Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (39)

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
 
* * *
 
Taky si íkáte, e by to te chtlo nco poetitjšího na uklidnní nerv? No prosím, tady to máme! Pekvapení podniku, náš majstrštyk, pkn do kupava vypeená mladá husika z nejlepšího chovu. Ta vn! Ta lahoda pro oi a pro ich! Sliny se vám sbíhají? Ješt chvilinku strpení, kolega nese kehounký knedlíek, vídeský, prosím! A to zelíko jedna báse! Copak jste ekali jiného? Vy nemáte rádi poezii?! Tak to je nám líto, obtujte se, prosím, támhle pes ulici k vegetariánm, kdy vám poezie nevoní!

No vidli jste to? To jsou dneska lidi!
 
* * *
 
Jednou omarodil jeden semafor, co visel pesn nad stedem rušné silnice. Nejspíš do nho napršelo njakou dírkou, kterou mu prorala rez, nebo do nho vítr nafoukal plno prachu. Kdo ví, co se stalo? Prost v nm zaskípalo, zajiskilo, barevná svtla se rozblikala jako zbláznná a zkrat a konec! Ani blik!
 
...No, tohle mi tak scházelo! Zrovna te, kdy je dopravní špika a auta se u vidí doma v garái! ...To bude na silnici rutyka, vdy za tím volantem u nikdo ani poádn nepemýšlí, kadý se spoléhá jen na m!…
 
A taky e jo. Támhleten idi se místo sledování provozu vnuje kolínkm sleny na vedlejším sedadle, támhle zase závodí stará škodovka s novým oplíkem, nána jedna, vdy sotva dejchá, a pro ta audina nadrcává do …áááá, u je to tady! U to iní a kvílí a troubí! U se srazili!!!  Zavolejte honem nkdo policajty a pro m sanitku, nemu se na to dívat, omdlím...
 
* * *
 
To nejsou jen tak ledajaké hodiny, jak byste si teba mysleli. Kdysi sice spokojen tikaly v babiin parádním pokoji a kadou hodinu melodicky odbíjely, ale po letech je jako ddictví dostal vnuk. Tak pišly do nového domku postaveného na základech prastarého mlýna. Bute pece trochu trpliví, hned vám povím, pro nejsou ledajaké.
 
Nikdo neví, co se v prbhu minulých dvou set let ve mlýn pihodilo, ono se ani neví, co tady bylo ped tím mlýnem, ale i te v novém domeku ije duch, itík mu íkají. Nikomu neubliuje, jen o sob as od asu dává vdt. Zpoátku pouíval tyhle hodiny. Jak?  I kdy je u nikdo nenatáhl, jakmile jednou dotikaly, vítaly picházející mladé manele v jakýkoli as veselým nepetritým a dlouhým odbíjením. Ne, nebyla to náhoda, náhoda se pece pravideln neopakuje! Nezbylo nic jiného, ne jim v jejich cinkání zabránit. Te stojí na stejném píborníku jako u babiky, paliky šetrn obalené mkkým flanelem a nikdo je nenatáhl u víc ne dvanáct let. Aha, vy chcete vdt, co te itík, kdy neme odbíjet? Nikam se neztratil, jen si našel jinou monost, jak projevit, e tady poád ješt je. Máme nkolik rzných fotografií s podivnou mlén bílou šmouhou. Odkud se tam vzala?
 
* * *
 
No, tak takhle njak to vypadá, kdy je lovk pesvdený, e mu patí celý svt. Na jeho míst bych se ale nepovalovala na severním pólu a jemu pilehlých oblastech. On takový ischias a revma ve všech kloubech není ani v mladém vku nic píjemného, o zántu ledvin a jeho následcích ani nemluv. Taky by se u nemusel zvednout, to od ztuhlosti svalstva, a hned by ho pešly všechny frajeinky s rukama za hlavou a stéblem trávy v zubech.
 
Já bych mu poradila, aby se radj pekulil na rovník, tam se mu horkem ta euforie vypaí z hlavy a aspo se bude moct vrátit dom po svých.
 
* * *
 
Tak tahle aktovka se tšila do školy, kdy ješt stávala na regálu v obchod. Tšení je pozitivní a taky s ohledem na její mládí a nezkušenost jí je nebudeme kazit. Ale pojme dál – jedinou její starostí bylo, kdoe si ji koupí a jestli s ní bude dobe zacházet. Byla pipravená slouit a do roztrhání tla, i kdy ji vyrobili ze skoro nezniitelného materiálu.
 
Já nevím, jaké vy máte zkušenosti s tšením, ale naší aktovce se skuten vyplnilo vrchovat. Uila si prvákovské nervozity, poádn vydrhnutá nastoupila jako suverénka se svým páákem do dalších boj o vdomosti, peila i rošárny sedmák a darebainy poslední tídy na základce. Klidn by mohla odejít do aktovkového dchodu, jene! jene jí se to ve škole moc líbilo, a tak pemluvila svého nerozluného kamaráda, aby to ješt zkusil na gymnáziu. Budete mi vit, kdy vám prozradím, e ji nosil leérn pehozenou pes rameno ješt i na „výšce“ ?! 
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.05.2017  20:14
 Datum
Jmno
Tma
 06.05.  20:14 Mara
 06.05.  18:29 Alena
 06.05.  10:07 Kvta
 06.05.  09:34 Marta U. To jsou dneska lidi
 06.05.  08:41 Vesuvjana dky
 06.05.  08:15 Von
 06.05.  05:59 Bobo :-)))