Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Komediant nebo umlec?
 
Jeden pán:
Kdysi jeden básník odpovdl na otázku o povinnosti umlce tak, e by umlec ml být umlcem a ne komediantem. Co jste vy, Miste? Do které z tch dvou kategorií se adíte?
 
Hlinomaz:
Komediant, pane, komediant! To je jistota. Jestli jsem umlec, to musí posoudit nkdo jinej, tak vysoko si netroufám. Samozejm, ten váš básník má pravdu. Trochu, u proto, e není šprochu, a tak dále... On to jist myslí ve vznešeném slova smyslu a jist nemá nic proti komediantm. 

Jene vy asi myslíte, e je to proti nim. V eštin má to slovo nkolik význam. Jsou lidé, a to i mezi umlci, kteí nemají komedianty rádi v jakémkoli smyslu slova. Bývají nkdy nafouknutí odpovdností jak bublina. Jindy pipomínají hrnec s vaícím mlékem, odpovdností petékají a mají strach, aby se jim neprotrhl vlastní škraloup. Ale neberte to, prosím, jako polemiku s vaším básníkem!
 
Je to tak, e ne všichni umlci jsou komedianty a ne všichni komedianti jsou umlci. Ty dv discipliny si nevadí, mohou jít zrovna tak ruku v ruce, jako se mohou bez sebe obejít. Herci! Je Chaplin umlec? Mimové všech dob a národ, taneníci a klauni! 

A šašci. Salvator Dali klidn udlá vdeckou pednášku na Sorbon, aby došel k poznání, e všechno, co bylo kdy namalováno, bylo podmínno a ovlivnno dvma objekty, bez nich veškeré malíství by nemohlo vzniknout: karfiolem a nosorocem. 

A po pednášce nechá se pronásledovat rozzueným davem poslucha. Je snad proto pan Dali menším umlcem? Výsledek je ovšem ten, e  ceny jeho obraz vystoupí do závratných výšin, nebo ceny souasného umní i neumní jsou pímo úmrné popularit výrobcov. A jen Picasso komediant me odpovdt bohaté dám z Ameriky, která si od nho koupila obraz za 10 000 dolar, na její otázku: 
"Byl byste, Miste, tak laskav a ekl mi, co ten obraz znamená?" slovy: 
"Pro vás, madam, to znamená obraz od Picassa a pro mne 10 000 dolar."

Jene básník ml spíš uít slova tajtrlík, protoe slovo komediant u dávno ztratilo hanlivou píchu a má, ekl bych, spíš píchu lichotivou a povzbuzující. Komediant má pedevším smysl pro humor a vdomí, e veškeré konání lidské má mimo jiné i komickou stránku. U Shakespeare volá: Šat strakatý dejte mi! 

A i principál v Prodané nevst íká Vaškovi, e všichni jsou vícemén komedianty. A umírající Bethoven: Konec komedie. 
A ten antický pán, co bydlel v sud, to taky nedlal ani tak kvli komfortu, ale proto, aby si ostatní všimli, co íká a na co pišel. Dobe se mu, komediantovi, v sudu ilo, v ecku je teplo.

A tak mnoho komediant práv pro svoji komediálnost dostalo se do djin. A nemuseli zrovna vystupovat na divadle nebo v biografu. Nejen umlci, ale i císai, králové, hrabata, kníata. erteplata hráli tyátr. A ješt si pro sebe dreli šašky. A podle ovoce jejich poznáte a rozeznáte je, komedianty, klauny a tajtrlíky. Za takové srandisty ale pkn dkujeme. Od takových legrácek radji dále od hradu dále!

Nám jde ovšem o komediantství, které znamená pedevším nápaditost a nové pohledy ze všech stran a úhl. A celé tajemství oblíbeného a populárního komika je v tom, e myslí a cítí stejn jako ti, pro které hraje, a u je bulvární, anebo pro fajnšmekry. 

Kdyby tomu tak nebylo, mohl by se teba rozkrájet a umlátit, vát, vnucovat se a lichotit, kroutit se a chodit po hlav, kýený aplaus by se nedostavil. Díve si objednávali divadelní editelé klaku, k ní se hloupí diváci pipojili, aby nevypadali hloup. To je základ snobizmu. Ano, hloupí lidé dají si i paumní vnutit v domnní, e jejich natvrdlost nevyjde najevo. Bná praxe v moderním svt. S umním sveze se pak desetkrát tolik paumní.

 
  

Umlec komediant ale je jiná otázka ne komediant inenýr nebo léka. Mohou být také komedianty. 

V soukromí. Je to jejich lidské plus. Ale u rýsovacího prkna nebo na operaním sále by to nešlo. Hašek je umlec, ale stává se komediantem v okamiku, kdy ho napadne komediant Švejk. ije s ním tak dlouho, dokud není celý. A básník? Ale ano, to pece je umlec. Komediant Villon. A nebyl snad Shakespeare básníkem? Nebo ne samou tragedií iv je lovk.

Ravik:
A tená by te asi rád vdl, copak si o tomto tématu myslím já, kdy jsem Josefa Hlinomaze znal. Ovšeme byl kouzelným a nenapodobitelným komediantem.  vedu píklad z jedné návštvy. 

Josef Hlinomaz m uvítal huronským evem. Poal mi vyprávt, jak jej navštívili policajti, prý aby mohli z mého bytu, vyprávl, sledovat podezelý objekt. Ovšem mlenlivost, jak pravili, byla podmínkou. Mimochodem nedaleko Hlinomazova bytu se nacházela (v míst dnešní teologické fakulty) zpravodajská centrála. 

Co o to, pravil Hlinomaz, já bych vám ten kvartýr pjil rád. Jenome já jsem strašpytel a vidl jsem jeden film o agentovi 007. Kdyby ten se dozvdl, co tady chystáte, kdoví jak bych dopadl. Jist by mn dal dsn do drky. Ale hlavn vám, pánové, nemohu slíbit mlenlivost. Víte, já jsem dsn ukecanej a co nevím, to nepovím. Take já za sebe neruím a u dnes odpoledne bude o vaší návštv mluvit celý Barrandov. 

A to u páni z vnitra zaali mít nahnáno a radji se poroueli. Nádherný to komediální kousek pedvedl pan Hlinomaz - ale tohle zvládl s vnitrem jen superkomediant Hlinomazova druhu. Take jestli nás toho dne odposlouchávali, udlali si u kadého z nás záznam, no a Hlinomaz ml na vnitru vymalováno.

 
Slavomír Pejoch-Ravik
* * *
Koláe © Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 27.03.2017  21:44
 Datum
Jmno
Tma
 27.03.  21:44 Von
 27.03.  17:33 Pokorn
 27.03.  11:41 ferbl