Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oldich,
ztra Lenka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Modlitba emeslníkovi
   
„Ó, nejsvtjší z emeslník, dej, a dílo své dobe zaponu. A tvoje ruka ho posvtí, a dílo to dokonáš bez úhony mojí a své. A v dobrém se rozejdeme a já nad dílem dokonaným mohu Tebe blahoeit.“ Dám na modlení. 
 
Kdy se mi daí modlitbou Jeho svatost emeslníka pivolat, uctím ho dary, nakrmím ho. Vtšinou mne hladí slovy a poehná mou pípravu na velebení chrámu našeho.
 
Shry dáno mi bylo, sestoupil mi z nebes nkolikrát. Já bláhová, slep víc v Jeho moc, byla bych ho na rukou do nebes nosila. V prbhu díla Jeho však ji snovám v mysli pípravy na konstrukci rakety, která ho do vesmíru vystelí nebo ho tam dív sama vykopu.
 
Byl tu, ó, mocný. Stny lonice hladil, nejdíve ti dny, pak dn pt. Za sedm dní svt, za pt dn lonice erbákový. Jeho as pece relativní jest. Vidouc jeho dílo, které na rozích a hranách nedotené bylo, pípla jsem prosbiku ve strachu z hnvu boího, zda by hrana mohla hranou býti. Zaslechla jsem hlas shry: ,,Bych si s tím musel hrát, paninko!“ Nebe se zatáhlo. Vyhladím ti fankou ksicht do dokonalosti, provím Tvou nesmrtelnost. V mysli se k zempisu navracím a o nejvzdálenjší planet pemýšlím. Mete si s tím hrát, prosím? 
 
Sestoupil mi také, kdy u mé hadry ze skín volaly. Tsno jim bylo. A stále jest. Díval se On doten, kdy chtla jsem jistotu míti, e opravdu ke zjevení nové skín své kroky smovati bude. Vdy jeho schopnosti nekonené jsou, vodu ve víno promní. Hadry u se mnou nemluví. Zázraku ani po tech msících uinno nebylo. Abych v Nho vit nepestala, chlacholím se, e v parlamentu se teba vyerpal. Zprávy z míst onch toti mám a vím, e zázraku uinno nebylo a ani osvícení dokonáno. Bh ví, kdy bude.
 
Do Jeho mocných rukou jsem kuchy svila. Vdy jsem si myslila, ze tímá-li Bibli s plánem kuchyn, neme se nieho pokaziti. Do huby u nebylo co dáti, neb as výroby se prodluovat. Podpírala jsem se zkušeností, e i nekoneno konec má. Z nouze pokrmy studené jsme konzumovali. Biblí jsem mu ped oima mávala nkolikrát. Ml plán vlastní. On, Bh, ví nejlépe, co v Bibli stojí. Jeho pozadí jsem mnohokráte zkoumala. Ne, ješt nejsem ateista, vím ve svj namakaný kvadriceps. Dám to s rozbhem? Kdy mla být kuchy dubovou deskou pikryta, pravda o nedotenosti Jeho vyjevena byla. lovkem jest. íly, tepny, krev. Krev na podlaze vylita byla. Pila promluvila. V zeleného muíka se rázem promnil. Pokorn se svil mocnjším, modrým svtlem oznaeným, co pro Nho na tyech kolech pijeli. Boí soud. Boí mlýny melou. S Ním nám však nadje odvezena byla, e se ve dnech píštích naereme.
 
Zjevil se mi také, aby koupelnu vyrobil. Sláma z bot mu ouhala, asi zbytky z Betléma. Ale v a bude ti dáno. Nandal mi to. ínku vzteky makám te ve van pokadé. Obklady jako by je bobr vohlodal. Jak se zjevil, tak i zmizel. Ped obnaenou stnu padla jsem na kolena jako ped oltá, ruce k nebi jsem spínala. Pro, proboha? Hlas z nitra mého zvolal: ,,Ó, mocná, seber sílu. Víra. V sebe. V maltu, štuk a fanku. Jediné, co ti zbývá.“ Dokonáno. Vlastní aurou jsem si na stnu posvítila. Osvícená! 
 
Tedy v. V v sebe! Amen.
 
Tereza erbáková
* * *
Kolá © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.05.2017  05:36
 Datum
Jmno
Tma
 22.05.  05:36 Bobo :-)))
 21.05.  09:18 Von