Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

POVÍDAKY (3)
 
Kdysi jsem, ze smutku, psala po veerech, co m bhem dne potkalo. Pro potšení svých pátel jsem tch asi padesát povídaek nechala vlastním nákladem vydat. A m te Marie Zieglerová (Mara) pobídla; dovolte mi, kdo rád nahlííte do SeniorTipu, nabídnout je i vám všem. To dobré potení!SLUŠNOST PEDEVŠÍM
 
Sousedka Alenka vydala se po ránu ze svého praského bytu do pívozské chaloupky, protoe léto volalo. Šastna došla k brance zahrádky, pozdravila se s remi u cestiky a odemkla chaloupku.Vešla. Zavtila. Cigaretový kou!? Rozhlédla se mírn zmatena. A tu velmi zmatena vidí na svém loi chlapa. Cizího spícího chlapa.
 
Nerozumná Alenka jde a tese s ním volajíc: „Kdo jste, co tu chcete, jak jste se sem dostal?
Mu nevypadá na pobudu. Oteve oi a ekne DOBRÝ  DEN!
Na stolku vedle postele vypitá láhev rumu (Alenina), nkolik prázdných lahví od piva (Aleniných), zálesácký n (Alenin) a trosky cigaret.
 
Mu vstane, dopotácí se ke stolu, klesne na idli a konverzuje: „Já jsem vám nic nevzal, promite mi to, nechci vám ublíit.“ Duchapítomná Alenka zavolá nedalekého synovce, synovec zavolá policii, policie pohotov pijede, mu na ni odevzdan eká.
Pijedou tyi policisté, zjistí, e mu dovnit vniknul oknem, které rozbil. Mu se stále obrací na Alenku a slibuje: „Promite mi to, já vám to okno pijdu opravit!“
 
Na to Alenka málem klesá k zemi, policie nasazuje mui pouta, sepisuje vzniklou škodu a domlouvá nešastníkovi: „Copak nevidíte jak je pani špatn? Co kdyby ji postihnul infarkt?“
Jsou vyslechnuti sousedi, kteí ovšem nic nevidli ani neslyšeli. Synovec omejvá Alenku, policie s delikventem odjídí.
 
Alenka chodí po zahrad a lomí rukama. Synovec sbírá stepy skla. Policie telefonuje:  „Nebojte se, ten u za váma nepijde, ten pjde do basy!“

ACH  JO !

 

PANÍ PADÁ SE SCHOD
 
Jedu po schodech vzhru ve stanici metra Andl. Jsou to dlouhé schody.
Nejspodnji jedu já, výš nade mnou  mládenec s batohem, nejvýš starší dvojice.
 
Tu se ozve rachot a já vidím, jak se ta starší paní kutálí dol. Dlá kotrmelce pozadu a v jednom momentu má obliej s brýlemi dole smrem ke mn zarámovaný obma nohama s pozadím nahoe. Zachytil ji mládenec s batohem.

Starší pán nevzrušen vznášel se dál vzhru, ani se ohlédl.

 

JÁ PADÁM SE SCHOD
 
Jedu zase jednou po schodech vzhru ve stanici metra  Andl. Jsou to dlouhé schody. Já s dvma taškami, schody nade mnou i pode mnou plné lidí.

Padám. Divná síla tlaí mé tlo dozadu, zatímco schody jedou vzhru. Bojuji, marn se chci  ehokoli zachytit. Pokládám se nezadriteln na záda. Padám do nárue dvou mladých lidí, ale ta divná síla mi nedovoluje vstát ani s jejich pomocí.

Trapn se zmítám. Konen na nohou, klobouk nakivo.

Nahoe koktám svoje díky. Jak je snadné upadnout na  dlouhých jedoucích schodech ve stanici metra Andl !
 
Texty a koláe: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.04.2018  07:54
 Datum
Jmno
Tma
 13.04.  07:54 Von
 12.04.  16:30 alena
 12.04.  14:16 ferbl
 12.04.  09:14 Vclav
 12.04.  06:43 Mara