Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JEDEN DEN SENIORKY  (3)

(Dopis kamarádce)

Ahojky oko,

pamatuješ na naše poslední pedvánoní posezení, jak pišla e na mobily a v tu ránu Ti zazvonil v tašce? Já tehdy ten svj elegantní Samsung tenký a hladký jako had, co mi poád klouzal z ruky a rozkládal se na ti kusy, jen pomlouvala, a pro jistotu nosila ve futrálu od brejlí? Ml plno funkcí, dokonce jsem s ním i píleitostn fotila. Ale nemla jsem ho ráda, oplakávala jsem svoji starou zavírací Nokii, která se u odmítala nabíjet a prý nový mobil m pijde levnjc. Haní mn sice na netu našla novjší model, ale mn se nezdál dost elegantní, a tak jsem „šlápla z loue do bláta“.

Tys mla tehdy nový “seniorský“ a postovala sis, e na nm neumíš napsat ani esemesku. To já ji na tom svém nemilovaném elegánovi napsat umla, dokonce jsem taky bez problém zvládla nastavení budíku a taky zmnu asu ze zimního na letní a naopak… Pak jsme to zamluvily, byla ješt spousta témat, co jsme u kafi chtly probrat.

A potom vypukly Vánoce a moji rodinní jeíškové mi nadlili dárek – Aligatora, jednoduchého, pro seniory vymyšleného, zavíracího, neklouzavého, prost akorát do ruky. Bylo to pekvapení, a mi vyrazilo dech a slziky. Nemohla jsem se vynadívat, zamilovaná a po uši.

První sprcha mla podobu snachy Haní, která mi na první svátek vánoní pišla pehodit simkartu ze „starého“ mobilu do nového a nauit m pouívat základní funkce, za které já povauji:
a) pijmout hovor, pípadn esemesku a napsat odpov, pokud to bude teba
b) najít kontakty a zavolat komu potebuji, kdyby se mi cokoliv pihodilo.

To je všechno, co od mobilu pro seniory poaduji!!!

Paneboe!!! Kolikrát jsem se v prbhu svého ivota pesvdila, e všechno je vdycky úúúúúúpln jinak! A pesto poád, trucovit vící ve zdravý rozum, doufám, e jednoduché, tedy pro starého lovka, znamená maximáln ve dvou vtách sdlit potebné!
Aligátor mi to sdluje na 84!!!! stránkách.

Haní mla velkou trplivost a já umím aspo pijmout a odeslat hovor a které tlaítko pro SOS mám zmáknout. Ale peliv jsem si prolistovala tch tyiaosmdesát stránek, svoji slovní zásobu jsem obohatila o  Bluetooth, mám tady taky Sluby SIM toolkit, Multimedia, jaký si vbec meš pedstavit, samozejm fotoaparát a prost všechno moný i nemoný, o em jsou ajáci pesvdeni, e se bez toho nedá ít. Všechno je ajácky peliv vysvtleno krok za krokem, JENE!!! Akoliv umím peíst písmenka, obsahu nerozumím. Na to bych asi potebovala ajáckou vysokou školu. A tak kiím do svta, e nejsem robot, e mám u poádn opotebovaný mozek, co se brání skladovat nesmysly, které k ivotu nepotebuje.

A tak se vánoní radost zmnila v pocit, který nedovedu vyjádit jinak ne zklamání.

A te vezmu svj nový, hezký, úasn vymyšlený zvenku i zevnit Aligator, a pjdu za o dva ivotní cykly mladší generací, která vysedává na schodech vedle sebe jako vrabekové, kadý v ruce svj mobilní velechytrý telefon, do kterého fascinovan zírají, místo aby se muchlali, protoe se mají rádi, a pkn poprosím, aby mi tam nastavili letní as dív, ne s tím mobilem tísknu o zem.

Tak vidíš, kamarádko moje zlatá, nejsi sama seniorka, která neumí napsat esemesku. Koneckonc – máme pece poítae, tam je to jednodušší. Prost Ti zavolám mobilem (to svedu hladce), e jsem Ti odeslala mejlík, tak aby ses tam píleitostn podívala.

No a Ty mi zase stejnou cestou dáš vdt, kdy pojedete „po doktorech“ a tím pádem se tady zastavíte na kafi i aj, abychom si teba posteskli, jak rychle bí as a taky se zasmáli, jak se s tím jeho bhem, kulhajíce na ob nohy, srovnáváme.

Tšíme se já i Windouska, e to bude brzy brziko.   @}--->--- MaW

* * *

Pod arou:
---------------------------------------------------
Aligator V600 jde po stopách svého pedchdce, ovšem ve zcela novém designu a také svým uivatelm nabízí vylepšené funkce. Nejvtší zmnou, která stojí za pozornost je pítomnost druhého displeje na vnjší stran krytu - snadno tak zjistíte, jestli vám nkdo volal nebo psal. Elegantní design, jednoduché ovládání a velký barevný displej si najde cílové uivatele pedevším v adách senior, pro které je toto "véko" jako stvoené.
 
Ach jo!!!
 
Text a kolá: Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.04.2018  12:44
 Datum
Jmno
Tma
 25.04.  12:44 oga jankov
 25.04.  09:04 ferbl
 25.04.  08:16 Von
 25.04.  06:19 Vclav Velmi pravdiv lnek!
 25.04.  05:57 Kvta :-)))