Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.
 
Mara
 
 
* * *
 
Babibajky
* 23 *
 
Ne ne ne, nevcházej do tinácté komnaty, pekonej svoji zvdavost! Nemusíš za kadou cenu a pes zákaz vdt všechno! Jsou vci, které nepísluší tvému vku, vci, o kterých ješt nemusíš nic znát, protoe je tvj rozoumek neme pochopit, kdy zatím neprošel léty zkušeností a bolestivých šulc a šrám, co t ješt na cest ivotem ekají! Naped si peti píbh princezny, která ty dvee otevela a pipravila se tak o štstí, co bylo ji nadosah. A marný byl potom plá! elezné boty musela obout a pejít sedmero hor a sedmero ek, ne je prošlapala, ne zmoudela, ne odinila, co svojí neposlušností sama sob zavinila, a ne jí bylo odpuštno. ti pozorn a neudlej stejnou chybu jako ona. Tináctá komnata je zakázaná!
 
* * *

   
Kristepane, te ale fofrem, zajíce sice ješt není vidt, ale co kdy se pod tím stromem nezastaví? Takovej tkej kruný, kdo si to vymyslel, tyhle blbý závody?! Nejspíš ta moje potrhlá ségra. A já jí na to naletím, husa jedna pitomá! Takhle se honit a co z toho? e se mu pak vysmjeme, jak jsme ho ošulily? No sláva, u jsem na míst, teba se staím vydejchat, ne dobhne. Chudák jeden malej podvedenej, kdyby vdl, e my elvy jsme o pknejch pár století chytejší, urit by se tak nespoléhal na svoje rychlý noky! Mly bysme mu tu poráku aspo trochu osladit a o tu mísu kehounkýho salátu se s ním rozdlit, to by, myslím, bylo docela fér, e jo?
 
* * *
 
Byly jednou jedny pastelky, takové docela krátké, aby se dobe drely v maliké ruce. I kdy byly z jedné rodiny a patily do jedné krabiky, kadá byla jiná. Jedna se tšila, jak namaluje krásné modré nebe, druhá snila o hebounké zelené travice, ta karmínová u u malovala vyzrálá jablíka… kadá mla svoji pedstavu a všechny se jen tásly, aby ji pkn vybarvily na papíe. Zatím co si tak v duchu malovaly svj další pastelkový ivot, koupila je maminka pro svoji malou holiku, která u umla „pisat“ všelijaké áry, nkolikrát zakroucená koleka a dokonce i kou z komína domeku, co namalovala spolen s babikou na papír. No to bylo radosti, kdy se pastelky vysypaly z krabiky. Holika nevdla, kterou vzít do ruky jako první, všechny se jí líbily a, kdyby to šlo, malovala by nejradj všemi naráz. A protoe pastelky byly chytré, brzy ji nauily všechno, co samy umly.
 
* * *
 
Kdo se nebojí, ten si celý rok stádá poádn ometená bezová košata, na konci zimy je máí v dehtu a pak si je odnese na ten nejvyšší kopec v okolí, protoe tam se bude v jedné jasné jarní noci konat veliký slet arodjnic. Jako první sem piletí ty nejmladší, sotva stoleté, protoe musí zaehnout velký ohe, pes který budou skákat všichni, kdo na kopec pijdou a budou se chtít arodjného reje zúastnit. Teprve pak se zanou objevovat ostatní Jeibaby a po tu nejstarší, která si u ani nepamatuje, kolik let jí vlastn je.
A na co ta ometená košata? Pojte blí, pošeptám vám to do ucha, protoe by mne za to arodjnice mohly potrestat.
...pššššššššt! kdo je zapálená vyhodí co nejvýš a pak na n rychle naskoí, stane se arodjnicí! Jen se nesmí bát!
 
* * *
 
Kdopak by neznal pohádku o stoleku, který se sám prostíral. Jene pohádka je jen pohádka, a jestli se chce nkdo vydat na piknik s rodinou nebo páteli, musí si prostít sám a to dá njakého starání a chystání. Nejdív se musí vymyslet, co nakoupit, aby to všem chutnalo a nikdo se neošklíbal teba nad sardinkami v oleji nebo tresími játry. No, oni by se lidi tím olejem mohli taky pokapat, co by k dobré nálad asi moc nepisplo. Šavnaté ovoce urit nikoho nepotrápí, tak šup s ním do košíku, pidáme erstvý chlebík a šrteku domácího uzeného, pkn vyzrálá rajata a okurku, co dneska dozrála ve folníku. Na sedmém schodku do sklepa eká pár lahví piva pro tatínka a ddu, dtem vzít z ledniky dus multivitamín a dosplým enským lahvinku pírodního moštu, budou sedt za volantem!
 
Tak to bychom mli a te jen šikovn pinutit muské, aby se zvedli z nedlního kanape, sehnat dcka, práv se osvují sprchou z hadice, všechno to naloit do auta, sednout za volant a odvézt do njakého krásného koutku neporušené pírody, kde by nelezli mravenci, neobtovaly vosy ani mouchy a nebylo moc horko, jinak ten výlet budeme mít na talíku ješt v píštím století!
 
Marie Zieglerová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.02.2016  12:03
 Datum
Jmno
Tma
 16.02.  12:03 Vendula
 15.02.  09:44 kusan
 15.02.  08:16 Von
 15.02.  07:34 Kvta