Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (48)
 
Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.
 
Mara
 

* * *
 
A co takhle trochu pravopisu? Nebojte se, je to jen o písmenkách abecedy.
Teba takové „D“?! Neoškrujte se, je dleitjší, ne si myslíte. No, však si to pette, to nikomu neublíí…
 
Co je vidt, to je zejmé! Nic však  není  samozdejmé!!!  
 
To vám jednou bylo jedno písmenko abecedy, které si myslelo, e se bez nho ádné slovo neobejde. Víte, ono bylo tak trochu do sebe zamilované. No, tak trochu! ekla bych spíš, e a moc! Bylo domýšlivé, jen se podívejte, jak se mu pupík nadýmá pýchou. Ostatním písmenkm se taková hloupost nelíbila, vdla toti, e všechna jsou velice dleitá, a kdyby jedno teba chyblo, nebo jich bylo ve slov víc, ne je poteba, byla by z toho pkná šlamastyka. Slova by zmnila smysl, místo rozumné vty by se na papíe objevil zkomolený nesmysl, lidi by pomalu nevdli, co chce jeden druhému íct. N  c  bse ou ki ?  A to jich chybí jen pár!  O y  t  m e l !  Aad jadkk bbdy sdse  dvááám  edeetlloo todhhhlee? Lidi by potom luštili kadé psaní jako kíovku a ztratili by tolik asu, e by jim na práci ádný nezbyl a nakonec by umeli hlady. A písmenka by mla po ftákách, protoe by je potom u nikdo nepoteboval. 
 
Proto se maminka ABECEDA rozhodla, e nafoukanému „déku“ pistihne kidýlka a jednou provdy svoje dti pouí o jejich právech a povinnostech, aby nedlaly zmatek v pravopise, dosplým zase ostudu a školákm neztovaly uení.   
 
Tak co? Ani to nebolelo, e? 
 
* * *
                                  
A nejlíp se mají hroši! Nikdo je nehoní do školy, nemusí brzy ráno vstávat a ani by si nikdo nedovolil je budit, vdy se podívejte, jaká je to tká váha. Staí jim, e se celý den povalují ve vod a otvírají svoje velikánské tlamky na kadého, kdo jde náhodou kolem. Mají v té svojí veliké hlav tak malý mozeek, e je ani nenapadne podlit se o kus eky s ostatními zvíátky. Cení tch svých pár zub na lvy i irafy a dupou do bahna tak siln, e i krokodýlové radji odplavou o zátoinu dál …ani jim nevadí, e o nich jdou po savan jen samé nepkné ei a kdekdo se jim smje. Inu, mají opravdu hroší ki! Jene … mají se skuten nejlíp?
 
* * *
 
Ale prosím vás, vy jste ješt nezaili ten nádherný a povznášející pocit, to isté tvrí nadšení? Ped vnitním zrakem vám defiluje jeden nápad za druhým, nemete pomalu ani spát, jak úporn se vám derou do hlavy podrobnosti kompozice a sladní barev. Našepsované plátno na vás eká na stojanu, novostí záící paleta se neme dokat, a ji pohladí prstíky šttc … Tak kde to vázne?!  ádný uený  z nebe nespadl, íká písloví. Co na tom, e jste to ješt nikdy nezkusili? Te je ten pravý as. A e vám nejdou figury? Tak se puste do krajiny! Jó, máte problém, jak ji dostat na to malé plátno? Pak u zbývá jen jedna rada, ta je ale k nezaplacení, ani nevím, jestli vám ji mám prozradit. Co kdy potom zpychnete z té slávy a proslulosti, co vás eká? No dobe, nebudu škrob, tady je: plácnte ervený flek do pravého horního rohu, vedle ze ti šmouhy svinibrodskou zelení, vlevo dole pár plácanc oranové a mete vystavovat v New Yorku jako akademický malí. Paneku, to je ale síla! 
 
Dejte pokoj, prosím vás! Co sem pletete všák! Tady ešíme otázky moderního malíství a vy pijdete s všákem! Bte si ho povsit nkam! Ale tam ne, co vás to napadlo všet ho na dvee, tam pece staí natlouct njaký háek, to dá pece rozum, nebo hebík, ten je po ruce, hele! No a co, e si udláte díru do kabátu?! Nemáte si ho všet na hebík, kabát se pece vší na všák!  Co co co? Já e jsem pomlouvala všák? To nikdy, ani náhodou! Já proti všákm nic nemám, sama jich mám plnou skí. To já jen, e se mn tohle téma zdá ponkud nepatiné, kdy se ocitne tak blízko „umní“.
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.02.2018  21:18
 Datum
Jmno
Tma
 26.02.  21:18 Mara s dkem tenm
 26.02.  11:38 oga jankov
 26.02.  11:38 Vesuvjana dky
 26.02.  09:19 ferbl
 26.02.  08:12 Von
 26.02.  07:35 Kvta