Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vzpomínka na papee Jana Pavla II.

 
V letošním roce si pipomínali dv významná výroí polského rodáka - papee Jana Pavla II. - a to 95 let od jeho narození a 10 let od jeho úmrtí.
 
Jan Pavel II. je povaován za jednu z nejvlivnjších osobností 20. století. Byl také první slovanskou hlavou katolické církve  po 455 letech.
 
Narodil se 18. kvtna 1920 v nedalekých Wadowicích, zemel 2. dubna 2005 ve Vatikánu.
Tšil se pízní mnoha ech a Moravan, tikrát navštívil naši republiku: poprvé v dubnu 1973, poté v dubnu 1990 a posléze v kvtnu 1995, kdy v Olomouci svatoeil Jana Sarkandera a Zdislavu z Lemberka.
 
Jan Pavel II. byl 27. dubna 2014 prohlášen ve Vatikánu za svatého.
 
Ve vánoní dob jsem si vzpomnl na dv náhody, které m pivedly do osobní blízkosti této slavné osobnosti. V roce 1978 jako funkcioná Stavebního bytového drustva Vítkovice jsme spolen z tehdejším právníkem na pozvání druebního drustva "Wspólnota" v Krakov navštívili za úelem výmny zkušeností tuto organizaci. Polští pátelé nám v dob od 12. do 15. íjna zajistili ubytování tehdy v nejvtším hotelu Cracovia. Po jednání u veee v hotelu jsem pozoroval nkolik desítek katolických hodnostá, kteí hovoili zejména s jedním muem. Druhý den jsme navštívili nkolik drustevních sídliš a také významné krakovské památky. Na Hlavním krakovském námstí na Mariánském chrámu jsem spatil velký obraz, na kterém jsem poznal onoho mue z hotelu Cracovia - Karla Wojtylu. Po návratu z Krakova dne 16. íjna 1978 jsem se dozvdl, e ve svých 58 letech byl ve Vatikánu druhý den konkláve zvolen papeem a pijal jméno Jan Pavel II.  Pochopil jsem, e veerní setkání v hotelu bylo rozlukou ped odletem do íma.
 
Druhá náhoda, která m pivedla do osobní blízkosti s papeem, se udála o mnoho let pozdji. Jako prvodce cestovní kanceláe Vítkovice tours jsem doprovázel kolektiv autobusového zájezdu s návštvou praských památek a jiných zajímavostí.

Dne 20. kvtna 1995, druhý den zájezdu, mli úastníci po dopolední prohlídce volno a já jsem procházel sám kolem Nové scény Národního divadla. V sousední Voršilské ulici jsem spatil hlouky, pedevším mladých zpívajících lidí. Zjistil jsem, e v ulici se nachází budova Apoštolské nunciatury Velvyslanectví Vatikánu. Dozvdl jsem se, e je v ní pape Jan Pavel II., který mlodpoledne modlitební setkání na Strahovském stadionu. Zanedlouho vystoupil pape na balkon budovy, odkud poehnal pihlíejícím. Po nadšených ovacích sestoupil se svým poboníkem mezi nás a vnoval nám podepsané fotografie.
 
     

Tyto vzpomínky na vzácného lovka - svtce - mi utkvly trvale v pamti.
 
Jií Petráš


Komente
Posledn koment: 29.12.2015  16:46
 Datum
Jmno
Tma
 29.12.  16:46 Kvta
 29.12.  13:26 janina
 29.12.  11:42 kusan
 29.12.  10:55 Von