Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (44)
 
Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara

***
 
Byl jednou jeden lední medvd, co se u dlouhou dobu potuloval po zasnených pláních Arktidy. Obas sice potkal njakého píbuzného, ale vtšinou byl sám a to se mu moc nelíbilo. Taky shánt se po jídle mu zabralo moc asu, protoe tuleni vtšinou odjeli na dovolenou. Nkde ale zaslechl, e u kanadských jezer je úplný ráj na zemi, vybavil se tedy na cestu a šel.
 
Ale všechno je vdycky jinak, na skládkách odpadk si zašpinil koich a ízl se o konzervu, a kdy po nm zaali stílet, radji se vrátil dom.
 
A hele, vrátili se taky tuleni! Pece jen je doma nejlíp!
 
***
 
Byl jednou jeden les a v tom lese bydlel veliký a silný jelen. Kdy se práv nepásl na zelené travice, chodil po lese, potásal hlavou s velikánskými parohy a koukal, jestli se ostatním zvíátkm líbí. Nelíbil se zajíci, veverce, lišákovi ani lesní myšce, zato se moc líbil vlkovi, medvdu bruounovi a jedné mladé lace. A protoe v jelení škole pece jen nkdy dával pozor, vzpomnl si, e kamarádit se s vlkem a medvdem by mu nepineslo nic dobrého a mrknul proto krásným okem na laku. To ješt nevdl, e se bude muset postarat o neposlušného Smolíka, na laku nebude mít as a ta mu utee za jiným jelenem.
 
*** 
 
Byl jednou jeden motýl, který se trápil, kudy letl, protoe si myslel, e není dost krásný, e barvy jeho kídel jsou fádní a e všichni ostatní motýli jsou rozhodn pestejší. Kdy se blíil podzim, ekl si, e se radji odsthuje nkam jinam, aby všem sešel z oí. Letl, kam ho oi vedly a vítr nesl, letl pes pevniny a ostrovy, letl nad širým moem, a doletl do jednoho údolí na jihu a uasl nad tou krásou – všechny stromy záily oranovou barvou kídel jeho bratr a sester. A kdy se od nich dozvdl, e patí ke vzácnému druhu Monarch sthovavých, hned mu bylo líp na svt.
 
*** 
 
A zase ten poíta! Zatímco mne pestal strašit a v dchodu a teprve te je mým vrným pítelem, naše mrn se s ním kamarádí od chvíle, kdy zvládlo koordinaci pohyb svých konetin a místo celé dlan zaalo pouívat prstíky zcela cílen. Protoe je to mrn, radji bych mla napsat mrka, schopné vylézt kamkoli, tedy i na idli k poítai, není u tento ped ním v bezpeí. Ml by si chránit svoje soubory, vdy mrn je ješt hloupouké, íst neumí, a proto klidn pošle do koše cokoli, teba i maminino úetnictví. Hlavn e ty tvereky tak pkn klapkají a na obrazovce se ukazují obrázky, to mrnti zatím staí. Ovšem Bh ochrauj rodinný rozpoet, a se mrn zane brouzdat po internetu!
 
***
 
Do zbran a brate se, pane! Nebute pece zbablec! Jestli jste mne dokázal vera v krm pomlouvat ped páteli, e neumím dokonit naaté dílo, dokate te, e vy to umíte! Chachá zásah! Na rozdíl od vás vím, kde leí Erin i jaký je kód nepálského království…
 
...Vida, nejste zcestovalý, jinak byste znal honduraského spisovatele, „tušé“...Jaképak tušé, nevzdlane! Honem vysypte z rukávu jméno staroeckého boha vtr! A neekám ani minutku! …
 
A tak to šlo jedno za druhým, rwandský kmen, bobizaní slabika, africký pístav, ecké pohoí, olej z moských zvíat...   Nakonec si na tukách ulámali hroty a skonili s nedokoneným dílem u korbílku dobrého moku v krm.
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.10.2017  21:59
 Datum
Jmno
Tma
 21.10.  21:59 Alena
 18.10.  11:56 oga jankov
 18.10.  11:45 Vendula
 18.10.  11:03 Vesuvjana dky
 18.10.  10:48 Von
 18.10.  07:43 ferbl
 18.10.  05:56 Bobo :-)))