Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak umím vait
 
Dovolte, abych další Hlinomazovo téma uvedl krátkou vzpomínkou:
Já toti vbec nepokládám Josefa Hlinomaze za kuchaského velmistra. On k takovému mistrovství ani nebyl píslušn vybaven! Kdy u nho lovk vstoupil do dveí, narazil na hromadu bot v pedsíni, mírn to protaeném prostoru, který byl i šatnou s všákem, ale i kuchyní. O tom, e jeho skleniky byly tvoeny hoicovou soupravou, jsem ji psal.

Z jedné návštvy mám tuto kuriózní vzpomínku: Mistr sedl na jedné idli, na druhé leelo Rudé Právo a na nm práv uvaené brambory a také slupky. Pepík rovnou loupal a krájel v této pozici "brambory na loupaku". 

Ty mohu mít i já - ale pece jen v ponkud ušlechtilejší podob, pokud mono ji oloupané na talíi, a krom másla bych si ješt dopál kousek tvarohu. Take mohovitý malí a herec vypadal v té chvíli trochu jako uník a k tomu ješt jako pedobraz chudiny. Inu, jako model pro van Goghv obraz "Jedlíci brambor".
 
Ale nakonec bych ml poznamenat nco pívtivjšího: Josef Hlinomaz byl vdný jedlík a chutnaly mu práv tak brambory loupané nad Rudým právem, které si to zaslouilo, jako nejrznjší opeeniny, kachny, jelita a jiné veskrze nezdravé pokrmy. Ale poslechnte si Josefa Hlinomaze sami, jak se s gustem kochá a chlubí svým kulináským kumštem.

Jistá paní Jarmilka z Brna by ráda, abych jí sdlil taje svého kuchaského umní.
 
Milá Jarmilko! 
Navzdory mému nkdejšímu varování stran zvrhlosti kuchaského umní si ádáte recepty, tedy na Vaši vlastní odpovdnost. Ale co je to vlastn kuchaské umní? 


To pravé kuchaské umní není vyhlášená francouzská nebo ínská kuchyn, i kdy je to všechno znamenité. Které jídlo je nejlepší na svt se nedá urit. Je toho dsná spousta.
 
Paíský paštiká nebo nco od Dobromily Rettigové? 


Baant na pomeraních nebo obyejná koroptev s erveným zelím? Kungpao nebo ovar s kenem? Nebo ve Vídni smaené kue, guláš a opravdický telecí Wienerschnizel nebo skopové na esneku, zajíc i srnec, anebo newyorský steak zvící tyiceti deka, dlaný v automatu temi kuchai pímo ped oima divák? 


Poštdroveerní nadívaný krocan, nebo snad pstruh vrený na pánev anebo cokoliv vrené na pánev a narychlo udlané? Anebo mateská houbová, která je vbec ze všeho nejlepší, protoe nikdo na svt to neumí, nebo mateské zelí k huse, kachn a vepovému, anebo prachsprostý pekbut s cibulí, nebo buty, anebo vídeská teplá sekaná, její vn se line z eznických krám, anebo snad špagety milano i makaroni neapolitáno? Nebo nco a la Rossini? Pihoívá. Já toti osobn dávám pednost improvizaci.
 
Uvidím svíkovou a koupím ji. Pak m nco napadne a zaskoím ješt pro abajku a pro ervené víno. 

A doma nastoupí váše. Zbavíte maso všech blan a tuk. Jenom nejkvalitnjší lojíek ponecháte. Nadláte noem do masa díry. Nakrájíte abajku do deseticentimetrových nudlí a nastrkáte ji do udlaných dr. Obloíte maso máslem a špekem. Osolíte a okoeníte divokým koením, pidáte bobkový list, tymián a nové koení, pikrejete to druhým pekáem, aby se to v troub asi hodinu dusilo. 


Ochutnáte, opepíte. Polejete to erveným vínem a dáte na to ti cibule (mli jste je dát u na zaátku, nevadí, je to improvizace). Definitivn odstraníte druhý peká. První peká dáte v troub co nejvýše, aby se to peklo. Pee se to. 

Obas to znovu polijete erveným vínem. Nevíte, jak dlouho se to má péci. Sledujete to. Instinkty vám eknou, kdy je to hotový a kolikrát to máte vínem polít. Je to hotový.
 
Pemýšlíte, co k tomu. Ochutnáte to. A nedláte k tomu u nic. Zbaštíte to, jak to je.
Nebo jdete po ulici s nejlepším úmyslem vait dietn. Koupíte cibuli, rajata, papriky. Myslíte na leo, lehkou stravu. Potom si eknete, kus libového hovzího, prosím, neme škodit. V krám vás nco napadne a dáte si to maso semlít a pro jistotu kousek špeku, nevíte ješt na co. 

Pijdete dom. Je sezóna, máte doma vejce. V kastrolu udláte leo na oleji, olej, to ješt jde. Pro chu vyškvaíte trochu drobn nakrájeného špíku na pánvi a nasypete to do lea. Pvodn jste mysleli na njaký falešný biftek z umletého hovzího k tomu. 

Nápad. Hodíte maso k leu a promícháte to. Dusí se to. Nemáte zatím co dlat a zanete z dlouhé chvíle dlat palainky. Samozejm slané. A taky se vám hned ujasní, pro jste si koupili ten šnytlík, neboli paitku. Zabalíte maso s leem do palainek a kladete je na peká. Postrouháte je sýrem a navrch dáte kousíky másla, aby se to líp peklo. Kdy je to hotový, posypete to tou paitkou - a je to.
 
Nebo -ejhle svíková a ejhle - vepová kýta. Od kadého kousek a uvidíme. Okurka, hoice, cibule, paprika, trochu keupu, vaené vejce, kousek másla. Kladete bifteky na peká a na n výše jmenované tovary. Kadý biftek takto obloený pokryjete ízkem. Na ízek - špek. Upeete, posypete zelenou petrelí. 

Zatím co se to pee, uvaíte si po ínsku rýi. Dáte na talí tenkou vrstvu rýe. Kdy je peení v polovici, všechno obrátíte, take biftek je navrch a ízek vespod. Obojí to dáte na rýi, kterou naped polijete šávou, a to, co je navrch, posypete tou petrelí, nikoliv naopak. Teplé a erstvé je to nejlepší (nevím ostatn jak by se to ohívalo), proto je dobré pro vaše tlo mít ten den tolik host, kolik je dvojporcí.
 
A zkuste si pak zavázat tkaniku! A jsme znovu u obezity, na ni nás, milá Jarmilko, upozorují stále rostoucí kvanta zdejších i cizozemských vdc. Musím je respektovat, a koním. Vy však, co jste hubeoui, napište nám. Pošleme vám i další fantasmagorické recepty. Ovšem, piloíte-li hubeourské lékaské vysvdení, nebo tlusochy nepodporujeme.

 
Slavomír Pejoch-Ravik
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.02.2018  09:25
 Datum
Jmno
Tma
 05.02.  09:25 ferbl
 04.02.  09:12 Von
 04.02.  08:55 LenkaP
 04.02.  08:05 KarlaA