Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


BABIBAJKY

* (13) *


Panenko skákavá, co nám to te svítí z oblohy?! Z pívtivého Sluníka se stalo grilovací zaízení, kterému není zatko havit rošt v dob, kdy vtšina populace má ješt spánkem zalepená víka a kohoutovi ani nenapadne, e by ml vylett z kurníku! Ono snad má njakou škodolibou radost z toho, jak jsou všichni umlácení horkem, jak jim visí jazyk a na vestu, jak se jen taktak plouí a nenajdou úlevu ani ve stínu. Nemá slitování ani s vyrezlými trávníky a unavenými jablkami na zahrad. A co jsme se na n naekali, jak jsme je vyhlíeli v mrazivých msících, kdy jeden jediný jeho paprsek znamenal píslib jara na olovné obloze. Jak jsme je milovali, kdy pi kadém vykouknutí zpoza mraku vylákalo ze zem snenku nebo bleduli . Jak rádi jsme uloili svetry do skíní a oblékli tu krásnou jarní parádu…

A kdy te máme, co jsme chtli ze všeho nejvíc, pestává se nám to líbit. Všeho moc škodí, e?! Podkujme Matce Pírod za její moudrost, vdy za chvíli tu máme záí!


* * *

 

 

Taky si íkáte, e v dob vysava takováhle situace snad ani neme nastat? Prosím vás, to opravdu dneska existuje takové un, co místo na lopatku zametá smetí pod koberec? Taková „hospodyka“ je vru zavreníhodná!
A te se piznejme, co máme my doma „pod kobercem“? Kampak jsme „zametli“ ten problém s nezaplacenou iní? ...pod kterou tásnikou se schovalo nevyešené nedorozumní s kamarádem?...kdepak nám dlá na koberci bouli podezelé skípní v hlubinách našeho auta? Jasnji eeno: ped kolika problémy si ucpáváme uši a zavíráme oi? Jene to smetí pod kobercem zane po ase pkn zapáchat, a jestli ho nebudeme chtít vyhodit, musíme jej vyistit. A me se stát, e na nm zstanou ošklivé skvrny.


Pouení? Podlahu pod kobercem pravidelným utíráním udrujme v istot! Po všech stránkách se to vyplatí!


* * *


To je pohled, pi kterém kadému kasai srdce zaplesá – otevený a penízky ve všech podobách napchovaný trezor! V tu chvíli je zapomenuta veškerá námaha, prokopávání se zdí, vyhrabávání hlíny z tsného tunýlku, kde se dusil prachem, pekonání poplašného systému… ani si v tuhle chvíli nepipouští myšlenku na nebezpeí, které ho ješt eká pi zpátení cest!


Má smlu „kováíek“! Nepatí do gangu vyvolených zlatých knoflík a bílých límek, kterým staí párkrát klepnout na správné klávesy poítae a udlají „tunel“ jako pro mezinárodní rychlík. A nejspíš i tím rychlíkem pak jako ctihodní a poestní v klidu odjedou.


A pak e je njaká spravedlnost! (Nezoufejme, u jsme pece slyšeli o „boích mlýnech“ a o dbánu, se kterým se chodí pro vodu!)


* * *


Trocha krásy a nhy vdycky potší, i kdy je jenom na obrázku. To si lovk k takovéhle kytice pedstaví i sví jarní povtí, vysokou bledmodrou oblohu, sem tam naechraný obláek a krotké sluníko, co sice u heje, ale ješt nepálí, vtík jen tak aby se neeklo, e zahálí, a vni probouzející se jarní pdy. Krásn se to pedstavuje, zvláš kdy je za okny pošmurné studené ráno jako dneska, na obloze visí tké mraky a hrozí deštm, kdy místo pívtivého indiánského léta se venku naparuje vrcholný podzim, který má pece ješt nejmí msíc as! Uijme si tu krásnou pedstavu, na její realizaci budeme ekat dlouhých sedm msíc.


* * *


To vám byla jedna zahrada, taková docela obyejná, plná zeleniny a kvítek a taky kopiv a v jednom kout i poádného lopuchu. Jak u to na zahradách bývá, všude se to hemilo všelijakými housenkami, brouky nosály, mandelinkami i beruškami. Taky tam bylo nkolik mraveniš a to bylo opravdu k vzteku. Ještrkám a uovce se na zahrad dailo velice dobe, jene na všechno samy nestaily, i kdy jim pomáhala celá ropuší rodinka. Takhle sem nasthovat uitené ptactvo nebeské! To by byla poádná pomoc!


Myslel si to i zahradník, který ml opravdu jen dv ruce, i kdy by jich poteboval aspo deset, a dal se do díla. To koukáte, co ? Konen ho napadlo postavit pro zpváky bytovku, aby jim nepršelo do hnízdeka. A od té doby ml o hubení škodlivák postaráno a ješt ušetil za postik.


Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 05.12.2014  16:48
 Datum
Jmno
Tma
 05.12.  16:48 Tonda
 05.12.  10:26 DUBSK Moudr, chytr, vesel a optimistick
 05.12.  09:13 Von
 05.12.  07:59 LenkaP
 05.12.  06:13 Bobo :-)))