Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ti fáze ivota eny
 
Mui prý nestárnou. Nevím jak vy, ale já s jedním, který stárnout odmítá, iji. Ráno vybhne na sídlištní plac, a v teplákovce se prohání okolo dom. Já otevírám první oko, a snaím se zaostit na budíka, kolik je hodin.
To snad není moné! Pl šesté ráno, a on u ZASE vyráí ven?! Jako vdy! To mne celých 40 let, co spolu ijeme, vdycky iritovalo.
 
Jsem typ sovy, a mj manel skivan. Tedy peloeno – já ráno potebuji minimáln 40 minut, abych si uvdomila, e ješt iji, mému mui  v devt veer poklesnou víka, brada a myšlení do bezvdomí,  i kdyby se chýlila tetí tetina mezinárodního zápasu v ledním hokeji za úasti našich sportovc k finále.  Kupodivu jsme jeden i druhý tento celoivotní nesoulad peili bez vtší úhony.
 
 
V poslední dob se mi však zdá, e co jsme oba v dchodu, zaíná mi to lézt na nervy ím dál víc. Nenávidím jeho ranní prozpvování v koupeln, kterým mne budí. Nenávidím jeho nepirozen veselou náladu, se kterou vybíhá i za nejvtšího mrazu ven. Nenávidím jeho návraty, kdy mne ovane nepíjemné klima venkovního vzduchu, zatímco já hledám novou, pohodlnjší polohu na další kapitolu spánku.
 
 
Usmiuje mne vn kávy, kterou vytváí spolen s kávovarem v kuchyni, a zaínám se také probírat k ivotu. Mezipistání na záchod a v koupeln, a pak stále rozespalá, ale bezmocn pitahována voavou kávou vstupuji do kuchyn. Tam vesele „poskakuje“ mj muík, a obas to opravdu peene – kdy mne rozvern plácne po zadku. To já se oenu, a tím mi zpsobí takové rozproudní krve, e ani bhat ti koleka kolem našeho bloku za hlubokého rána nemusím.
 
 
Svorn sedáme ke stolu, snaím se být milá, nakonec, on za to neme, a pestoe jsme spolu u tak dlouho, ani jeden ani druhý jsme se v tomto bod nepizpsobili tomu druhému. Jinak skoro ve všem – jinak bychom spolu u dávno nebyli, ale veery i rána provázejí naše tradiní spory. Nkdy tajný vzdech, nkdy naschvál hlasitý, aby ten druhý „vidl“, jaké má s ním ten první trápení.
 
 
„Vypadáš dobe“, dí dobrosrden mj mu. Chvilku pemítám, zda  to není ironická poznámka, po  ránu se rozjídí mj mozek jako poslední. Jeho bezelstný a pímý pohled však nekoresponduje s mými ernými myšlenkami. e mám rozcuchané vlasy, na sob pt let starý upan, nenamalovaný obliej, a výraz práv vytáhnutého kvašáku? Nebo co se dje?
 
 
S potutelným úsmvem vstává, nco kutí ve skíce, a podává mi balíek.
„Máš pece dneska narozeniny!“
Ó bostva! Nejen, e jsem na to zapomnla, ale zapomnla jsem ráda! Od uritého vku nechápu, pro mám slavit své zrození! A pro kadý rok! Je to spíš tryzna – a ten prevít mi to jen škodolib pipomíná!
Ano, po ránu nejsem vbec tolerantní, vbec píjemná, a u vbec ne uznalá.
 
 
„A znáš to? eny mají ti ivotní období!“, snaí se mne ješt rozveselit njakou ptákovinou. Asi tuší, e moc radosti ze svého vršícího vku nemám.
„NO! Pece, mládí, stední vk, a…. vypadáš dobe!“, smje se jako Uršula Kluková, a já – ne mi to dojde – chvilku koukám – a pak následuje tanec!
Ji po druhé vybíhá mj ohleduplný manel ped dm – tentokrát nedobrovoln, a mne v jeho dalším pronásledování zachrauje jen mj staiký upan – a hlavn lenost.
Holt, jsem u stará enská. Na mého, o pt let staršího, ale mladého mue prost nemám!
 
 
 
Text:Dagmar Jarošová
 
 Ilustrace:Vlasta Vrlová
 


Komente
Posledn koment: 17.11.2011  23:17
 Datum
Jmno
Tma
 17.11.  23:17 danu
 30.10.  18:23 imraL
 30.10.  18:22 imraL
 29.10.  07:22 Milu
 28.10.  23:38 Milokoc
 28.10.  17:36 Karla
 28.10.  15:37 vomod
 28.10.  15:19 Agin
 28.10.  12:17 Fanka
 28.10.  10:25 Tina
 28.10.  10:07 kmet Nic si, ven, z
 28.10.  05:59 Bobo :-)))