Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

eho jsem neschopná
 
Ideální dovolenou si pedstavuju jako lehátko na nádherné plái obklopené mrazáky se zmrzlinou. Ve skutenosti se trmácím s báglem na zádech tou nejsloitjší ferratovou cestou dobývat njakou horu. Potím se jak maturant ped komisí, klepu víc ne nejuboejší krysaík. Kdy konen pochopím, e to celé je omyl, je u pozd. Visím vysoko ve skalách, od smrti m dlí jen jedna bezvýznamná karabina, a zpátky to mám asi stejn tak daleko jako dopedu. Chce se mi breet. Kdy náš gajd pochopí, jak na tom jsem, v pravidelných intervalech mi pumpuje do il jeden vtip za druhým. Jsem mu vdná. Já svj optimismus vyklepala z kapsy spolu s kapesníkem, kterým jsem si tajn utírala slzy.
 
Snaím se vzpamatovat. Ale kdy vidím, jak ostatní hladce baletí po kramlích, zatímco já se krkolomn snaím neexistujícími písavkami udret ve svislé poloze, musím si pipustit, e to lepší nebude. Jsem lezecké tele. Nohy mi pekáí a ruce jsem si zapomnla pibalit. Hlava místo aby vymýšlela cestu nahoru, poád mi dokola pipomíná, jak hluboko u je to dol. Moje tlo je stvoené k nošení krátkých šat a vysokých podpatk, nikoliv k lezení. Nevím, pro se tak divím. Vdycky jsem byla sportovn retardovaná. Z tlocviku jsem nepropadla jen proto, aby pionýi dlali naší škole est.
 
Hlavou mi bí, co tady dlám. Copak jsem nkdy chtla se takhle kinklat nad propastí a pedstavovat si, e staí jediný krek vedle a pkn se proletím? Copak jsem chtla se ped ostatními tváit, e tomu úasnému adrenalinovému záitku kazí dojem jenom ta srabácká jistota, e jestli jsem dobe navázaná, maximáln si tak zlomím pár kostí? Samozejm e nechtla. Tak pro to dlám? Hory mám sice ráda, ale na bezpených turistických trasách. Dobývání mi je putna. Pocit vítzství sama nad sebou? I ambice v této oblasti m ponkud minuly. Je v tom nco docela jiného. Mj mu. Pravdou je, e ani dobe tvarovaný výstih s ním nezamává tolik jako nové lezecké lano. Take omotat se tím lanem, jsem pro svého miláka poád tak atraktivní jako ped dvaceti lety. Pesn takhle to je!
 
Blííme se k cíli. Snaím se pipomínat si svou inspiraci pohledem na mrštný zadeek svého mue pede mnou. Nejhorší dnešní chvíle m ale teprve eká. Kdy na skále potkáme lano, po kterém mám pejít na druhou stranu propasti, ztrácím poslední drobek odvahy, který jsem ješt horkotko vyškrábala z bot. Zezadu m gajd vesele povzbuzuje. Vbec netuší, eho jsem neschopná. Opatrouce nakroím dopedu – se zavenýma oima mi to jde dost blb – a lano se se mnou zane kymácet. Húúú! Houpu se na lan jak neposlušné prádlo a rychle mi dochází síly. Pedloktí vysílá do mozku nouzový signál: pozor, kolíky v podob rukou povolují sevení! I gajd zvání. V posledních vteinách mi probíhá myslí, e mi zrovna dnes doruí na poštu balíek s tma krásnýma letníma šatama s 60% slevou. Chtla jsem si je vzít píští léto na plá! Bolestí zkroucené ruce se natahují ke skále na druhé stran. Ješt kousek, pár centimentr. Poslední krek po lan a – jsem tam! Jsem tam! Pocit vítzství. Jóóó! S úlevou sundavám postroj, u zase dýchám. Je to tak nádherný, mít zase pevnou pdu pod nohama! U nikdy nepjdu lézt, nikdy, nikdy, nikdy!

 

Veer slavím dostateným mnostvím šampaského, v noci se mi zdá o zmrzlin na plái, a kdy se m ráno mj mu zeptá, jestli pjdu zase s ním, odpov se mi zasekne v hrdle. Mlky se obuju a hodím na záda bágl…
 
Zdroj fotografií: pixabay.com, autoi Hans, Aatlas, Unsplash
 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 12.11.2016  19:31
 Datum
Jmno
Tma
 12.11.  19:31 ZdenkaS
 12.11.  15:01 KarlaA
 12.11.  09:55 ferbl
 11.11.  09:41 Von