Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivo,
ztra Zbyek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (15)

eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.

 
Redakce Senior Tip
 
* * *

Dnes naposled

V jedné z maringotek cirkusu Renz sedl mladý voltiér. To je artista, co jezdí na koni vsed, vestoje i s hlavou a u zem, vyskakuje na nj, dlá na nm stojky a salta. Hlavu ml v dlaních a byl smutný.
Z klece, která visela nad ním, se ozval papoušek: „Trrápení, trrápení?“
„To bych ekl, e trápení,“ odpovdl mladík. Dnes veer vyjedu do manée na svém Hanibalovi naposled.“
„Vyízen, vyízen?“ zeptal se papoušek.
„Já ne, ale k. U je starý.“
„Starrý vrraník,“ zaskehotal pták a odmlel se.
„Takový u je ivot,“ povzdechl si artista. „Kdy koní jezdec, je to smutné, ale kdy koní jeho k, je to ješt smutnjší. Protoe musí na jatky.“
Papoušek zakroutil krkem a klovl do bidýlka. „Brránit kamarráda!“
„To nejde,“ ekl chlapec. „Musíme šetit krmením. Pro starého kon u nás není místo.“
Papoušek chvíli mrkal a pak skípav pronesl: „Kárra!“
„Jaká kára? Co máš na mysli?“
„Starrá kárra,“ zopakoval pták.

Artista vstal a zadíval se z okna maringotky na dti, které chodily kolem klecí a prohlíely si šelmy. „Myslíš, e by mohl jezdit s károu a nco vozit? Takový starý k se nenauí chodit v postroji, ten je zvyklý nosit všechno na hbet. Neumím si to pedstavit…“ Najednou se rozzáil. „Myslím, e m nco napadlo.“ A vybhl ven.

Papoušek si otevel zobákem dvíka klece, sedl si na okenní parapet a pokikoval: „Kárra? Kárra?“
„ádná kára,“ odpovídal chlapec a hledal nco mezi maringotkami. „Nco lepšího!“
Za ti dny se objevil za cirkusovým stanem barevný pístešek. Pod ním stál Hanibal, na zádech ml plošinku se sedakami a zábradlím, na plošinku se usadily tyi dti a starý k je pak vozil mezi klecemi a maringotkami. Byly celé bez sebe, e se smjí projet na pravém cirkusovém koni. Ty vtší si smly dokonce stoupnout a mávat jako v manéi.

„Kára to sice není, ale pivedls m na dobrou myšlenku,“ ekl voltiér papouškovi.
„Prrima, prrima!“ radoval se papoušek.
Cirkus Renz ml novou atrakci a Hanibal nové zamstnání.

 
Eduard Svtlík

* * *
Ilustrace © Miroslav Šesták
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 03.06.2018  08:57
 Datum
Jmno
Tma
 03.06.  08:57 Von