Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohádky „z babiiny krabiky“


Na svoje poslední vnoue – Vendulku – jsem ekala devt let. To u byla pedchozí ti vnouata docela odrostlá. Na rozdíl od nich jsem se jí mohla cele vnovat, jsouc u regulérní seniorkou.


Proívaly jsme spolu dobrodruné vycházky po zahrad, kde rostlo tolik zajímavých kvtinek a ke, kde se na zídce vyhívaly ještrky, cvrci závodili ve cvrlikání, na zelných listech se pásly baculaté housenky bláska, hopsaly tam sýkorky... však to znáte, jak pestrým ivotem ije zahrada. ...“Babi, vem si veliký boty, pudeme na kopec“... no jist, v pantoflích bych se tam sotva vyšplhala. Doprovod nám dlal velký hafan – kavkazan „Loldík“, Vendina chva, dobrá víla a ochránce. To bylo paneku jiné dobrodruství ne dole na zahrad. Obrovské mraveništ lesních mravenc a skoro nahoe s lesem za plotem bylo cílem výprav. „...A plo lezou? A plo nosí semínka? A kde mají dti?...“


To bylo otázek, a z nich babice šla hlava kolem. A protoe takové výpravy byly na denním poádku, zaala o nich babika spisovat pohádky. Teba se budou líbit i vašim vnouatm.


Mara


* * *


… o pracovitém mravenci Kutílkovi


Byla jednou jedna krásná strá, která se koupala ve sluneních paprscích od rána do veera a pekrásn vonla rozkvetlou mateídouškou.


Kdy ráno sluníko vykouklo nad východním obzorem, rozzáila se jako posetá drahokamy, jak se zatpytily kapiky rosy na kadé travice, na kadém lísteku.


To byl ten správný as, kdy se probouzeli mraveneci v nejvtším mraveništi pod mladým doubkem. Královna vstávala první, pak se probudily její komorné, chviky zkontrolovaly, jestli je v mraveních jeslikách a školce všechno v poádku a nachystaly pro všechny caparty dobrou snídani. To u i dlníci a dlnice pospíchali za svojí prací, vojáci se vystídali ve strái, prost kadý vdl, co má dlat, aby v jejich mraveništi všechno klapalo.


Malý Kutílek pospíchal chodbami a pozorn si je prohlíel. Vera veer se na stráni prohánli dva velicí chlupatí psi a jeden skoil práv na vrcholek mraveništ. Všichni mravenci se lekli toho zemtesení, protoe nkteré chodbiky se úpln zboily pod váhou psích tlapek a celý vršek mraveništ byl rozhrabaný, jak se od nho pes Lord odrazil k dalšímu skoku.


Kutílek se s partou svých kamarád pustil do opravování poboených chodbiek. Stavli nové podpry a vynášeli z mraveništ ty polámané, istili cestiky, aby v nich nebyl ani jediný kamínek, o který by mohla zakopnout teba chvika, kdy vynáší mravení vajíka na sluníko.


Byli to pilní pracanti, práce jim šla od ruky, take ne se piblíilo poledne, bylo všechno v poádku. Za to si naši mraveneci pece zaslouí dobrý obd a trochu odpoinku, e Vendulko? Jene mraveneci nejsou jako lidé, od jara do podzimu mají plno práce, musí pece nachystat mnoho zásob pro celé mraveništ, aby v zim, kdy jsou schovaní ve svých komrkách hluboko pod zemí, nikdo neml hlad.


Tak i náš Kutílek vdl, e odpoívat se bude a v noci a te musí pospíchat dol do zahrady, kde od mšic, mraveních kraviek, co se pasou na mladých výhoncích, nadojí ejdlík sladké šávy. Cesta do zahrady je z mraveništ velice dlouhá a íhá na ní plno nebezpeí. Me ho zašlápnout teba ten velikánský pes, nebo sezobnout vrabec i sýkorka, kteí se shánjí po dobrot. A tak Kutílek pelášil, co mu noky staily. Jen co pinesl ejdlík medovice, u bel sbírat semínka trav a s ním plno jeho kamarád, protoe semínka jsou maliká a jeden mraveneek by jich do veera moc nenanosil.


Blíil se veer, sluníko se u chystalo do peinek, mravení larviky a vajíka u dávno byly zpt v útulných komrkách, ale dosplí mravenci stále ješt piln pracovali. Vraceli se s ulovenými housenkami, co je nasbírali v zahrad na zelné hlávce, s drobeky chleba, které našli pod stolem na dvorku, nesli i zrníka cukru, co spadla Filípkovi ze liky, kdy si sladil aj. Nkteí se ješt zastavili na kus ei v sousedním mraveništi pod šípkovým keem, které tam vloni zaloila jedna jejich princezna, a pak honem honem spchali, aby dohnali ostatní.


Byl mezi nimi i Kutílek a noiky ho bolely stejn jako jeho kamarády. Všichni se ale radovali, kolik práce od rána udlali, a tšili se, e si po dobré veei lehnou do postýlky a ráno se sluníkem zase odpoinutí vstanou.


Dobrou noc, Kutílku!


Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 09.05.2014  18:58
 Datum
Jmno
Tma
 09.05.  18:58 Milan Dubsk
 08.05.  20:00 Kvta dky
 08.05.  18:19 Jarmila
 08.05.  14:18 Mara
 08.05.  14:17 La K.
 08.05.  13:13 Vesuvanka dky
 08.05.  11:32 Von
 08.05.  10:19 Vendula
 08.05.  09:58 Blanka B.
 08.05.  08:42 hera
 08.05.  08:19 Jarek
 08.05.  08:13 LenkaP