Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.
 
Mara
 
 
* * *
 
Babibajky
* 24 *
 
Ale prosím vás, vy jste ješt nezaili ten nádherný a povznášející pocit, to isté tvrí nadšení? Ped vnitním zrakem vám defiluje jeden nápad za druhým, nemete pomalu ani spát, jak úporn se vám derou do hlavy podrobnosti kompozice a sladní barev. Našepsované plátno na vás eká na stojanu, novostí záící paleta se neme dokat, a ji pohladí prstíky šttc…
 
Tak kde to vázne?! ádný uený z nebe nespadl, íká písloví. Co na tom, e jste to ješt nikdy nezkusili? Te je ten pravý as. A e vám nejdou figury? Tak se puste do krajiny! Jó, máte problém, jak ji dostat na to malé plátno? Pak u zbývá jen jedna rada, ta je ale k nezaplacení, ani nevím, jestli vám ji mám prozradit. Co kdy potom zpychnete z té slávy a proslulosti, co vás eká? No dobe, nebudu škrob, tady je: plácnte ervený flek do pravého horního rohu, vedle ze ti šmouhy svinibrodskou zelení, vlevo dole pár plácanc oranové a mete vystavovat v jakékoliv galerii moderního umní... Paneku, to je ale síla!
                                                                 
* * *
 
Kola šustí po mokrém asfaltu a rozstikují vodu kolem sebe, poádn nacucané kapky plácají o chodník, na kaluích naskakují bubliny, zoufalé íaly se derou na vzduch, aby se v promoklé pd neudusily... jóó, kdy naprší a uschne, to se všem líbí, ale kdy prší a prší a ne a ne pestat, to u tak veselé není. To snad jenom beznadjn zamilovaní si dokáou v dešti zpívat a tanit v louích, váchat kolem sebe a rozdávat úsmvy. Normální lovk se kaluím vyhýbá, aby se namoil co nejmí, dít zabalí do pláštnky a nastrí do gumák, ona taková rýma a chrblání není nic, o co by jeden stál.
 
Ale zase – znáte nco píjemnjšího ne sedt za deštivého poasí pohodln a s knihou ve fotelu, poslouchat k tomu píjemné melodie, nebo si jen tak pro potšení klepkat na poítai a popíjet voavou káviku nebo ajík? To je – jak jsme za mlada íkávali – o! Tak pro to práv te nezkusit, kdy venku leje jako z konve?!
                                                                
* * *
 
No, kdy sklapne past, ekáme, e se do ní nco chytlo, to dá pece rozum, proto ji taky chystáme. Kousek kiky ze špeku je vru neodolatelná pochoutka a velice silné lákadlo. Jene ne kadá myš snese tolik tuku. Co kdy má vysoký tlak a cholesterolu na rozdávání? Ta se potom takové pastice vyhne širokým obloukem a ješt nás pomluví ve zbytku populace.
 
Na suchý chleba se zase nehrnou blahobytné myši. To by jim tak scházelo, opustit sýpku plnou zrní nebo korýtko v praseím chlív! To pece známe ze ivota, dokud na myši nenasadíme poádného a svdomitého kocoura, tko samy vlezou do pasti, která jim nevoní! A tak naše oekávání bývá asto zklamáno, na sklapnuté pasti se teba jen projevila únava materiálu. Jaká škoda!
 
* * *
 
V jedné daleké exotické zemi, kde slunce heje mnohem víc ne u nás a v pralesním polostínu rozkvétají pekrásné kvty, il v delt mohutné eky jeáb. Vznešen si vykraoval, nevšímavý ke svému okolí, a s královskou korunkou jemného peí na ušlechtilé hlav sledoval jen svj obraz na chvjící se hladin. Byl pesvden, e je nejkrásnjší z celého hejna a urit není jeho osudem boit nohy do íního bahna a stejn jako ostatní se pachtit za potravou.

Ó, ké by mohl spolu s kvty orchidejí shlíet ze zelenavých výšek, ké by se mohl tšit z pátelství motýl a teplého vánku vysoko ve vtvích!
 
Uprosted pralesa v té nejhustší houštin il kouzelník, starý jako prales sám. Cesta k nmu byla nelehká a plná nebezpeí, ale jeába vedla jeho touha. Nic nezbylo z jeho vznešenosti, kdy vyerpan klesl ped kouzelníkem. Nebylo poteba ádných slov, staec dávno vdl, pro k nmu jeáb pichází. Vztáhl ruce ke korunám velikán, pohledem pohladil unaveného jeába, tichounce pronesl pár slov a jeáb se vznesl k zelenému baldachýnu.
 
A pak, pak se objevila kvtina nevídané krásy, které my íkáme Sterlície – Rajský pták.
 
* * *
 
Rové psaníko znamená štstíko… se zpívá v jakési písnice. Faktem je, e rová psaníka u úpln vyšla z módy. Prosím vás, vdy zaalo tetí tisíciletí a jakási rová psaníka tady nemají co dlat. Tch pár ádek vrkání, na které se chytají romantické buchty, se jednoduše naklepe na PC a lovk si ušetí bhání po marketech pi hledání rových dopisních papír. Kdo ví, jestli je ješt vbec vyrábjí? A taky nemusí chodit na poštu nebo hledat dopisní schránku. A e-mail je rozhodn levnjší ne známka na obálku!

Coe?! e to není to pravé oechové? Takhle e se láska neprojevuje? Nejste vy náhodou njaká vykopávka z pedminulého století, ne?! Tak to bych se móóóc divil!
 
Marie Zieglerová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.02.2016  14:49
 Datum
Jmno
Tma
 26.02.  14:49 LenkaP
 24.02.  19:32 Mara
 24.02.  14:48 EvaP
 24.02.  09:16 kusan
 24.02.  08:25 ferbl
 24.02.  08:06 Von
 24.02.  06:15 Kvta
 24.02.  04:54 Bobo :-)))