Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Berta,
ztra Jaromr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.


Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Tentokrát je to pohled
na problematiku tzv. bojových plemen.


Bojová plemena – boe, coe?


Existují vci, které m zaruen rozílí. Mezi jednu z nich patí v médiích se asto opakující zprávy o tzv. bojových plemenech, obrázky a reportáe toho, kterak zlý a agresivní pes napadl a pokousal tu bezbranné dít, tu hned dv, jindy zase matku chránící ratolest. Co m na tom štve – tyto zprávy se v drtivé vtšin zamují pouze na vyvolání uritých emocí u divák/tená (lítost a smutek nad obmi, nenávist ke zvíeti) místo sledování objektivních píin. Ponechme nyní stranou úrove, i spíše neúrove mnoha eských sdlovacích prostedk, a podívejme se na problematiku tzv. bojových plemen.


Za prvé, co to vbec znamená „bojové plemeno“, „bojový pes“? Netuším, protoe nic takového neexistuje. Aspo si to dovolím tvrdit vzhledem ke svým rozhovorm s lidmi zabývajícími se problematikou ps, zkušenostem vlastním i známých-pejska a v neposledku mnoství prostudovaných odborných lánk. Toto oznaení je všude vyvraceno a sám ho povauji za nesmysl a úeln vyrobený konstrukt bulvarizujících médií usilujících o senzaci a uzurpaci tená/divák nehled na objektivní fakta. Fuj! Ostatn, polome si otázku, me být vbec ivý tvor „bojový“? Dozajista meme mít bojové zbran, bojové stroje, bojové taktiky… ale bojového psa i pímo lovka?


A co samotné útoky? Jist, vyskytují se, stejn jako psi, kteí jsou povahov „problémoví“, zlí a agresivní a zaútoí bez zjevné píiny a neekan. Jene zrovna tak v ad pípad nese vinu lovk. Jeho (ne)chování a hlavn selhání. Na prvním míst bych vyzdvihnul to, e kadý, kdo se rozhodne „poídit“ si psa, by ml peliv zváit své monosti a schopnosti. Rozhodnu-li se ít se psem (protiví se mi pojem mít, vlastnit psa), musím ho fyzicky i psychicky zvládat! A musí to vdt on i já. To bych s dovolením zdraznil jako úplný základ. Pokud psa dobe vychovám, je si vdom mé pevahy, autority a respektuje m, pak i snáze kontroluju jeho chování. Laicky eeno, prost musím být v oích psa „pán“ doopravdy, ne jen tím, e se za nj oznauju. A zrovna tak se podle toho musím náleit chovat.


Zmíním krásný pípad, se kterým jsem se setkal na internetu. Ani bych se chtl dotknout pispvatele, posute sami. Dotaz na jednom fóru znl asi takto: „Poídil jsem si s pítelkyní dom fenku [tuším rotvajlera], ta m ale te nechce ráno pouštt do práce. Sedne si pede dvee, štká na m a nechce mi dovolit odejít, asto mn to trvá i velmi dlouho, ne se dostanu ven. Porate, co mám dlat?“ Ani bych tím sledoval zlý úmysl, táu se pouze: To je špatný vtip? Sám bych se takto mohl ptát, zda mám chodit spát na gau, kdy si mi veer Rex lehne doprosted postele a pedstírá, e to je pece v naprostém poádku a sthování se ho netýká…


Zrovna tak je nutné psa opravdu dobe znát. A toho nedocílíme jinak, ne e s ním trávíme spoustu asu kadý den, vnujeme mu pozornost a nasloucháme mu. Kupíkladu já vím, e Rexovi vadí malé dti a ne zrovna málo. ert ví, jakou s nimi kdysi poídil zkušenost, kadopádn potkáme-li njakého prcka, snaí se mu vyhnout. Kdy tu monost nemá, ídí se heslem: „Nejlepší obrana je útok!“ Proto ho nenechávám samotného ped obchodem, jeliko vím, co by se mohlo souhrou nešastných náhod pihodit.

Stejn tak je zaráející, kterak jedna má kamarádka pišla k pokousání a fobií ze ps. Bhem horkého letního dne si to namíila k psovi (známých) odpoívajícímu ve stínu s míkem ped sebou. Jen tak mu ho sebrala, a e mu ho hodí na aport a – A nehodila. Kdy jsem ten píbh slyšel poprvé, nepišlo mi to rozuzlení píliš šokující. Nebo snad je? Takovéhle vci si musí pece hlídat „pán“ a zejména dotyný sám. Vdy je dobré pemýšlet trochu dopedu, jakou reakci asi vyvolá naše akce.


A jist, pes me být agresivní, zlý a špatný, jene kolikrát se s tím u narodil, má to takíkajíc „v krvi“ a kolikrát to zapíinila špatná výchova, ivotní podmínky, osoba „majitele“? Kdy je pes „prost takový“ a kdy zkaený a pokivený lovkem? Domnívat se, e za psími útoky lze hledat pouze jejich agresivitu i zlou (bojovou) povahu, mi pijde jako hrub zkreslující obrázek. Neuškodí zauvaovat i o selhání „pána“, lidské nezodpovdnosti, lehkovánosti i pímo hlouposti. Proto ješt jednou apeluji na kadého: Nepoizujte si psa, na kterého nestaíte a nedokáete ho vychovat! Z toho pramení vtšina problém…


Tomáš Záecký


* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 11.06.2014  18:30
 Datum
Jmno
Tma
 11.06.  18:30 Von
 10.06.  17:44 ferbl
 10.06.  07:57 Jarmila Je to jako s lidmi
 09.06.  16:42 Karel Prochzka Bojov plemena
 09.06.  10:36 Blanka K.
 09.06.  09:39 Antonn Suk. bojov psi.
 09.06.  06:05 Bobo :-)))