Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...
 
Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
 
Babibajky
 

* (21) *

Byl jednou takový zvláštní podlouhlý sešit v erných deskách, a kdy se otevel, ml úpln jiné linky ne sešit, do kterého píší dti ve škole i doma úkoly. Linek bylo vdycky pkn pt pohromad a normální písmenka by se do nich ani nevešla. Hemilo se v nich plno erných puntík, nkteré mly dokonce i praporek. Puntíky byly nejspíš hodn rozverné, protoe si hopsaly po rzných linkách a málokdy byly dv pohromad. Kadý ptiádek hlídal jakýsi velice pokroucený znak, kterému se íkalo houslový klí. Nafukoval se tam, jako by byl bhvíjak dleitý.
 
Taky e byl! Bez nho by všechny ty puntíky nedávaly smysl, a kdo ví, jaké zvuky by vyloudil na kytae kluk, který na ni brnkal práv podle tch puntík v notové osnov.                 
 
* * *
 
Byla jednou jedna malá holika, která bydlela ve velikém mst plném vysokých dom a z okna se dívala na jiné domy, mezi kterými jen sem tam byl kousek zelen. Ani poádn nevdla, jak vypadá takový jarní tulipán a jak voní jasmín, a kdybyste se jí zeptali, jak pozná, e dub není lípa, neznala by odpov. U ji nebavilo dívat se na kvtinky jen do kníek a stromy v parku vidt jen z okna auta. Tak dlouho adonila a prosila a slibovala, a konen uprosila rodie, aby si taky trochu odpoinuli od práce a jeli se podívat za babikou a ddou, co bydleli daleko a ješt dál za mstem.
 
Konen se autíko dokodrcalo cestou mezi poli a loukami a remízky k chaloupce jako z pohádky. Stála uprosted zahrady, kde všechno bylo v plném kvtu a z rozmanitých barev a vní šla a hlava kolem.        
 
Urit vám nemusím ani íkat, e se z malé holiky za nkolik let stala proslulá zahradnice.
                                                            
                                                                  * * *
 
Jen se tšte, mlsálkové, co vám tady chystám za pekvapení! tyi myší ocásky, trochu hadího jedu, dva sušení netopýi, pt bodlinek jeka, který zimu prospal pod šípkovým keem, jedna vypasená ropucha, hrst íal z loského kompostu, sušený lipový kvt, koen mandragory, pár kapek výtaku ze semen klanoprašky, to vše prudce svait v domácím kalvádosu, pidat litr aqvy destilaty a pomaliku za stálého míchání probublávat nkolik hodin.
 
Copak, copak, njak blednete! ádné obavy, je to kouzelný nápoj, jen pár kapek staí, abyste byli silní jako Bivoj, nikdy neonemocnli, nikdy z nieho nemli strach a stali se neviditelní na tak dlouho, jak budete potebovat. Nikdo nemá odvahu se napít?
Tak dost legrace, zeleninová polévka je na stole a krásn voní!
 
                                                                    * * *
 
Tak to vám jednou v jednom hlubokém lese bydlela na silné vtvi nejstaršího dubu stará sova. Byla tak stará, e si u ani nepamatovala, jaké to bylo, kdy poprvé vyletla z hnízda. Zato si dobe pamatovala, jak se vypravila do svta na zkušenou a našla si podnájem na pd staré univerzity. Po nocích chytala myši a ve dne sedávala v koutku okna a pozorn sledovala pednášky. Nemusela si nic zapisovat, mla výbornou pam a velikánskou chu se všechno nauit.
 
Po prapedcích zddila pesvdení, e sova bez vzdlání je jen pl sovy a co má jednou v hlav, jí u nikdo nikdy neukradne. No, a protoe si svoje vdomosti nenechávala jen pro sebe a poradila kadému, kdo ji o radu poádal, mla mezi obyvateli lesa tu nejlepší povst. Proto ji lesní spoleenství jednohlasn zvolilo do ela senátu.
 
                                                                  * * *
           
Kdy se starý rybá vydal nalovit si nco k veei, tajn doufal, e se mu podaí chytit zlatou rybku. Místo aby dával pozor na splávek, pemýšlel, o co by ji poádal, ne by ji zase pustil zpt. Pedstavoval si velkou bílou jachtu, jak brázdí azurové vlny, krásný dm v ješt krásnjší zahrad, tuné bankovní konto a k tomu mladou, spanilou a pívtivou enušku místo ubrblané babky.
 
Úpln zapomnl, e rybka splní jen ti pání, take on by zcela urit zstal starý a nabytých poklad by si skoro neuil. To dá pece rozum, e peníze by mu spanilá enuška prošustrovala s njakým mladíkem, a pokud by mu neprodala stechu nad hlavou, nudil by se v krásném dom sám se sebou a koukal, jak se na tpytivých vlnách prohání veselá spolenost na jeho jacht.
 
Zatím co tak snil, vbec si nevšiml, e návnadu mu ryby dávno ozobaly, zpod hladiny ho pozorují a mají z nho legraci.   
    
Prosím vás, kdopak ješt dneska ví na pohádky?
                                                          
Marie Zieglerová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.12.2015  11:04
 Datum
Jmno
Tma
 09.12.  11:04 ferbl
 07.12.  18:36 Blanka K.
 07.12.  11:27 Vesuvjana dky
 07.12.  10:58 Mara
 07.12.  10:57 milada
 07.12.  10:02 kusan
 07.12.  09:12 Von