Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


BABIBAJKY
* (15) *


Jsem trochu na rozpacích, jestli mám zabrousit do íše fantazie, kdy si královna Titanie tady jen tak lítá v povtí, netváí se zrovna píliš nadšen, ba dalo by se usuzovat, e je nejspíš poádn naštvaná. Tak se podíváme na koho. Moná se jí nkam zatoulaly víly, kdy u je ta svatojánská noc. Teba si poletují lesem na vlastní pst a shánjí si lepší povyraení, ne dlat královn doprovod. Taky se me zlobit na krále Oberona, jestli se jí doneslo, jak se tuhle v mechu a kapradí ml k její nejmladší dvorní dám. Náladu jí mohl pokazit i prostoeký Puk, který si dovolil dlat štiplavé ei na tch pár kilo navíc, kvli kterým se jí te tak tko lítá. Anebo se jen špatn vyspala, protoe se po lese celý den toulalo plno hluících lidí…
A je to, jak chce, nauené královn je lepší nechodit na oi a radj zstat v realit, tam to pece jen znám líp.


* * *


Byla jednou jedna sví louka v údolí mezi vysokými horami. Záila veselými barvami rozkvetlého kvítí, vonla všemi vnmi svta a znla bzukotem pracovitých veliek a brundibár i jen tak mlsajících mušek. Jako pestré a vzácné drahokamy se nad ní tepetala kidélka motýl.

Jednoho dne brzy po ránu, kdy všechna stébla a lísteky byly ješt ozdobeny tpytivými perlikami rosy, zabloudila na louku dívenka… Ješt dnes stará paní s vylisovaným tylístkem v dlani cítí svest letního rána, radost z kišálového vzduchu prozáeného sluncem a okouzlení z rozkvetlé louky. I kdy za svého dlouhého ivota vidla ješt mnoho krás, nic se nevyrovnalo té „tylístkové“ louce.


* * *


Ó to je krása mít kolem válce namotaný isounký papír! A co e se to stalo za zázrak, e m vytáhli ze skíky, oprášili klapky a vymnili vyschlou pásku za novou?! U jsem si myslel, e se na m zapomnlo. Byl jsem sice rád, e m dali do dchodu, však jsem se za ty dlouhé roky nco naklapal, a mn drnelo ve všech kloubech, válec lítal ze strany na stranu a zvoneek se mohl ucinkat. Taky klapky mám ponkud rozviklané, ale to nic nevadí, u jsem si odpoinul a rád se zase pustím do práce… Aha, tak to je jenom na chvilku jako záskok? On vypadl proud a na poítai se nedá nic napsat? Ale ne, opravdu mi to nevadí, rád pomu, kdy aspo nkdy mu být uitený.


* * *


Ve druhé zásuvce slonovinou vykládaného starobylého sekretáe v malé lesklé krabice na erném sametu leel jednoduchý zlatý krouek ozdobený jakýmsi bezbarvým sklíkem. Byl zklamaný, protoe jeho brati se pyšnili kamínky snad všech barev duhy, take byl docela rád, e se nikde nemusí ukazovat a stydt se. Proto se úpln polekal, kdy jednoho dne uslyšel, jak se v ozdobném zámku otáí klí, jak ní ruka vytahuje zásuvku a otevírá jeho úkryt. A práv tehdy se do pokoje zatoulal zvdavý slunení paprsek, jemnými prstíky objal bezbarvé sklíko, prozáil je a ono se rozhoelo jako ohe. Copak mohl náš zlatý krouek tušit, e do nho byl zasazen nejvzácnjší ze všech drahokam?


* * *


Kdy tuhle krasavici poprvé spustili do chladivých vln, slastn se protáhla, a všechna prkna zapraskala. A co teprve kdy námoníci vytáhli na stn nové blostné plachty! Celá se zachvla nedokavostí, uu aby byla venku! Vyplula z pístavu na volné moe jako hvzda na oblohu, plachtoví nastavila silnému vtru a letla jako pták. Toulala se po jiskivé hladin pod záícím sluncem, nebála se ani boue a vysokých vln, které se jí pevalovaly pes palubu. Mla stateného, moudrého kapitána a rychlé a silné námoníky .


Vozila voavé koení z tropického Cejlonu a Zanzibaru do chladné Evropy a obas si odpoinula v njaké tajuplné zátoce. Nic ale netrvá vn. Po mnoha letech na moi a zápas s vtrem a vlnami byla velmi unavená a touila po odpoinku. Dostalo se jí odmny za vrné sluby, celou ji vyspravili a zakotvili v krásném pístavu, kam se na ni chodí dívat lidé snad ze všech kout svta.


Marie Zieglerová

* * *
Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 16.03.2015  12:33
 Datum
Jmno
Tma
 16.03.  12:33 Vendula
 14.03.  19:19 Kusan
 14.03.  16:57 Mara podkovn tenm
 14.03.  13:29 Vesuvjana dky
 14.03.  11:43 Blanka K.
 14.03.  08:27 Von
 14.03.  08:22 Marta U. Bajky
 14.03.  05:49 Bobo :-)))