Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (38)
     
Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.
 
Mara
 
* * *
 
To se vám takhle jednou po veselém maškarním bále probraly pod idlí v koutku sálu dv masky. Ta jedna se blaen usmívala a pi vzpomínce na poslední chvíle  poplnoního reje se cudn zardívala. Aby ne, byla na takové merend poprvé a celý veer úpln bez dechu, protoe šla z tance do tance.            
 
Ta druhá u tak nadšen nezáila, byla celá pocuchaná, šminky rozmazané, šrky potrhané, jak ji kdosi neurvale serval a hodil pod idli. Bylo jí z toho do breku. Pro jen na tu tancovaku chodila, pro neposlechla a radj nezstala doma?! Kdyby se místo trdlování koukala v televizi na pírodovdný seriál, aspo by se pouila! No ale – vdy i te u je pouená a a!
Nebo ne?!
 
* * *
 
Co sem to vlastn chcél vopravovat?  Pozhánl sem si konen všecek potebné vercajk a mám ho pkn pohromad, abych nemusel pro kadé kósek kamsi lítat a hledat po šuplíkách a komorách a špajzech a klnách. Jen si te vzpomenót, co sem to vlastn chtl vopravovat! Jó, u sa mn cosi mlhav vybavuje… matka chtla vylíit kuchy, e ju má postíkanó vod špenátu, co sem ped asem lísknul i s talíem vo ze, take bech ml vymnit pante na dveích vod bytu, kam sem se dobéval z vopikó, co se na m chytla na podnikový voslav, take nohe vod votomanu be potebovale piklíit, abe se mnó neklek, a na é sebó hodim po nedlním vobd ...jó, u vim, po vobd pivko!! to mn schází! matko, jak to, e doma není pivo? jak sa mám pustit do práce bez posilnní?! takle sem si to nepedstavoval, kadé má svoje povinnosti a kadé poádné emesník by se ti na to bez pivíka vykašlal, to si teda piš!!!
 
* * *
 
Hóóórký pes! Kdo si koupí hóóórkého psa? érstvý hóóórký pes! Paninko, zastavte se u našeho stánku, dtikám bude urit chutnat!

Ale neboj se, Jiíku, tenhle pejsek t nepokousá, pokousáš ho pece ty. Podívej, jaká je na nm krásná luounká hoika. Ne, nemá ádný koíšek, to není pejsek, co má noiky a bhá a štká na nedobré dti. Tak se jenom íká horkému párku v rohlíku, víš? Já nevím, pro mu ten pán íká horký pes, kdy pece skoro kadý ví, e v Americe je to HOT  DOG. 
 
* * *
 
Nevím, kdo se tšil na cestu kolem svta víc, jestli majitel nebo balon. Oba se ale velice peliv pipravovali. Ono to není jen tak – taková dlouhatánská a nároná pou. To se musí dkladn prostudovat mapy, aby nezabloudili. Uzavít exkluzivní smlouvy se sluníkem a vzdušnými proudy a domluvit se s meteorology, aby dohlédli na jejich plnní. Nachystat dostatené zásoby a teplé obleení, vdy tam nahoe vás me potkat kdovíco. No a vyrazit na cestu teprve a skoní jarní sthování ptactva – to by byla pkná patálie, kdybyste se zapletli teba do hejna áp...
 
Konen! Startujeme! Ješt zamávat pátelm a vzdušný oceán je náš. Pkn si to dobrodruství uijte a šastný návrat!
 
* * *
 
A hele, malá tenáka! Kdo se to tam, prosím vás, ušklíbá? e vypadá legran, jak je ta kníka málem vtší ne ona? A jestli vbec umí íst?! Asi neumí, je pece jen ješt trochu maliká, ale zato si umí „íst“ obrázky a to je stejn dleité, ne-li ješt dleitjší.
 
No tak, vy dospláci ušklíbai, zapátrejte v tajemných hlubinách svojí pamti, proderte se hromadami harampádí, které jste si za ty roky nacpali do hlavy, strte do spodního šuplíku všechny svoje ukivdnosti a zloby, všechny nelásky a závisti. Zamete si cestiku k tomu sametovému fotelu po ddekovi, ve kterém se tak mkce sedlo s kníkou na klín! To je krása, vite! A jaký klid se vám rozlil po duši a jak vás to pohladilo! S kadou obrácenou stránkou vcházíte hloubji do svta fantazie a te u nejen tušíte, te víte zcela urit, e tohle vám scházelo! Tak co? Piznejte, e se vám nechce vymnit tu starou knihu za poítaový manuál?!
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.04.2017  11:42
 Datum
Jmno
Tma
 22.04.  11:42 Danka Je to za 1 s veliknskou *
 18.04.  15:37 ferbl
 17.04.  08:13 Von
 17.04.  07:38 Kvta
 17.04.  05:16 Bobo :-)))