Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
Babibajky
* 27 *
 
Byl jednou jeden mezek, poád se jenom del, nosil tké náklady po rovin i do kopeka a v hlav se mu honily všelijaké myšlenky. Dumal nad tím, pro není tak vysoký a štíhlý jako jeho bratránek k, to by bylo lepší, nosil by na hbet jenom lehké sedlo a v nm teba njakou pknou nohatou dívinu, co by ho hladila po krku a dávala mu kostky cukru, zatímco te na nho poád kií jakýsi neoholený a špinavý chlap.
 
A just nepjdu dál, tady si udlám pauzu a od zítka ádná tká práce!  Ten tomu dal! Po výprasku ml hnedle v hlav jasnji, aby pochopil, e vzpoura proti zavedenému poádku se nevyplácí!
 
* * *
 
Jednou jedna árka místo aby pomáhala školákm ve tíd nebo panu spisovateli, se smutn loudala parkem ve spadaném listí a vbec ji netšilo, jak krásn jí pod nohama šustí. Velice se proto zaradovala, kdy v zátoin za dubem potkala jinou árku. 
 
„Hele, ty vypadáš jako moje dvoje, pjdeme spolu a bude nám veselo.“ 
A šly a tak se zabraly do hovoru, e ani nevidly jiné dv árky, co si to hasily za veselého smíchu pímo proti nim.
 
„Júúú, pro chodíte vzhru nohama?“ ptaly se první árky tch druhých.  
„Copak jste spadly z višn? A kde se tak dlouho couráte?“ ptaly se druhé árky tch prvních. „To vám nikdo neekl, e jsme  uvozovky  a patíme dohromady?!“
 
* * *
  
V jedné ínské provincii vysoko v horách v bambusovém pralese il zvláštní medvídek. Ml ernou vestiku a erné kalhotky, to aby se neumazal, kdy se toulal po dešti mezi bambusovými stvoly, a na svt se koukal oima ernýma jako dva ertíci. Dlouho si tak lebedil sám, pomalouku udiboval nejšavnatjší výhonky a ani ho nenapadlo, e by mu mlo být smutno.
 
A jednou… pestalo mu chutnat, zaal bloumat bez cíle sem a tam, hledal a nevdl co, u srdíka mu bylo všelijak… Tak došel a na kraj svého lesa a uvidl Ji! Krásná slena Panda tam nesmle postávala a touebn na nho koukala. Vydala se toti od své maminky do svta, aby si našla enicha. Po dlouhé cest u byla unavená a v bíšku jí kruelo tak siln, e to slyšel i náš medvídek. Rychle natrhal velikou kytici tch nejšavnatjších bambusových výhonk a pak s krásnou pandinkou zmizeli v tom nejhustším houští. Kdy z nho po ase zase vyšli ven, klopýtalo jim v patách pandí batolátko. Tak u to na svt chodí!
 
* * *
 
Byl jednou jeden ralok a klidn se dá íct, e byl pímo ve svém ivlu, kdy jako stín ve stínu proplouval hlubinami oceánu. Dlalo mu dobe, e se ho ryby bojí a utíkají se ped ním schovat, aby si na nich nesmlsnul. ralok ml k mlsání daleko, pece nebude zbyten tloustnout, to by mu pak nebyly vidt vypracované svaly… co zaplatil ve fitnes centru, to se nedá ani spoítat, kdepak mlsky, jen základní strava a hele, támhle se hýbá nco zajímavého, to jsem tady ješt nevidl. A protoe byl práv as k obdu, zakousl se do kusu masa, jen si nevšiml, e visí na poádném háku a vylomil si  pár zub.
 
No tohle, co je to za fujtajbl, kde te najdu njakého zubae a jak se budu zubit na rande s tou krásnou raloicí od útesu?!
 
Jo, hochu, všude plno sval, mozek jako hrášek a skoíš kadému na špek…
 
* * *
 
Není moe jako moe, tohle mlo barvu jako šmolka, kterou dávala maminka do máchání, aby mla co nejblejší prádlo. I kdy se nad ním klenula azurová obloha, bylo smutné, protoe na jednom jeho malikém ostrvku krom písku a trochy trávy nerostl vbec ádný strom. No eknte, co je to za ostrvek beze stromu, pod který by se mohl schovat teba vousatý troseník, kdyby sem náhodou doplaval?! 
 
Milé moe šplouchalo kolem beh pevniny a závistiv koukalo po jejích lesích a kovinách. Ani si nevšimlo, e z jedné palmy, která rostla hned na kraji písené pláe, spadl krásný velký kokosový oech a kutálel se honem honem vstíc pnivým vlnám. Chtl do svta, touil vykonat njaký velký skutek a ne skonit nastrouhaný v pytlíku nebo jako sypání na dortu…
Kdo se koukne na obrázek, uvidí, jestli se mu to podailo. A ptáte se, co moe? Vdy pece vidíte, jak je spokojené a jak si svj maliký ostrvek hýká.
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.05.2016  22:17
 Datum
Jmno
Tma
 21.05.  22:17 Ludk
 18.05.  12:48 Mara
 18.05.  11:13 ferbl
 17.05.  17:55 dubsk
 17.05.  10:27 LenkaP
 17.05.  09:50 Von
 17.05.  08:46 kusan
 17.05.  06:31 Bobo :-)))