaala je navlékat na dlouho nit ve stále se opakujícím poadí : modrá, ervená, zelená, lutá.
 
ádná zvláštní kombinace, nebýt  tch barev. Modrá byla temn kobaltová, ervená  spíš purpurová, zelená záila sluncem  a lutá teplá jako  staré zlato.  Ovinula jsem si je nkolikrát kolem krku a šla na schzku s pítelem Lukem.
 
Ludk  ml výtvarné cítní a dobe maloval. Sešli jsme se, ale on nevidl mne, vidl ty korále. Uasle na n zíral a ml jedinou otázku, kde jsem je vzala? Navlékla sama? A kdes pišla na ty barvy? Náhodou? To není moné.
 
Vysvtlil mi, e práv studuje umní starého Egypta a tam se takové korále vyskytují, ve  stejných barvách, v tée kombinaci, v tém poadí navleení barev. Od té doby, u léta, na to nemu zapomenout. Njaká prastará pam vedla mou ruku?
 
Jsou v nás uloeny pradávné vzpomínky, které se, rozpadlé do drobných stípk, obas vynoí?
 
Korále dodnes uchovávám.
 
Text a foto: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 29.08.2018  09:42
 Datum
Jmno
Tma
 29.08.  09:42 ferbl
 29.08.  06:59 Mara
 29.08.  01:23 Vesuvjana dky :-)))