Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!


Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.


Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.


Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Jak se ídí lokomotiva


To ješt jezdíval vláek z Vlašimi do Dolních Kralovic. V té dob zaínající pohromy charakteru zapadlejší, ale krásné krajiny kolem Sedlického potoka a naší utopené elivky. Celá ta nádhera byla pozdji pohlcena pehradou na pitnou vodu pro íznivá msta i samotnou matiku. Na svoji istotu elivka doplatila.


Vzhledem k tomu, e vláek pejídl po historickém most pod Nmicemi pehradu v délce snad ne víc jak 150 metr, musel být zrušen. Tak rozhodli moudí. Materiál z nádraí pinejlepším z Trhového Štpánova, ne-li a z Vlašimi na stavbu dálnice D1 se dováel po ose pes hráz skoro stejn dlouhé jako most (ne bývalý, stojí dosud) u pedzdre pod Nmicemi. Moná by zlaté koleje nevyrovnaly náklady v tom, jaký rozdíl byl mezi cenou asanace krátkého mostku na vedlejším rameni pehrady a záte (vetn ekologické o kterou údajn nejvíce šlo) tímto rozhodnutím realizované. Škodolib mne napadá - ne, e za vším hledej enu, ale tady peníze.


Dost nák ddku. Je tvojí chybou, e si ješt dost pamatuješ.


V místech pod Sedlickou myslivnou projídl vlak Suchým lesem. Ale to jen podle názvu. Pro znalé to bylo místo hojnosti pravák (híbk), kemená a panských (suchohib). To vdli i mašinfírové. A tak se velice asto stalo, e lokomotiva chvíli odbafávala na míst a obsádka koistila z rohu hojnosti.
V myslivn byli dva bráškové, koumáci. Jeden stáí tyi a druhý pes pt let. Jejich doménou byl práv Suchý les a potok v lukách pod porostem vtšinou smrk, místy dost letitým, který stídaly houštiny mladých strom. Tam bylo to pravé houbaské Eldorado. Kdy se vaila bramborajda, poslala mamka kluky ne na houby, ale pro houby. Chodili najisto a velice neradi se vraceli s prázdným košíkem. To potom museli na houby a jednalo se o ztrátu asu. Málokdo si toti umí pedstavit, kolik takový kluk na samot má práce.


A tak došlo k tomuto:
Naveer, pi posezení u stolu zaal starší Tonda. Tati, jak se ídí vlak? Táta, celý ivot lesák, tomu moc nerozuml. Dy to nemá ani volant, jak se to uhýbá? Ani tady nebyl táta nic platný. Do ešení otázky se zapojil mladší Lubošek. A kdy zatáhneš za etízek tak to píská.
V ten moment konila legrace. Kdyby to ti lumpíci odbrzdili a jelo to dopedu, nic by se nestalo. Ped náklaákem byl kopec do Hrky. Ale kdyby se to rozjelo zpátky, asi tko by soupravu i s vetelci nkdo v Dolních Kralovicích zastavil.


Ten kopec k Hrce byl vbec pro vláek k vzteku a pro Keblovské kluky zdrojem zábavy. Kdy namrzly koleje, mašinka to nevybafala. Klouzalo jí to. Jene to se dalo pivodit i v lét. Stailo koleje natít vazelínou a u se nejelo. Vláek si vozil sebou písek na posyp, jene to bylo zdrení. as promrhaný houbaením byl drahý pro posádku. Zato radost potmšilc veliká. A dohnat je nepadalo v úvahu. Mnohdy u sedli ve vagonu a ve škole bylo moné omluvit nepítomnost pro zpodní vlaku.


Ten inkriminovaný most má dlouhou historii. Kdysi po válce po nm jezdila keblovská chasa na mšanku do Dolních Kralovic. Motoráek míval jen dva vagony. Kdy alotria školák dosáhla svojí míru, vyhnal je pan prvodí do prvního vozu. Jak se to semlelo potom nevím, ale z vyprávní pamatujících vyplývá, e kdy si konen prvodí dával “dvacet“, nco zarachotilo a on se vzbudil mimo tra ped mostem. Snad zázrakem se nikomu nic nestalo.


Horší situace pro unikátní mostek nastala nkdy v šedesátých letech minulého století. (Teda fuj, ddku. U si pamatuješ minulé století!). To se ml toit jakýsi pokrokový film dávající všem na vdomí, e Slovenské národní povstání bylo svtlou stránkou našich djin. Asi jako doba psobnosti Jana iky. Na profily osob se tehdá nehledlo. Jen kdy mydlili ty intelektuály. A aby bylo hrdinství bojovník pedstaveno zcela, ml se nevinný mostek vyhodit do vzduchu. Tehdy se konen ukázali v pozitivním svtle naši ochranái. Tomuto nesmyslu zabránili. Jinak jejich innost nkdy také hranií s nemoným.


Z tch všech vzpomínek zstal jen Suchý les a mostek. Je vbec dobe si dlouho pamatovat? Nkdy to zabolí, e je to pry, jindy potší milou vzpomínkou…


Antonín Suk

* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 23.11.2014  13:53
 Datum
Jmno
Tma
 23.11.  13:53 Inka
 21.11.  17:32 Vesuvanka dky
 21.11.  14:04 ferbl
 21.11.  10:08 Von
 21.11.  06:48 Bobo :-)))