Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Malá nahlédnutí do ivota našich ps - 9

V ivot kadého lovka jednou nastane as, e se zane ohlíet, vzpomínat na to, co proil a co s ním proívali jeho blízcí. Také jsem se zaala ohlíet, kdy jsem si uvdomila, jak rychle plyne as, a e kdy svoje vzpomínky nezachytím „slovem na papír“ - tedy na bílou stránku wordu v poítai – urit se vytratí v šeru zapomínání. A to bych nechtla, naopak chci se podlit o epizody ze ivota našich ps se všemi, kdo nemli i nemají monost poznat „na vlastní ki“, kolik vzruchu a pekvapení jim me psí kamarád pipravit.

Ped asem jste si mohli peíst na stránkách SeniorTipu jak vysoko mi zvedl hladinu adrenalinu kavkazan Lord anebo o jeho lásce k jeho psí kamarádce yorkšírce Betynce. Tentokrát pidávám povídání o našem pejsku, který slyší jen na jméno Kapi.

Maru


Kapi (2/2)
okoládová pusinka


Al Capone Chocokiss! Kdybych z minulosti neznala briardí povahu, teba bych se i polekala, jene jsem taky vyuena šarplanincem a kavkazanem a tenhle Al Capone je navíc Chocokiss! Take te po mnoha msících našeho spoluití tvrdím zcela zodpovdn, e je opravdu
okoládová pusinka!


Pusinka upovídaná, mruící a bafající, kdy se doaduje splnní svých pedstav o celodenním lítání po zahrad a po kopci nad domekem, kde je tolik zajímavých pach a nepeberné mnoství dr myších i jiných obyvatel strán. Kde se to tak krásn hrabe ve vlahé zemi pod drnem, kde se pod kadým stromem i odkopkem na podzim najde spousta sladkých švestek, kde je za sousedovic plotem tolik zajímavých tvor a odkud je takový krásný výhled do svta, e kvli tomu všemu se snadno peslechne volání k obdu i veei.


Pusinka, kterou by jeden nepolíbil, kdy se od hlíny od uší a po konec ocásku konen uráí a první kosmickou vlítne na dvorek: „…hele, u jsem tady, tak co pro mne máš dobrého?…“ jene, chlapeku, naped sprcha! „…coe? sprcha? co to je , to neznám, tam nepjdu ani za nic!…“ a zapne brzdový systém a ty s ním nepohneš, protoe nemáš to srdce, abys ho lámala pes koleno. Hanka, zkušená cviitelka ps, takové zábrany nemá, ujme se úkolu a ejhle, okoládová pusinka, vraceje se z lítaky, od té doby míí pímo do sprchy, protoe zjistila, e teplounká voda je úasná! A e si tedy paní za tu péi zaslouí od pusinky poádnou mokrou pusu. A pak sebou uchne na torzo ddekova upanu a nechá se opeovávat – vytírat a drbat nkolika runíky a slastn se protahovat v proudu teplého fénu.

 


Nejsme spolu ješt ani pl roku, ale myslím (tedy tajn doufám!) e u se nedokám další „petené“ knihy (aby se neporušila tradice! – boxer Car našel zálibu v apkových povídkách, briard Don si peetl achtickou paní, oulaného Haškova Švejka se nám ješt podailo vas zachránit ped Cedrikovou irskou vlkodaví touhou po vzdlání), tedy doufám, e Kapínkovi stail píbh Gladiátora a pešla mu chu na další tiskaskou er, i kdy ješt zkusmo spoádal nkolik desítek asopis nachystaných na verand pro tetu Gretu. No, nemla jsem daleko k infarktu, kdy jsem tu spouš uvidla.


Ješt k tomu musím piznat rozcupovanou rohoku, která bez problém peila patnáct let, aby te poslouila Kapovi k „broušení zub, pak rozkousanou matraci, kterou dostal od Grety, aby neleel, chudinka, na „holém“ koberci verandy, dále pak uvnit i zvení okousanou verandu samu vetn parádního ratanového stolku (ješt e to ddeek z té svojí daleké galaxie nevidí!).


Já vím, jsou to strašn dlouhá souvtí, proto systematicky devastovanou zele, krášlící od Lordovy ukonené puberty okolí našeho domeku, u zahrnu do souvtí dalšího. S její devastací zaal pedloni Jerry a, i kdy jsem se na nj zlobila (ví ten pes vbec, co to dá všechno práce?!), nebylo to NIC proti tomu, co s ní provedli a stále ješt provádjí Kapi s Nikinem. Jako by nestailo, e loni uschla ta nejvyšší a nejpknjší bíza, jako by nestailo, e uschla polovina krásn vzrostlého ruje erveného a polovina kdoulovce rového a ddekova kalina, kterou ml tak rád, protoe mu pipomínala dtství. Nestailo! Naši hoši si z krásn vzrostlého kovinového houští udlali „tankodrom“, který pouívají ke svým spoleným honikám a hrám na íhanou, kdy jsou spolu, a Kapi sám, kdy po ránu zachytí stopu sousedovic koek, které k nám chodí chytat myši.
U nemám sílu se na n zlobit. Pece tam všude zase nebudu instalovat kari sít! A pro taky? Píroda je mocná arodjka, a kdy pánbh dá, tak všechny ty na deset centimetr okousané jasmíny, díny, tavolníky, kolkvizie, mahonie, šest vypiplaných škump a darované a nkolik let pstované a nyní olámané rododendrony zase obrostou. Kdy pánbh dá!

 


* * *


Kapi a Lord


Vraceli jsme se tehdy ze Znojma rychlostí místy pesahující stotyicítku, protoe ídil Marek a protoe jsme jeli po silnici I.tídy pímo Znojmo – Brno – Zlín.


Bylo kolem plnoci a ekali nás zbývající tyi psí obyvatelé (Niki to dobrodruství absolvoval a námi pohodln na Hanin klín), kteí pochopiteln povykovali a toili se kolem nového pírstku. Chudinka Kapi! Samozejm, e z toho byl vylekaný, a kdy se k nmu nadšen hrnul obr Lord, schoval se ped ním do bezpeí mých nohou. Jene Lord se urazil, ztratil o nho zájem, otoil se na pat a odkráel.


…Co mu to „jeho“ lidi udlali? A má ten vetelec vbec njaké vychování? Doufám, e zítra tady u nebude!…


Jene byl a od lovky, kterou Lordík lety vydreným právem povaoval za svoje vlastnictví, se na krok nehnul. Bydlel s ní nejen na verand, ale dokonce i v kuchyni a pokoji a v lonici!! A Lord zaal árlit a projevoval svoji árlivost zaplapánbh JEN absolutní ignorací „vetelce“. Po pár dnech, kdy se Kapi ujistil o tom, e te je doma tady a e aspo ta jeho nová paní jej má ráda, zaal se zkoumáním nového bydlišt a taky s udobováním si toho strašidelného chlupatého psiska Lordiska. Opustil paní a jako ocásek jej provázel, kamkoliv se hnul. A tak se nauil chodit na kopec a vylehávat pod lípou a štkat jako o ivot dole u plotu, kdy kolem šel nkdo, kdo Lordovi nevonl, a ekat s ním na verand, kdy se poasí zhoršilo a paní na pár hodin musela odjet.


Stali se z nich kamarádi, i kdy Lordík moc eí nenadlá. Ale strpí, aby mu Kapa ráno zkontroloval misku, jestli tam teba nezstala njaká granulka. Teba si vzpomnl, jak on sám, coby štn, byl laskav pijat do smeky obrovským vlkodavem, kterého potom zlobil, jak jen mohl.


Je poádná zima (leden 2005) se spoustou snhu a, zatímco Lord se radji uvelebí ve verand a dokáe tam prospat pl dne v jednom kuse, Kapiho to táhne ven. Se svými briardími „bratry v triku“ propadá snhovému šílení a dom chodí a na páté zavolání obalen snhem a velice, velice nerad.


* * *


Dodatek

Léto roku 2011 se pehouplo do druhé poloviny. Kapi je u „starý pán“, nositel osmi kík, z lítání briardího bratrstva po stráni si letos dvakrát pinesl natrený koíšek a pochroumané packy, jak se spolu rvali u plotu o to, kdo se díve probourá na sousedovic haskiho. Vtšinu dne podimuje v mojí blízkosti a kdo ví, jestli si nkdy vzpomene na ti roky psí slávy, kdy na mezinárodních i národních výstavách posbíral nkolik pohár a medailí CAC i CAJC. Bonitací, a nádherný postavou i charakterem, prošel jen tak tak, protoe perostl o jeden centimetr lidmi stanovenou nejvyšší monou kohoutkovou míru. Nic si z toho nedlá, je spokojený se svým ivotem a malou kamarádkou, kterou jsme si ped tymi roky, kdy nás opustil Lord a odešel za starým kamarádem Cedrikem, s Vendou, Filipem a Haní vybrali v psím útulku. erná Jessinka je napl pudlinka, je jako ivé stíbro nabitá energií, Kapkovi sahá sotva po kolena, ale má ho „na povel“. A oba dva mám na povel zase já.


Marie Zieglerová

* * *
Ilustrace a fotokoláe z archívu Marie Zieglerové

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 21.09.2015  11:48
 Datum
Jmno
Tma
 21.09.  11:48 Blanka K.
 20.04.  06:59 Mara pro Bobo
 20.04.  06:30 Bobo :-)))
 19.04.  12:53 janina
 19.04.  08:43 Von