Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti – aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (32)
 
A nyní mohu pokraovat v dalších, vtšinou opravdu píjemných a úsmvných píhodách ze studentského ivota, který pes velmi nepíjemná padesátá léta pro naši generaci patil paradoxn k nejlepším létm našeho ivota. Tak tomu ale bylo asi vdycky, v kadé generaci. Prost volné studentské mládí, které se tak trochu podobalo Stíbrnému vtru Fráni Šrámka. Shodou okolností se práv v té dob se poblí naší fakulty Na Karlov natáel tento nádherný film Václava Kršky s Eduardem Cupákem a pro nás nezapomenutelnou Janou Rybáovou. A mimochodem -  s tím hrozným Pemyslem Koím nás Janika o nco pozdji pkn naštvala! Ejhle - opt se ukazuje, e bude dobré, kdy njaká ta známá jména – dnes by se eklo celebrit – budu pece jen pipomínat. A e to budou opravdové osobnosti, kterým ty dnešní „celebrity“ nesahají ani po kotníky, to snad neteba zdrazovat.
 
Opusme tedy nyní na chvíli svt vysokoškolských poslucháren, kolejí a menz a vrhnme se do víru velkomsta – tedy zde samozejm pouze ve vzpomínkách. Kdy jsem ješt nebydlel s albertovskou partou, navštívil jsem nejvíce divadelních ba i operních pedstavení. Nkdy s kamarádem, jindy se svou „erstvou“ švagrovou a nkdy i sám samiký. Manelka bratra bydlela na svobodárn a novomanelé mli slíbený „bankovni“ byt v Praze. Pak jim to ale nedopadlo a svj spolený rodinný start mli a v Olomouci, kde m brzy uinili strejdou. Ale to sem vlastn nepatí. V tom prvním roce jsem shlédl celou adu skvlých inscenací na všech scénách Národního divadla i v Mstských divadlech praských. Jen namátkou pár titul – apkv Loupeník s Karlem Högerem, Molierv Lakomec s Františkem Filipovským, Majakovského Horká láze s Rudolfem Hrušínským v Divadle Komedie. A nesmím ani zapomenout na Mamzel Nitouche s Célestinem Oldicha Nového a Paní Marjánku, matku pluku s omilostnným Vlastou Burianem v Karlín. Pokud nkdo v tomto výtu postrádá Divadlo na Vinohradech, pak asi zapomnl, e tehdy to bylo pro nás mladé zcela nekoukatelné Divadlo eskoslovenské armády. Nemá cenu srovnávat tehdejší ceny vstupenek s tmi souasnými, ale ty relace by byly zajímavé. V roce 1954 jsem si dokonce krátce a bláhov vedl jakési úetnictví, které jsem obas pedloil rodim. A i ti se divili, kdy etli k jednomu datu – ert a Káa s limonádou – 3,80 K! Byl to samozejm nejlevnjší lístek na „bidýlko“ na galerii a lima za kaku. Prmrný plat ale byl tehdy asi 1200 Ks.

Sem by moná dobe zapadla i vzpomínka na první veejná televizní vysílání. Nkdy na pelomu let 1953/54 se objevil na rohu ulic Lazarské a Jungmannovy ve výloze „Elektry“ náš první televizor s obrazovkou zvíci nepatrn vtší pohlednice. A tam jsem shlédl z chodníku, pesnji ze zábradlí, první film s Vlastou Buriánem - Funebráka!
 
A nyní mi v hlav zablikala další zasutá vzpomínka na jednu bezvadnou le zapomenutou satirickou píse, její text si opravdu pamatuji od poloviny padesátých let. Ale ne se k nmu dostanu, je teba uvést nkolik informací z našich tehdejších kulturních luh a háj, které jsem samozejm vygoogloval. Zanu ale poádn ze široka.
 
U jsem tuším také psal, e v letech  1948/49 mj bratr vojanil  v Praze a mimo jiné zhlédl v Divadle satiry na dlouhou dobu poslední satirickou hru  Kde je Kuák? Písniky Harryho Macourka a Vratislava Blaka z této hry jsem poznal díky bratrovi a ada z nich by se klidn dala aktualizovat pi jakékoliv zmn politických pomr u nás. A tady pichází zajímavý renonc – ta hra mla premiéru 15.10.1948, kdy mi bylo pesn tináct let! Derniéru mla ovšem hned po tyech dnech, pak bylo Divadlo Satiry umleno a soubor (brati Lipští, Miloš Kopecký, Jií Lír, Stela Zázvorková) byl rozpuštn! Ta zapomenutá písnika je však o pár let mladší.

Teprve po pohbu Stalina a Gottwalda na jae 1953 se objevila na našich divadelních prknech – bohuel pouze mimopraských -  opt první satira - Jelínkv Skandál v obrazárn. Podtitul hry znl – „Komedie, nanesená v rámci linie se zvláštním zamením k postaveným otázkám souasnosti.“ Tato hra „prošla“ cenzurou zejm po té, kdy ji pochválil nový prezident Antonín Zápotocký. Jak by ne, vdy s autorem Václavem Jelínkem ml Zápotocký v roce 1949 pravidelné tvrthodinky v rozhlase. Na mimopraská pedstavení se konaly etné zájezdy a nkterá oblastní divadla pi nich „praskala ve švech“! Obrázek je z pestavení Jihoeského divadla v eských Budjovicích a hrál v nm nap. Jií Lír a Jií Cízler. A pak i zde sklapla klec. I kdy šlo v podstat o „komunální satiru“ na byrokracii, roce 1954 hru odsoudila celostátní konference o eské a slovenské satie a pak byla ihned  hra staena z repertoáru. Tolik tedy má upravená googlovaka a te opt z hlavy.
 
Jen pár scének z tohoto Skandálu se pak zejm ješt podailo propašovat do jednoho silvestrovské poadu. Ovšem následující text tanga Traktoristka si pamatuji dodnes a dokud m poslouchaly prsty levé ruky, tak jsem ho se svými zjednodušenými kytarovými akordy (verse v d mol a refrén v D dur) dával k lepšímu na rzných dýcháncích...
                                                    
                                   Po smn kdy k tob jedu, trolejbusem z Bohdane.
                                        Unaven být nedovedu,  je mi jako do tance!
                                      Kolem mne ruch budování, slunko nad hlavou,
                                            tak po vykonané práci, jedu za tebou.
 
                            Ve svých tvrdých dlaních, vymním soustruh za ruku tvou,
                                    traktoristko vzorná, moje píse letí k tob tmou.
                                          Do ouška ti šeptám, kdy t veer vídám,
                                        lány tebou pozorané, e vdy ve snu líbám!
                                    Pro splnné normy, jsi mi draší den ode dne víc,
                                        tys má traktoristka, údernice z Pardubic!
 
Myslím, e tomu není co dodat …
 
 
Vladimír Vondráek
                                                                                                                                                                                   Foto: zdroj internet
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.04.2017  06:17
 Datum
Jmno
Tma
 06.04.  06:17 Marta traktoristka uboha
 14.01.  17:00 Von
 14.01.  16:58 Jaroslav
 14.01.  16:53 ferbl
 14.01.  11:29 Blanka K.
 14.01.  10:22 Marta U. Pse psn
 14.01.  10:01 kusan
 14.01.  09:39 dubsk
 14.01.  06:10 Bobo :-)))