Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libue,Amlie,
ztra Olga.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

as dušikový
 
Pelomu íjna a listopadu se u nás íká as dušikový. as vtšinou deštivý a uplakaný, tudí smutný. Nkteí se však na nj pesto tší. Jsou to pedevším pstitelé a prodejci kvtin, pro které je  to nejproduktivnjší období v roce.
 
Památka zesnulých, ili Dušiky, pipadá podle našeho kalendáe na 2. listopad. Vtšinou o víkendu ped tímto svátkem se vyzbrojíme kvtinami a vnci a vydáváme se k návštv svých zesnulých. Policie je ve stehu, nebo na silnici se vyrojí i ti, kteí celý rok za volant neusednou. Poslední léta jsou hitem i  umlé kvty roztodivných a pro nás nezvyklých tvar. Jsou z dovozu, vtšinou z Polska. Meno spotebou umlých kvtin by se mohlo zdát, e náš vztah k pedkm ponkud upadá. Pesto, jak se tak dívám kolem sebe vidím,  e kupující dávají pednost ivým, tradiním jiinám, listopadkám a jiným kvtm.
 
Co se týká svátk jako takových je te snahou všechny svátky komercializovat. Ale na druhé stran i ivot moderního lovka by ml mít urité výrazné orientaní body, abychom nemli jen pocit šedivosti a denního shonu.
Pestoe „Památka zesnulých“ má katolickou tradici, na našem území jsou její koeny mnohem starší. Velkým keltským svátkem toti býval Samhain. Byl to okamik, kdy konila sklize a starý rok se setkával s temnou polovinou plnou zimy. Keltové vili, e v tomto ase je moné rozmlouvat s mrtvými. Samhain zaínal pi západu slunce 31. íjna. V tom okamiku se musely zastavit všechny práce, rodina se scházela k modlitb, rozjímání a pedevším vyprávní o strašidelných a nadpirozených situacích. Vzpomínalo se na mrtvé. Tm se pokládaly na schody dom nebo na oltáe rzné dary. Co zstalo na poli nesklizeno po tomto datu se ji sklízet nesmlo, nebo to patilo bohm a bylo tabu. Keltové vili, e konzumovat takové plodiny je nebezpené, nebo byly jedovaté.
Samhain zaínal období spolených rodinných veer, které tehdy ješt byly šastné i bez televize.
 
Ale vrame se zpátky k Dušikám. Na zesnulé bychom nemli zapomínat, ale co meme, to bychom mli udlat pro ivé.
 
 
Ludmila Holubová
Foto:Marta Heraltová
Kresba: Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky

 Komente
Posledn koment: 03.11.2019  20:29
 Datum
Jmno
Tma
 03.11.  20:29 Alena
 02.11.  12:34 Ludmila Dky za riku
 30.10.  18:00 Ludmila Zdenko
 30.10.  15:53 ZdekaT.
 30.10.  14:54 Ludmila
 30.10.  08:06 imraL
 29.10.  21:27 ZdekaT.
 29.10.  17:34 VraK