Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (49)
 
Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.
 
Mara
 
* * *
 
Jo jo, taková oáza uprosted poušt vbec není k zahození. Kdy tak jeden klopýtá týdny a týdny rozpáleným pískem a v noci pod záícími hvzdami si pipadá jako na severním pólu, myslí jen na to, jak se na obzoru konen objeví zelené šešulky palem. A teba tam bude nkdo bydlet v chladivém stínu stanu a teba mu nkdo veer nabídne hrnek velbloudího mléka a teba si tam bude moci pár dní poádn odpoinout a teba mu nkdo ukáe správnou cestu a teba …Pane Boe, Alláhu, Budho, všichni svatí…jen a to zase není jen fata morgána!
 
* * *
 
No tohle se sem snad ani nehodí, jene ivot je spíš krutá realita ne vzletná poezie, take se není co divit, e se inkasující vrchní nechce nechat „ošidit“ o sebemenší dýško. Myslím, e ta hubatá paní, co na nm ušetila pár drobných, by u do téhle vinárny nemla chodit.

Mohlo by se stát, e by píšt vrchnímu teba vyklouzl talí s plnnou rolkou práv na její novou sukni a „opomenutý“ tringelt by jí pišel mnohonásobn drá. (Ostatn, dobe jí tak, lakot jedné lakotné, e?)
 
* * *
 
Kdy to bílé hlaounké semínko padlo brzy na jae do studené hlíny na záhonku, vbec se mu to nelíbilo. ekalo, e pda bude pkn vyhátá a ono si bude hovt jako v peinkách, jene tohle jaro se njak nepovedlo, asi se pohádalo se sluníkem a mlo tichou domácnost, protoe sluníko se skoro neukázalo, obloha byla poád samý mrak a pršelo, a to bylo všem protivné  ...no co se dá dlat, íkalo si semínko, rychle pustím ven koínky a lísteky, to m zaheje a pak se uvidí...A uvidlo se! Vedle ádk cibule, která se zimy nezalekla a u zvdav koukala na svt, se objevil ádek malinkatých kulaoukých lístek.

No vida, tak salát je u taky venku, to bude ale kehounká dobrota!
 
* * *
           
A pro ne? Pece není nikde psáno, e se myšky nesmí zamilovat! Copak vy jste si ješt nevšimli té krasavice odvedle, jaký má pekrásný blounký koíšek, kulaounká ouška  a umáek k zulíbání? A  jak se umí pkn pooku podívat, kdy jde ten spanilý myšák kolem jejich domeku!

Vdy ono je to stejné jako u lidí. Nkdy kolem sebe chodí a jako by se nevidli, pak se nco zmní v ovzduší, peskoí jiskika a u se to kolem hemí srdíky. A kdy myšák, pardon – On – pijde s kyticí a motýlkem pod krkem, zaíná se myslet na svatbu. Jen s tím bydlením to mají myšky jednodušší. 
 
* * *
 
A je tady! A bylo to, jako kdy práskneš biem - jeden den vedro k zalknutí, druhý den ledový vítr odírající stromy o ješt zelené listí a k tomu déš a déš. lovku se chtlo íct „jen víc a ješt vtší kapky“, kdy vidl, jak rychle mizí ve vyprahlé pd a unavené kee zase oívají.
 
Jaképak protesty?! To bychom stejn bez výsledku mohli brblat na to, e po nedli je pondlí. Bume rádi, e pišel tak brzy, aspo bude delší a moná nám za odmnu pichystá pekvapení. Mezi mraky se to u zlat blýská babím létem!
 
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.04.2018  18:10
 Datum
Jmno
Tma
 14.04.  18:10 Jana Hozkov
 13.04.  13:46 Mara dk tenm
 12.04.  07:56 Bobo :-)))
 11.04.  19:16 alena
 11.04.  13:40 oga jankov
 11.04.  13:38 Vesuvjana dky
 11.04.  13:06 Vendula
 11.04.  11:53 ferblo
 11.04.  08:33 Von
 11.04.  06:33 Kvta