Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.
 
Mara
 
* * *
 
Babibajky
* 26 *

Tak to vám byl jeden kluk, který si rád a poád jenom hrál. Pro taky ne, byl ješt malý a malé dti nemají na práci nic jiného ne si hrát. Plácal si báboviky, jezdil pes n náklaákem, kopal do balonu, lítal po zahrad, vymetl kadou kaluinu, zatloukal tatínkovým kladivem hebíky do prkýnka a nauil se jezdit na malém kole.     Kdy mu pibylo pár rok, zaalo ho zajímat, pro za tukou zstává erná ára a jak to, e maminka ji nemá kostrbatou, ale e jí na papíru zstávají pkná písmenka. A protoe byl moc netrplivý, nechtl pokat, a zane chodit do školy, kde ho to urit nauí, zaal se uit sám. To vám ale byla dina jenom se nauit správn dret tuku, která ne a ne poslouchat. Dlala si, mrška jedna, co se jí zachtlo… hned škrtla nahoru, hned se pustila hluboko pod linku, kdy mla zstat na ní… kluk se námahou potil na ele i na nose a my mu budeme dret palce, aby si ani náhodou nepekousl jazyk, ne se to nauí.
 
* * *
 
Jestli jste ješt nikdy nevidli spokojený a usmívající se dm, tak te máte nejlepší píleitost. íkáte jak to, e to není moné, e je to nesmysl? Tak si to nkdy vyzkoušejte, nekoukejte se na ulici jen po hezkých holkách nebo na chodník, i kdy piznávám, e pro isté boty je to velmi dleité, a taky nkdy zvednte oi nahoru a podívejte se na domy, kolem kterých jdete. Jaképak „no a co?“ Copak opravdu nevidíte, e ty ušmourané s oprýskanou omítkou, špinavými okny a stechou samá díra vypadají tak nešastn a opuštn, e se lovku ani nechce vit, e by v nich vbec nkdo mohl bydlet? A jestli bydlí, tak pro s tím nic nedlá?!

A opravdu jste si nevšimli, e ty isounké, nov omítnuté, se záícími okny a stechou jako perníková chaloupka se vesele usmívají do ulice a lovku se pi pohledu na n okamit zlepší nálada? Jen si to vyzkoušejte, nedáte za to ani zlámanou grešli.
 
* * *
 
Nic ve zlém, ale já jsem si vdycky pedstavovala Orfea jako mladého a velmi pohledného mue zlomeného alem nad smrtí milované Euridiky. Byla jsem pesvdena, e jen takový je hoden velkého a posvátného alu, který ho piml k nebezpené cest do íše mrtvých, aby ji znovu pivedl na svt. Jene mi pibylo nejen plno let, ale také hodn zkušeností a dovedu dnes pochopit jeho nesmírnou touhu a netrplivost, která byla píinou, e Euridiku ztratil podruhé a navdy. A taky jsem pesvdená, e mu v „nejlepších“ letech by byl ukáznnjší práv díky nabytým zkušenostem a svoji milovanou by z íše stín bezpen vyvedl, aby s ní spokojen proil zbývající léta. Proto mi ani nevadí, e na obrázku nevypadá nic moc. Ono toti na tom, jak lovk vypadá zvenku, ani tak moc zase nezáleí.
 
* * *
 
Zimní slunovrat na Salisburské planin v jiní Anglii. Mezi mohutnými kamennými bloky ji od mladší doby kamenné pronikají ostré slunení paprsky a vrhají dlouhé stíny po okolí. Z údolí se blíí postavy starc zahalené do hávu ze surové oví vlny. Nastal ten správný as tajemného obadu keltských druid, strác posvátné moudrosti a spravedlnosti…
 
K jakým bohm se modlili, jaké síly pírody vzývali, o co prosili, koho zatracovali?! A dali se také tak lehko zkorumpovat jako souasní „vládci“ svta a jejich poskoci politici? Anebo byli neúplatn spravedliví, nesobetí, vzdlaní a netouící po moci ani mamonu. To by snad vbec nebyli lidé, ale bytosti z jiné planety! Jak moc bych chtla na takové planet ít!
 
* * *
 
Byla jednou jedna myš, která bydlela v myší kolonii na zahrad u lesa. Vedlo se jí dobe, všude bylo plno dobrot, a kdy se jí omrzela mrkev, zašla si do lesa na bukvice. Jednou se z televize dovdla, e cestovní kancelá nabízí dovolenou u moe za sníené ceny, prý jakýsi   „last minute“.
 
Co bych nejela, je to tak výhodné, i kdy u je skoro podzim, ale je to na jihu, tam bude slunko ješt pkn hát. Myš si na plái vypjila surfovací prkno a vydala se sportovat. Jene vlny si s ní pohrávaly, jak se jim chtlo, a protoe si myš s prknem nevdla rady, odnesly ji na moe. K odjezdu se nedostavila, ale zato na jednom opuštném ostrvku zaloila novou myší kolonii. 
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 23.04.2016  08:09
 Datum
Jmno
Tma
 23.04.  08:09 EvaP
 22.04.  07:44 Mara dk
 21.04.  19:36 kusan
 21.04.  15:24 ferbl
 21.04.  15:23 ferbl
 21.04.  12:46 Vendula
 21.04.  11:50 Milan Dubsk
 21.04.  09:34 Von
 21.04.  05:51 Bobo :-)))