Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

TEN, CO MÁ RÁD - KAMARÁD

Záez do pedloktí. Vymnila jsem svou pulzující indiánskou krev s krásnou, spoádanou bledou tváí. Ona se jmenovat Ta, co m mít ráda. Spojila nás rodná pda, ústav pro vzdlávání a Manitou, je se nám nejastji zjevoval v podob Michaela Jacksona. Z polského území jsme si dováely i jiné jeho podobizny, které jsme si naehlovaly na trika v místech tehdejšího hrudníku, dnešních enských...hrudník.

Ukrývaly jsme dleitá tajemství ped Radou starších, která nemla pro naše vyznání pochopení. Naše pokrevní sesterství jsme zvýrazovaly shodným odvem. Nebyl to problém, v tchto asech jsme si byli všichni rovni, a tak i tehdejší obchodníci dováeli asto jeden druh vesty, do kterého se oblékala celá prérie. Abychom se odlišily, vyrábly jsme originální kusy odv a ozdob tla.

Ped hodinou fyziky jsme se však shodn mnily ve skromné dívenky, jejich jediným zájmem je vdní. Nechtly jsme potupn slýchat od Toho, co zabíjet pohledem, e kdybychom mly v hlav tolik co na tle, byly bychom premiantky. Krvavá liška! Disponoval arzenálem zbraní. Kída, pche! Jeho oblíbenou zbraní byla obávaná houba nabitá vodou. Promluvila, kdy jsme pi hodin vedly velmi dleité hovory o místních chlapcích. Rychlost, dráha, as, ml to v malíku. Dívenky ponoené do kapaliny. Válen pomalované tváe tekly. Bídní ervi pišli do styku se zbraní tšího kalibru. Svazkem nabitým klíi od všech dveí svta. Prost drádit Toho, co nesnášet íkat soudruhu znamenalo vykopat válenou sekyru.

I kdy jsme tento vzdlávací ústav opustily, naše pouto nezaniklo. Totem jsme si postavily na sobotních zábavách. Osedlávaly jsme své dvoukolé kon, aby ani v nejvzdálenjší vsi nezaalo radostné kepení bez nás. Mj otec mi v tom bránil. Nkolikrát stanul rozkromo ve futrech týpí. Nechtl zejm pedasn rozšiovat náš rod s pochybnou bledou tváí. asto jsem si musela úast na zábav odpracovat krmením drobné zve nebo sbrem bobulí jménem Rybíz.

 

Její otec také tuto rostlinu pstoval. Nemarnil as vaením marmelády, vail z rybízu divokou vodu. S její první ochutnávkou se naše pokrevní sesterství upevnilo. A také následnou vzájemnou podporou s hlavou v záchod.

Pravda, nkdy jsme se chtly vzájemn skalpovat, ale nakonec jsme vdycky vykouily dýmku míru.

Snily jsme o našich ivotech a vopravdových muských jako Olda Šetrný. Ona si ho vzala za mue. ijeme ve mstech, jejich názvy byly vyeny ješt za pítomnosti našich plyšových pátel. Panenka od mé babiky se ušklíbla, kdy jsme si pedpovídaly dv dti. Mla starší rok výroby ne my, telátka. Dnes se šklebím já. Stalo se tak. Ten mj menší dostal jméno po jeho otci - Vinetou.

Já mít stále ten záez v pedloktí. Já mít tu jizvu ráda.

Je to ta nejvtší mezi dalšími. Pi pesouvání se prérií jsem nacházela další bledé tváe. Vlastn mé pedloktí vypadá jako úet z hostince. Zaplacená piva jsou peškrtnutá. Nkterá pokrevní sesterství zanikla pi lovu medvda, kde byla nutná jednota a vzájemná pomoc s nasazením vlastního ivota. Teda já jsem si to myslela. Ta, co vypadat jako sestra by klidn nechala medvda, aby si ze m vyrobil rohoku. Kolikrát mi medvd nafackoval. Vzbudil m z toho dtství, kdy nás ješt Rada starších ped medvdem chránila. Probudila jsem se do období, kdy se musím servat s medvdem sama. Nehledat pouhou bledou tvá, která bude mé druhé já. Hledat lovka. Prérií jsem táhla roky. Pak mi konen velký Manitou otevel oi. Byla vedle m. Byly vedle m. Ty, co tu stále být. Ani byla prolita krev. Já mít ty jizvy ráda všechny.

Moná víc ty škrtnuté. Ony mi íkat, zda já být ji velká ena. Zda být Ta, co se umt poprat s medvdem. Howgh!

 
Tereza erbáková
* * *
Koláe Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 23.06.2017  12:48
 Datum
Jmno
Tma
 23.06.  12:48 Josef
 23.06.  12:48 Josef
 18.06.  13:50 Bohumil
 18.06.  06:36 Dagmar
 18.06.  05:17 KarlaA
 17.06.  23:23 Ludk
 17.06.  06:01 Bobo :-)))