Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohádky  „z babiiny krabiky“

 
Na svoje poslední vnoue – Vendulku – jsem ekala devt let. To u byla pedchozí ti vnouata docela odrostlá. Na rozdíl od nich jsem se jí mohla cele vnovat, jsouc u   regulérní seniorkou.


Proívaly jsme spolu dobrodruné vycházky po zahrad, kde rostlo  tolik zajímavých kvtinek a ke, kde se na zídce vyhívaly ještrky, cvrci závodili ve cvrlikání, na zelných listech se pásly baculaté housenky bláska, hopsaly tam sýkorky... však to znáte, jak pestrým ivotem ije zahrada. ...“Babi, vem si veliký boty, pudeme na kopec“... no jist, v pantoflích bych se tam sotva vyšplhala. Doprovod nám dlal velký hafan – kavkazan „Loldík“, Vendina chva, dobrá víla a ochránce. To bylo paneku jiné dobrodruství ne dole na zahrad. Obrovské mraveništ lesních mravenc a skoro nahoe s lesem za plotem bylo cílem výprav. „...A plo lezou? A plo nosí semínka? A kde mají dti?...“
 
To bylo otázek, a z nich babice šla hlava kolem. A protoe takové výpravy byly na denním poádku, zaala o nich babika spisovat pohádky. Teba se budou líbit i vašim vnouatm.

 
                                                                                                                            Mara
 
*  *  *
 

… o potrestaném klukovi

 
To byl jednou jeden kluk, vbec neposlouchal rodie a dlal si, co chtl. A nejradj ze všeho si hrál se sirkami, vytahoval z krabiky jednu za druhou a škrtal a škrtal, a nezstala ani jedna. Bylo to moc nebezpené, mohl nco zapálit, teba záclony na okn nebo krabici s hrakami nebo svoji postel.
 
Co se s ním rodie nazlobili! Kolikrát mu sirky sebrali a kolikrát dostal od tatínka na zadek! Jene bolest pebolela a kluk u zase šmejdil ve skíkách v kuchyni, kam maminka schovala novou krabiku.
 
Sirky na nho mly docela zlost, pece tady nejsou na to, aby si s nimi hrála dcka?! Sirky byly zodpovdné, vdly, jak jsou nebezpené, a chtly svoji práci se zapalováním sporáku dlat dobe a ne být jen tak pro nic za nic vyškrtané, vypálené. A tak se na kluka domluvily: „…víte co, holky, jak si zase škrtne, hned mu popálíme prsty, co íkáte?“
 
A jak si ekly, tak udlaly. Sotva kluk zapálil jednu sirku, u mu plamínek olizoval prsty. Júúú, to ale pálilo! Chvilku tepal rukou, a kdy to nepomáhalo, vdl si rady, stril prsty do pusy a za chvíli bylo po bolesti. Ale kdy ho takhle spálila i druhá a tetí sirka, praštil krabikou o zem a ješt po ní ze zlosti dupal.
 
Tak tohle u bylo i na trplivé sirky dost. Domluvily se proto se svíkami, které zbyly od Vánoc, e kluka vytrestají tak poádn a  dají mu za vyuenou tak, aby ho u nikdy nenapadlo na n sáhnout.
 
Kdy pišel druhý den ze školy, nestail se divit, kdy na stole v kuchyni uvidl poházené svíiky a v pooteveném šuplíku úpln novou krabiku sirek. Honem se rozhlídl kolem sebe, jestli není nablízku taka nebo maminka, shrábl do kapsy svíiky, šup do druhé kapsy s krabikou sirek a honem z kuchyn ven…
 
Sirky radostn štrchaly, jak se tšily na tu pomstu a šuškaly si, co všechno klukovi provedou, jen co s nimi zavadí o škrtátko.
 
No a pak se to stalo. Kluk zapálil všechny svíiky, a jak vidíš, Vendulko, nestail pak ped nimi utíkat. Ten ml ale strach, e ho doenou a vlezou mu do gatí, jak mu slibovaly! To by pálilo, e?! No a ono ho to pálení nakonec stejn neminulo, protoe doma na nho ekal tatínek a emen ml poádné hody. Takové, e si kluk týden nemohl sednout a na sirky se u ani nepodíval!
 
Text: Marie Zieglerová
Ilustrace: Vendula Sklenaíková (vnuka)
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.10.2015  12:00
 Datum
Jmno
Tma
 06.10.  12:00 Vendula
 05.10.  18:15 Mara
 05.10.  15:56 kvta
 05.10.  15:34 Von
 05.10.  10:23 kusan
 05.10.  09:56 Ferbl
 05.10.  06:34 Bobo :-)))