Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

Mara

 

BABIBAJKY
* (7) *
   

Není šprochu, aby na nm nebylo pravdy trochu... a jen lovk bez fantazie, který neví na ušlechtilého Jednoroce, na Zlatohíváka a Tátoše, nepizná Pegasovi kídla. Jestli s námi mohli sdílet osud všelijací bronto i tyranosaui, šavlozubí tygi, mamuti a jiní více i mén nepravdpodobní tvorové, pro by se naši praprapedkové nemohli tšit z pátelství tak ušlechtilých bytostí, jako jsou jednoroci? Navíc kdy to byli práv oni, kdo jim pomáhal pi konání dobrých skutk, zachraoval je z nebezpených situací, vdy jim dobe poradil a nechtl za to nic ne trochu dobrého zacházení?!

Ovšem lovk je tvor velice nevdný a jeho vlastní bicho mu vdy bylo nadevše. Jak to tak vypadá, radj vám prozradí, e ví na pohádky, ne by piznal, jak se svými vrnými páteli naloil.  

 

* * *

Vbec to nemá lehké král zvíat, ostatn jako kadý jiný král. U si kolikrát íkal, e s tím zamstnáním praští, a se stará zase nkdo jiný, ALE! Ale je tady ta Moc, kterou má ve svých tlapách, to vdomí, e bez nj by na savan i v buši zavládl zmatek a nedejboe i anarchie!  Takhle mu staí jen si poádn nahlas zívnout a hnedle kadý ví, kde je jeho místo a co si neme dovolit. I královské dtiky, ti malí rozjívenci, se pkn klidí tatínkovi z cesty a ekají, a na n pijde ada, a kdy nezbude ádné maso, spokojí se bez reptání s olizováním kostí.

Kdepak, ta híva mu nenarostla jen tak pro parádu! Vlastn je to znamení jeho staleté rodové zodpovdnosti i výsadního postavení, take nezbývá, ne se smíit s osudem mu pisouzeným a vládnout dál.

 * * *

Za temi moi a temi korálovými útesy se v útulné jeskyce jednoho dne vyklubala na svt malá chobotnice. Po rodiích zddila vysoké IQ a spoustu dleitých vlastností, take hned od prvního okamiku vdla, e se musí o sebe postarat sama, jestli chce v sice krutém, ale zato pekrásném podvodním svt obstát. A nebyla by to ani enská, kdyby si nedokázala poradit tím nejjednodušším a pesto nejrafinovanjším zpsobem. Stala se mistrem pevlek a kouzelnicí barev, i kdy vlastnila jen jedny šaty.

Nikdo se jí v této dovednosti nevyrovná a já jí jen tiše závidím, kdy ji z pohodlného kesla v teple svého suchozemského domova pozoruji. Moc by se mi líbilo umt ty její triky. Moná e nkdy jindy v jiném ivot se je taky nauím...

 

* * * 

 

Tedy já nedokáu spoítat, jestli to byl osmerák nebo devaterák, ale na první pohled je jasné, e paroí je to impozantní. Ani nemusím pedpokládat, e jako trofej je touhou mnoha nimrod a urit visí na velmi viditelném, a tudí estném, míst jejich domácností. lovk na n koukne a hnedle vidí statného jelena, který je nosil na hrd vztyené hlav. A kdy se za ojínného íjnového rána ozval jeho hlas vyzývající soka k mení sil, urit nenechal v klidu stádeko laní, i kdy holky pedstíraly, e se jich to netýká.

No, holky, piznejme si, e se nás to vdycky týká! Taky se radj podíváme na statného jelena ne na zbablého zajíce. Kadá správná enská si pro svoje potomstvo vybírá pece toho nejlepšího partnera. Nkdy se jí to teba nepovede, ale v takovém pípad mu vtšinou  nasadí krásné parohy, aby ho aspo ním ve svých oích zkrášlila. Co na tom, e se to dotyný teba vbec nikdy nedozví?!

 

* * *
 

ádná mýlka, všichni máme jasno! Náš milý Msíek si dal v jednom nebeském baru „do nosu“ a ponkud to pehnal. Asi tam bylo rušno a veselo, kdy ho to dokázalo zlákat. Pvodn šel jen na kontrolu, zaaly se mu toti po veerech njak vytrácet hvzdiky ze svých souhvzdí, jiné se zase couraly bhvíkde, kdy u dávno mly být na míst, co jim pece nemohl trpt, to by to za chvíli pkn vypadalo, hvzdái by se nestaili divit, co se to dje na nebesích! A vyizovat jejich stínosti není ádný med, jen toho papírování kolem!

Ovšem te tomu sám nasadil „korunu“! Nebeský pastý ztratil glanc a autoritu, kdy se v ovínném stavu doškobrtal na oblohu. Kdyby byl radj zstal doma, zalezl do pein a z té pijatiky se vyspal! Ale to on ne, posedla ho „dleitost“ a „spravedlivý“ hnv vrchního dohlíitele noní oblohy. A te to má jako na potvoru - první, koho potká, je ta nevychovaná, prostoeká, škodolibá a ukecaná hvzda, co se sem zatoulala z hvzdokupy a na okraji galaxie.

Chudina Velký eM, myslím, e se nebude stait divit, a se zbaví opice, která s ním te cloumá!

Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 31.12.2013  13:57
 Datum
Jmno
Tma
 31.12.  13:57 Vesuvanka
 30.12.  18:55 Mara
 30.12.  12:04 Vesuvanka dky
 28.12.  08:43 Von
 27.12.  20:05 Mara
 27.12.  18:38 La K.
 27.12.  08:15 Blanka B.
 27.12.  06:10 Bobo :-)))