Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alan,
ztra Hana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píbh ulity


Milí tenái, víte na NÁHODU? Piznám se, e já ne. Vím, e tam nkde „ve hvzdách“ jsou naše osudy zapsány a pedureny. A proto se nám stává, e v uritém ase potkáme uritého lovka, který nám zmní smr a obsah našich dn a rok.


Kdy jsem se konen vzpamatovala ze ztráty svého mue a vzpomnla si na jeho poslední slova, kdy mne nabádal, e si musím najít pevný bod a zaít ít nový ivot, zaala jsem se rozhlíet, kde bych našla takové spoleenství lidí, se kterými bych si rozumla.
Na jednom z literárních server mne v sekci foto zaujal mezi mnoha jinými zajímavými a krásnými ernobílý snímek fotografky Terezy. Dívala jsem se na nj dlouho a hlavou mi pitom víily myšlenky – jak se ta malá ulita dostala a do srdce rostliny, co všechno musela proít, ne se tam ocitla... a nedala mi pokoje, dokud jsem její píbh nezhmotnila. Pedkládám ho dnes i vám.

 

 

Kdo ví, jak dlouho leela v naplaveném písku na mlin té bystré eky, která se v prudkých vlnách valila strmými behy mezi vysokými kopci a nemilosrdn smetla všechno, co jí pišlo do cesty.


Cítila na sob tíhu tisíc pískových zrnek, které ji na spolené cest proudem odíraly ze všech stran, a mla strach, e ji zcela rozdrtí a také ona se stane jedním z nich. Mla však štstí, protoe íní koryto se náhle rozšíilo v rozlehlé údolí a ona byla spolu se svými souputníky uloena v jednom z meandr.
Nevidla nic a obklopena vlhkou tmou snila o laskavém slunci, rozkvetlých loukách, kde se stvoly travin kolébají ve vtru, a o zpvu pták, kteí v ranním rozbesku vítají nový den.

as ubíhal, poryvy vtru, prohánjícího se nad mlinou, postupn odnášely vrstvy písku, aby jej roztrousily po kraji. Malá ulita, lehí ne písek, byla jedním z nich zdviena tak vysoko, e se jí zatoila hlava pi pohledu dol. Vidla smaragdový koberec protkaný barvami kvtin a zatouila skrýt se v nm.


Jen málokomu se jeho sen vyplní, ale stalo se, e vítr ztratil svoji sílu, a jak utichal, klesala malá ulita ní a ní, a se dotkla širokého listu a sklouzla po nm pímo do srdce kvtiny.
Moc jim to spolu sluší.


* * *


Rozkvetlou loukou šla mladá ena a nemohla se nasytit té sví krásy. Náhle její oi zahlédly odlesk slunce odráející se od pískem vyleštné ulity, a protoe má dar vidt a zachytit krásu prostých vcí, meme se jimi tšit i my.


Marie Zieglerová

* * *
Foto © Tereza 2005

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 21.11.2013  19:01
 Datum
Jmno
Tma
 21.11.  19:01 wiki
 21.11.  18:28 Mara dk vem
 21.11.  18:15 Blanka B.
 21.11.  17:51 La K.
 21.11.  14:32 Von
 21.11.  14:14 imraL
 21.11.  10:48 Blanka K.
 21.11.  07:59 Kvta
 21.11.  06:15 Bobo :-)))
 21.11.  04:39 marta
 21.11.  00:37 Vesuvanka dky