Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

Mara

BABIBAJKY
* (11) *


Tak te nevím, jestli je to ta oveka, co bela do kopeka na zámek alovat na beránka, nebo ta neposlušná, která pes beránkovo varování šla na sladkou jetelinku na palouek u lesa a tam ji chytili ti vlci, co ji zaveli do té svojí rozdrbkané chaloupky a pak šli nasbírat díví, aby si ji mohli upéct na roni. Hloupí vlci! Kdyby mli aspo njaký smysl pro poádek a istotu, dali by ovece zástru po mamince a do ruky košt, aby jim tu chaloupku uklidila.


Chytrá oveka! Neekala, a se vlci vrátí, potichouku se z chaloupky vytratila a pelášila pes maliní a borví a kolem starého dubu, a vybhla z lesa. Ani se nezastavila na pár lupínk jetelinky, peskoila potek a byla doma. Oví babika se nestaila divit ušmudlanému koíšku malé oveky, a protoe dbala na istotu a taky tušila njakou ertovinu, šupla milou oveku za trest pod studenou sprchu. Kdyby tak vdla…* * *


Jednou jedna sova milá pár kníek si zakoupila,
etla ráno, etla v noci, nebylo jí víc pomoci.
Písmenka ji uhranula, týden u se nepohnula,
do kníky tak brejlila, a si oi zkazila.


e se ale moudrou stala, k oaovi zavítala,
usmála se na nj mile, on jí prodal silné brýle.
A tak me naše sova vzdlávat se zase znova.


* * *


Ten kvt na páté vtvice v korun vzrostlé jablon ani netušil, jak krásné jablíko z nho vyroste, kdy ho jednoho proslunného jarního dne navštívila pilná velka. Nný rový kvítek jí za to nabídl pyl ze svých pestík a trochu opojného nektaru a spolu s ostatními sestikami se pustil do dleité práce. Obas se na jablo pišel podívat sada a moc ho tšilo, kdy vidl, jak bohatství kvt vystídaly malé pldky, které narstaly, baculatily se a nechaly se od sluníka vybarvovat do ervena.


V posledním dni léta šel kolem jablon unavený mu. Práv pijel z msta, kde sedával v laboratoi a bádal. Krása a vn zralých jablíek ho zlákala a on se s potšením natáhl do sví trávy pod stromem. A te, te pišla ta pravá chvíle pro naše jablíko z páté vtviky. Zavrtlo se, pustilo se stopky a hup, u letlo dol. Vbec mu nepišlo divné, e spadlo pod jablo, a nikdy se ani nedovdlo, jak se proslavilo coby dkaz zemské gravitace. Ten mu pod jabloní byl toti Izák Newton.


* * *


To bylo jednou jedno ráno a nechtlo se mu moc vstávat. Všude ješt byla tma, a jak u to tak k ránu bývá, byla pkná zima, protoe sluníko se teprve v koupeln cákalo pod sprchou a nijak nespchalo a pro taky, vdy práce není zajíc, ta neutee a do veera je daleko!


Jene ráno musí vstávat, a se mu chce nebo ne, má plno povinností a lidi by se bez nho neobešli. Kdo by tak asi chystal dtem snídani, kdyby maminka zaspala? A kdo by pišel vas do práce, kdyby zaspalo ráno? A tak si milé ráno koupilo budík a ne ledajaký! Ml dva krásné zlaté zvoneky s palikami a sliboval ránu, e je nenechá zaspat, i kdyby se ml udrnet… Proboha, tak u ho nkdo zastavte, kdo má ten randál poslouchat?!

 

* * *


Byly jednou jedny docela novouké peníze, líbilo se jim, jak jsou pkn vybarvené i s obrázkem a ozdobené jemným stíbrným proukem, a nejvíc se jim líbilo, jak voní istotou. Pak je poslali do svta pracovat a lidé se k nim chovali velice uctiv a šetrn, protoe znali jejich hodnotu a vymovali je za rzné potebné zboí.


To se penzm líbilo, k tomu byly ureny. Nejvtší uspokojení cítily, kdy je nkdo vymnil za hraky pro dti, moc se jim naopak nelíbilo, kdy je njaký spoivý ddeek místo do banky stril do strooku v posteli.


Jak tak cestovaly po svt, stalo se, e s nimi jakýsi vykuk nepoctivec udlal velice špinavý obchod, a aby se to nepoznalo, chtl je pak poádn vyprat. Ten si, paneku, dal! Peníze se na nho tak naštvaly, e pi praní pustily barvu a zbavily se i své stíbrné ozdoby, jen aby ho potrestaly. Jejich pomsta za ušpinní byla skuten sladká. Kdy pak jimi chtl ten mazaný obchodník platit, nemly u vbec ádnou cenu. Ten ale zaplakal nad „výdlkem“!


Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 04.08.2014  12:56
 Datum
Jmno
Tma
 04.08.  12:56 Vendula
 04.08.  07:27 LenkaP
 03.08.  22:34 Vesuvanka dky
 03.08.  18:36 tonda re:Bibibajky.
 03.08.  13:29 Inka
 03.08.  12:34 Mara dk vem
 03.08.  11:02 Blanka B.
 03.08.  10:24 Von
 03.08.  09:12 Ivan
 03.08.  05:52 Bobo :-)))