Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Výpov srdeního svalu
 
Máma. To je funkce. Mandát. Byla zvolena po sloité pedvolební kampani. Voli se však v té dob coural nkde na houbách nezodpovdn bez obanky. Bylo rozhodnuto v jeho zastoupení. Máma pevzala mandát ve chvíli, kdy se s voliem setkala tváí v tvá. Na ten den nikdy nezapomene. Den, kdy na chvíli litovala, e kandidovala. Den, kdy jí došlo, e tahle funkce je celoivotní. Pedvolební slib byl jediný. Vytvoit z volie lovka. Mla ped sebou sloitý proces, na kterém makal team lidí. Pedn její zástupce, místopedseda Táta. Ministerstvo zdravotnictví, školství a tlovýchovy. Celému teamu ale velela ona. Nepotebovala vysoké školy, aby disponovala velkou mocí.
Jedinenou. Mateskou láskou.  
 
Zvolili za m. V den D jsem se stala obanem. Uvaným, s poadavky, samá stávka. íkám vám, byl to porod. Zmna volie v obana, máma s tátou pebírali funkci, návštvy ministerstev a spátelených organizací. Zpoátku jsem vdla houby. Co taky jinýho po msících na houbách. Ale cítila jsem. Máma bylo to mkký, teplý, nný nco, co dávalo najíst. Ten rytmický tlukot velkýho srdce. Bezpeí. Byla workoholik, pracovala poád. Denní, noní, stále v práci. Stailo se ozvat. A to prosím vše jako charitativní projekt. Já ji teda neplatila. Pesto mla as a sílu na pohlazení, pitulení a pozdji i plácaku na mouchy. Byly asy, e nebylo ím plácnout mouchu, plácaka byla napl. Jo, na cest za tvorbou lovka jsem kladla pekáky celému teamu.
 
Ale zpoátku se to dalo hodit na místopedsedu. On m postavil pece na bky. On za mnou val pi sjezdu: "Pedjídím zprava". Máma pak jen sítala modiny mého manévru vpravo, následkem eho došlo ke stetu. On m posadil na kolo. On se mnou pak jel do nemocnice, kdy jsem peletla ídítka a zabrzdila hubou. Tehdy chtla máma sloit funkci. On mi ukázal hory. To m poznamenalo. Nás oba.

 

Nco jsme v nich zaili, našli jsme se tam vzájemn. Máma to ze své funkce zajišovala cateringem. O strachu neenila. Na rozdíl od ní neml tu její jedinenou moc, ml ale moc mi ukázat cestu. On m douoval fyziku. Máma nikdy neodcházela od rozdlané práce, ale kdy na jídelním stole pistála uebnice fyziky, odhodila hrnec tam, kde byl a vytratila se. Nikdy nebylo dost dveí na to, aby neslyšela tátovo douování.  
 
Naplnní pedvolebního slibu pedcházela fáze Tele. V alternativních kostýmech a úesem podle vzoru popových hvzd jsem v této fázi skuten lovka jen pipomínala. Ministerstvo školství tehdy asto schzovalo. Ministerstvo kultury si schválilo navýšení pracovních sil v noním provozu. Máma si svj enický pultík nestavla asto. Táta u nho bydlel. Válený stav. Vymykalo se jim to z rukou, mírová jednání nikam nevedla. Fáze Tele byla provrka vedoucích pedstavitel.
 
Kandidovala jsem také, byla jsem zvolena za mámu dvakrát. Te u vím. Nároná funkce. Jak ale íká máma, nikdo uený z nebe nespad´. Jsem ješt na zaátku volebního období a u bych tu funkci místy odevzdala. A to m eká ješt fáze Tele?
 
Nechápu, jak to zvládli. Spolu. Dodnes. K volbám jsem nemohla díky svým mykologickým aktivitám, ale kdyby m k tomu pustili, zvolila bych je opt. Tu stranu Domov. Pedvolební slib splnili do puntíku. Jsem lovkem. A za to jim dkuju. Te u se jen pokusit tu jejich práci nepodlat.

Milované mám a tátovi ke 43.výroí svatby
 
Fotografie z archívu autorky.


 
Tereza erbáková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 29.04.2017  13:18
 Datum
Jmno
Tma
 29.04.  13:18 Terezie erbkov J se picnu
 29.04.  03:27 Ludk
 28.04.  08:44 Danka
 27.04.  16:05 Jaroslav Tleskm
 27.04.  13:18 olga jankov
 27.04.  11:43 Blanka K.
 27.04.  11:24 Von
 27.04.  08:25 ferbl