Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
Hodina klavíru v protileteckém krytu z dob Protektorátu
                         
Jako malý chlapec jsem od záí 1943 do ledna 1944 chodil  na hodiny klavíru k pedantickému prof. Komárkovi. V  této  válené  dob obas létaly nad  územím  tak zvaného Protektorátu echy a Morava  svazy amerických  tkých bombardér.  Vdy, kdy se piblíily k našemu mstu Hradec Králové, zaznly výstrané sirény a lidé pospíchali se ukrýt do nejblišího protileteckého krytu.
 
Jednou- bhem  celkem dosti otravné hodiny klavíru - se  práv ozvala  výstraná siréna. Nadšen jsem vyskoil od klavíru a chystal se  utíkat do našeho krytu. Ale písný pan profesor mn zklidnil: „Ne, ne, chlape, hodina ješt neskonila. Pokraovat budeme  v protileteckém krytu!“ Vyšli jsme hned na ulici a zamíili k sousednímu hotelu AVION. To byla robustní budova s pevným  elezobetonovým nosným skeletem a práv proto v jejím  suterénu  byl zízen náš nejbliší protiletecký kryt.  Bn veer  zde fungoval noní bar s tanením parketem a proto tam bylo  pochopiteln i piano, co pan profesor dobe vdl.  Okolní obyvatelé se  ji  rozsazovali   kolem stolk  a divili se, co se  zde dnes bude dít. Co mému panu profesorovi vbec nevadilo.  Prost mi písn nakázal, abych usedl  za piano a  pokraoval  v tom otravném prstovém cviení.
 
Kdyby ty uební skladbiky z Bayerovy „Školy hry klavírní“ mly aspo njakou melodii nebo zajímavý rytmus…. Kdepak -všichni, kdo se kdy uili hrát na klavír,  dobe vdí o jde. Chudáci obyvatelé z okolí- povinn  shromádni v tomhle krytu. Nikdo z nich  nesml po vyhlášení poplachu zstat  doma nebo na ulici, na to policie písn dohlíela. Utéci z  krytu tudí nemohli a tak museli  poslouchat to moje „brnkání na nervy“, no dobrou plhodinku. Já sice zaregistroval jakési „naptí v sále“.  Snad  proto ztrémovaný, e poprvé (a naposledy) vystupují  ped publikem, jsem bohuel  hrál ješt he ne normáln, ale co  jsem mohl dlat? Kdy bombardovací svaz peletl msto  a sirény  konen odhoukaly „Konec leteckého poplachu“,  všichni s úlevou vycházeli na ulici.
  
Asi o 25 let pozdji  jsem  náhodou  potkal jednoho Hradeáka, který práv  pijel do Prahy na návštvu. Zavzpomínali jsme si a já mu vyprávl i tuhle válenou píhodu.  Jak to slyšel, bolestiv  zvolal: „Jo to jste byl Vy ten chlapeek za pianem! Já si to moc dobe pamatuji, já v tom krytu byl a to vaše muzicírováni jsme museli protrpt a do konce poplachu“.
 
On ten profesor ml bradku a dnes bych ho mohl pipodobnit  k populárnímu editeli Prognostického ústavu profesoru Komárkovi. Take  zde byla nejen shoda jmen, ale i výrazu tváe. A  rodák z Hradce  pokraoval: „Ten  Váš uitel  vypadal tak písn, e se nikdo v baru  neodváil  mu nco íci. Já Vám povím, e  tohle  byl  nejdelší a nejhroznjší nálet, jakým já jsem kdy za války zail“.
 
To jsou paradoxy, e?
 
Malá historická poznámka  na okraj této vzpomínky: Pes dost asté pelety spojeneckých bombardér samotný Hradec Králové nebyl  za války, ani Kvtnové revoluce 1945  na rozdíl od blízkých Pardubic i  Kolína- naštstí nikdy bombardován.  
 
Julius Holovacký


Komente
Posledn koment: 16.03.2016  09:39
 Datum
Jmno
Tma
 16.03.  09:39 Von
 16.03.  08:30 ferbl
 16.03.  08:08 KarlaA
 16.03.  06:17 Jitka