Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jeden den seniorky (2)

(Dopis kamarádce)

oi,

ahojky v nedlním ledovém, le sluneném, ránu. U jsme s Windou byly dvakrát venku - ped šestou a ped pl hodinkou. S Milanovým kloboukem proti odpornému vtru a v jeho prastaré - ze šedesátých let - bund, pod kterou se vejdu i v nkolika svetrech, jsem jí dlala doprovod, kdy hledala to správné místeko, aby se pikrila a vypustila tyi kapky. Pi té druhé anabázi v ledovém vtru se ztratila za balíkem slámy, co tady zbyl po beráncích a doufám, e tam udlala bobka a nebude m za hodinu zase honit  ven.

Nejste samotni, kdo uí v baráku. Nejdelší pobyt na erstvém vzduchu konám sice mnohokrát za den podle poteb Windousky, ale jen po cest dol k brán a pak po schodech nahoru. Povyraení jsou pi a poté všelijaká, jako napíklad pedverejší byt zamoený zplodinami - ernými a mastnými! - protoe  jsem spchala dol pevzít od pošandy balík, který jsem si neobjednala, ale pesto za nj zaplatila osmsetpadesátdvkorunyeské, nebo hrzná byla pedstava, co všechno bych musela podniknout, abych se ho zbavila, kdy tam nikde nebyl uveden odesílatel. Vedlo mne k tomu také vdomí, e a u je v nm, co chce, mám tady širokou rodinu a nkomu se to bude urit hodit. Take jsem se ješt zapovídala o balíku s Markem, co šel práv kolem za prací, a spolen jsme ten balík oteveli, abychom zjistili, e je to nový vodní filtr, jeho rok pouívaného dvojníka jsem ped temi dny!!! posílala k výmn a pochopiteln jsem netušila, e to bude vyízeno tak rychle. Ješt jsme kolem toho dali pár slov pkn poskládaných do vt jednoduchých i delších souvtí, zasmáli jsme se, a protoe dul leák a zaala mi být jo poádná zima, spchaly jsme s Windou a filtrem dom.

Jo, málem bych zapomnla na ty zplodiny. Tedy zapomnla o nich dopsat,  jak vznikly, e jsem v tom spchu nechala na rozpálené plotýnce hrnec s nakrájenou slaninou. Ale já na n skrzevá ten tajemný balík zapomnla opravdu, ona to pvodn byla slanina, co mla slouit dosud nenakrájené cibuli a nachystanému masu jako základ mam obdu.  No a te si pedstav stedovkou kuchyni, kde se kuchtilo nad oteveným ohnm a zplodiny vynášené kouem do okolí zaernily všechno, co bylo v dosahu - tak vypadala ta moje pvodn  blostná od kachliek a po strop, skíky a taky devem okrasným obloený strop sám – všechno ern, mastn ern!!!!

Obd se nekonal, konala se tíhodinová hnusná práce úklidová, kdy já, stará bába, jsem lezla po štaflích tam a zase zpátky, pitom dejchala ten odporný puch, který se prolezl celým bytem  a, i kdy jsem mla prvan durch od prvního na poslední okno a dvee a uboátka kytiky, co je pes zimu opeovávám doma, jsem vystavila ledovému vzduchu,  ješt vera jsem mla pocit, e to cejtím.
To tak.

* * *
 
Píšu a dneska ráno, veer jsem u mla vypnutý PC.
Dovedu si pedstavit, jak Ti bylo za volantem, kdy si ten piblblej predátor echral a hladil svoje EGO a pedvádl se, jak umí krásn vybrovat a k tomu ješt ped vrcholem kopce!  Jo, (teda jen mezi náma dvatama) i takoví se najdou. enskou by to nenapadlo, ale Miloškovi to radj neíkej. A se tady zase sejdeme, povykládám, co se mi ped mnoha a mnoha lety s podobným predátorem pihodilo a co jsem pihodila nakonec já jemu.

Momentáln unikám ped souasností, neb se mi nelíbí, beru jednu kníku za druhou (mám jich 1023 kus - ped pár dny jsem se vybiovala a spoítala jsem, co mám po regálech, ješt nco je ve skíkách, ale tam se mi nechce lézt na kolena, kdy není, kdo by m pak zvedl) a tu a tu a tu a skoním, teprve a je všechny petu, protoe mnohé jsem ješt vbec (skrzevá prbh ivota) neetla a jen je piadila k ostatním s tšením se, a na n budu mít as a pohodu. No a u tch, co jsem u kdysi etla, jsem pozapomnla dj...

Kamarádko moje zlatá, kdy jedete kolem, vidíte sami, jak jsme tady všude zaautovaní, ale kdy mi aspo hodinu pedem dáte avízo, kluci rádi udlají místo, abyste mohli projet nahoru, nebo aspo zaparkovali dole, kdy u nebude zbytí.
Bylo by prima, kdyby se poasí umoudilo, teda aspo ono, kdy u lidi blbnou na kvadrát.
 
Tak jsem dopila kafe a musím si vzít ranní prášky, na které obas zapomínám. Winda u zase spokojen spinká nejspíš v posteli, svítí sluníko a hnedle je ivot aspo pes okno veselejší.

Optujeme „maliko na líko“  a tšíme se na shledání.
Páááá @}-->--- MaW
 
Text a kolá: Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.03.2018  20:13
 Datum
Jmno
Tma
 27.03.  20:13 Mara
 27.03.  18:33 Von
 26.03.  13:15 olga jankov
 26.03.  06:32 Kvta
 26.03.  06:31 Kvta
 26.03.  03:33 Vclav