Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


BABIBAJKY
* (12) *


V jednom pkném malém domeku bydleli rodie s prima klukem, který u chodil do školy, uml íst a psát, rád všem pomáhal pi práci a taky si rád hrál, jene byl sám a to pak není ta pravá legrace. Na schovávanou si mohl hrát tak leda se temi hafáky, jene ti ho vyuchali raz dva a pak ho od radosti málem udusili.…


A jednoho zimního rána, práv kdy se chystal do školy, piletla k nmu mobilem radostná zpráva, e u není sám, e se narodila malinkatá holika, jeho sestika. Kluk z toho byl tak trošku vyjevený, ale ml velikou radost. To nevadí, e je malinkatá, však ona rychle vyroste a já ji nauím dlat kotrmelce, lézt na oech na zahrad, bhat o závod a vbec všechno, co umím já!


A babika, která za ním zamykala branku, kdy utíkal pes silnici k autobusu, si v duchu slibovala, e holiku zase nauí holií dovednosti, aby jí pak v ivot nechybly.


* * *


Boínku, to byl ale namáhavý den! Probudit se, nasnídat a utít si svj hrníek, kdy ho maminka umyla, obléknout se… a kde mám istou zástrku?… a pak tolik práce ve školce… hrát si s panenkou, poslouchat pohádku, zatanit si a zazpívat o travice zelené, jít na procházku a vidt tam plno zajímavých vcí, teba jak svítí ervený a zelený panáek na semaforu… mamííí, a víš, co je semafor?… a to malování taky není legrace, jen to zkuste, aby váš strom na papíe vypadal jako ten v parku!… a ješt cestou dom s mámou nakoupit, to u noiky pece jen bolí, a pi veei se oika zavírají… kde mám medvídka, celý den tady byl sám… já jsem mla moc práce, víš? Copak se jim asi zdá?


* * *


Kdepak perníková chaloupka, co vás to napadlo, v takové pebývá jen chudobná venkovská arodjnice nkde v hustém smrkovém lese. Ale královna všech jeibab má sídlo ve sklenném zámku na sklenné hoe vysoko nad oblaky. Má toti ráda istý vzduch a široký rozhled, taky si ráda popovídá s orly královskými, kteí jako jediní vyletí tak vysoko. Jene poslední století ji poádn rozilovalo, protoe její klid co chvíli rušilo huení nadzvukových letadel.


A posledních ticet let to bylo skuten k nevydrení, zámek se otásal, všechno v nm cinkalo, sem tam puklo njaké zrcadlo a její kouzla na tyto ocelové nestvry vbec neplatila.


Co naplat, královna vytáhla z komory nejnovjší model arodjnického koštte a jen pomyslila, u vystupovala jako sliná blondýnka z cadilaku ped nejvtší továrnou na výrobu letadel na svt. V konstrukní kancelái okouzlila nejen muské osazenstvo, ale pedevším všechny poítae. Doma se pak koukla do sklenné koule, a co vidla, ji velice uspokojilo. Poítae chrlily plány neviditelných a hlavn neslyšitelných letadel a všechny noviny psaly o dalším neuvitelném vdeckotechnickém skoku lidského umu. A královna všech jeibab má nejmí na dalších sto let pokoj!


* * *


V jedné písnice se zpívá …mít housle jako Paganini, tak bych vám písn hrál… jene ono to není jen tak. Housle si me sice koupit kdokoli, ale hrát na n písn? Jestli ani nevím, jak se dávají pod bradu a jak se drí smyec, nebude mi nic platné, e je mám doma ve futrálu. Jestli neumím ani poloit prsty na struny a vyloudit z nich alespo jeden jediný tón, musím je v tom futrálu nechat hodn dlouho. Ale ani kdy mám plno dobré vle a trplivosti se tohle nauit, nemusí vést moje úsilí ke kloudnému výsledku, kdy mi chybí hudební sluch!


* * *


To byly jednou jedny kostky a bydlely pkn poskládané v lepenkové krabice. Bylo jim tam sice trochu tsno, ale, zase na druhou stranu, aspo se nemohly nikam zakutálet a cht necht musely spolu dobe vycházet. No, zakutálet, jak se to vezme, kutálí se pece nco kulatého a kostky byly hranaté! Ale tímto problémem si vbec nelámaly hlavu, spíš je zajímalo, pro jedna má nahoe pt puntík a druhá jen ti, zatímco tetí tyi, tvrtá jeden, pátá šest a šestá dva. Mly z toho trochu legraci a jen v skrytu jim to vrtalo hranatou hlavou.


Jednoho dne je dcka vysypala z krabiky, e si zahrají love nezlob se, a kostky se rozkutálely po stole. Zatím co se spoluhrái handrkovali, komu která patí, kostky byly celé vyjevené, kdy vidly, e jsou jedna jako druhá a e kadá z nich má na sob puntíky od jedné a po šestku. Moc je potom kutálení bavilo, protoe se pedhánly, která jich bude mít na horní stran víc.


Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 14.10.2014  13:44
 Datum
Jmno
Tma
 14.10.  13:44 Vendula
 12.10.  08:18 Mara vem nvtvnkm
 11.10.  14:36 Vesuvanka dky
 11.10.  12:25 Tonda
 11.10.  09:47 Blanka B.
 11.10.  08:41 Von
 11.10.  07:05 Inka
 11.10.  06:14 Bobo :-)))