Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
* * *
Babibajky
* 25 *
 
V jednom výzkumném ústavu stál v laboratoi na stole zvláštní pístroj. Nemohli se bez nho obejít, byl to nejlepší pomocník, kterého tam mli, protoe ádný lovk, ani kdy si vezme ty nejsilnjší brýle, neuvidí, co se dje teba v obyejné kapce vody.

A e se tam toho dje! To je ale hemení všelijakých biíkovc a lákovc a vir a bhví jakého ješt svinstva. Mikroskopu z toho, co vidl, nkdy a husí ke naskakovala. Koukal se proto velice pozorn a bedliv, aby pomohl v práci vdcm, kteí hledali nové léky na všelijaké nemoci, co suovaly lidi. Neekal ádnou odmnu, ani ho nenapadlo, e by teba mohl chtít dovolenou nebo nco podobného, stailo mu, e se o nho starali, utírali z nj prach a vbec ho udrovali v istot.
 
Kdy ho po mnoha letech pilné práce vymnili za zcela nový elektronový, sice ho to zamrzelo, ale sám nejlíp vdl, e u mu optika slábne a klouby má ponkud vyviklané.
Svj dchod trávil v krásné sklenné vitrín, kde ho vystavovali jako uební pomcku. Co krásnjšího jej mohlo potkat?
 
* * *
 
Byly jednou dv dti, které mly pracovitou maminku, co se starala o vaení, uklízení, praní, ehlení a zahradu. Nikdy neíkala, e je to na ni moc práce a e jí nikdo nepomáhá a e jak ona k tomu pijde, kdy jiné maminky se starají jen o svoje nalakované nehty, jsou poád nkde v luftu a domácnost je nezajímá. A protoe byla stále usmvavá a vlídná, dti ji mly moc rády, a kdy povyrostly, všechno se od ní nauily.
 
Však se jim to jednou bude moc a moc hodit, e rozeznají salát od cibule.
 
* * *
 
 
Byla jednou jedna dýn, která rostla na zahrad za plotem. Pkn si celé léto lebedila, jak pibírá na váze a jak se hezky vybarvuje. Jen jí trochu dlalo starost, co s ní bude na podzim, jestli na ni náhodou nezapomenou, protoe to by jí pak v zim za mrazu vbec neprosplo, mohla by jí popraskat slupka a nachladila by se semínka. Proto byla moc ráda, e jednoho dne pišli kluci na brigádu a milou dýni i s kamarádkami odnesli babice do kuchyn.
 
Asi by se tak neradovala, kdyby vdla, e z ní bude zelí, pár sklenic kompotu a z vydlabané slupky strašidlo.
 
* * *
 
Tak tohle je opravdu ervený kohout! Potkat ho není ádná legrace, je to vyhlášený rvá. Jen se podívejte na ten vypracovaný hrudník, lovk by ho málem podezíval, e pravideln chodí trénovat do fitcentra. A ten jeho zobák! Je jako nabroušená kosa a taky je stejn nebezpený. Slepice ho poslouchají na jediné kvoknutí, mladí kohouti radj uteou, jen aby se mu nepipletli do cesty, kuátka mu nosí nejlepší zrníka, a kdy za rozbesku z plotu zakokrhá budíek, je ho slyšet za hory i doly. Prost je bez konkurence a svj dvr má pod písnou kontrolou. Bez jeho svolení slípka ani vajíko nesnese.
 
íkáte si, e to s ním musí být k nevydrení? Moná máte pravdu, ale je rozhodn pro všechny líp, kdy si vykrauje po dvoe, ne aby si sedl, nedejboe, na stechu!
 
* * *
 
Kdyby se ješt dneska prohánli po moích Vikingové a potkali se teba se zámoským parníkem, asi by se vylekali, i kdy je o nich známo, e se nebáli nikoho a nieho.

Nejspíš by si mysleli, e je jejich bohové opustili, nebo e se napili pes míru medoviny, kdy se posilovali na cestu, e je teba šálí zrak… copak je moné, aby nco tak velikého existovalo? … aby se nco tak neforemného udrelo na hladin? …a aby to mohlo vbec plout bez plachet?! …a kde to má vesla, kde jsou njací lidé a pro se z toho kouí? 
 
A pkn rychle, co by jim síly staily, by se opeli do vesel, aby zmizeli z dohledu. Co kdyby do nich ta píšera drcla? Víte vbec, co to dá práce pokácet ty správné stromy a vyrobit z nich tuhle krásnou, spolehlivou plachetnici? To pece umí jen Vikingové, nebo víte ješt o nkom jiném? 
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.03.2016  18:13
 Datum
Jmno
Tma
 28.03.  18:13 Ludk
 28.03.  10:20 Vesuvjana dky
 28.03.  09:54 kusan
 28.03.  08:57 Von
 28.03.  05:10 Bobo